Vilka konsekvenser kan du få av en insulinöverdos?

Svettning, dåsighet och skakningar är några tidiga symtom på en överdos av insulin. Lär dig vad du ska göra vid en sådan situation i den här artikeln.
Vilka konsekvenser kan du få av en insulinöverdos?
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Senaste uppdateringen: 10 december, 2022

Insulin är ett hormon som spelar en avgörande roll i kontrollen av diabetes. Det främjar absorption och lagring av socker eller glukos. Felaktig administrering kan leda till en överdos av insulin. Och i sin tur leder en insulinöverdos till vissa konsekvenser.

Hormonet produceras av en grupp specialiserade celler i bukspottkörteln. Det går att syntetisera insulin i laboratorier med syfte att använda det som ett injicerbart läkemedel vid behandling av diabetes. Enligt studier har denna sjukdom drabbat mer än 285 miljoner människor över hela världen.

Användningen av detta hormon förbättrar livskvaliteten och ökar överlevnaden hos ett stort antal människor. Däremot kan överdosering av insulin vara livshotande och leda till flera konsekvenser.

Känn till de säkra doserna av insulin

I de flesta fall varierar dosen av insulintillförsel beroende på individens vikt och ålder. Den vanliga dosen vid underhållsbehandling med insulin för diabetes varierar från 0,5 till 1,5 IE per kilogram vikt och dag.

Forskning visar att mönstret för insulinanvändning kan ställas in enligt en fysiologisk eller icke-fysiologisk regim, varvid den förra är den vanligaste, eftersom vid den strävar man efter att reproducera korrekt utsöndring av hormonet. För detta ändamål använder man en måltidsinsulindos och en basaldos.

Basalinsulin

Denna insulindos använder man för att kompensera för blodsockernivåerna under dagen. Målet är att upprätthålla en tillräcklig tillförsel av socker till de olika organen utan att uppnå hyperglykemi.

Mellan- eller långverkande insulin använder man vanligtvis för att täcka basal belastningen. En specialistläkare bedömer vilken mängd som patienten ska få.

Måltidsinsulin

Måltidsinsulin är insulin som patienten får i relation till födointag. På detta sätt kommer kroppen att ha kapacitet att hantera sockret som kommer in i blodomloppet och undvika komplikationerna av hyperglykemi.

Diabetiker bör hålla strikt kontroll över sina blodsockernivåer innan de varje måltid. Dessutom bör man också ta hänsyn till typen av måltid, antalet intagna kolhydrater och den fysiska aktivitet som patienten ska utföra efter måltiden.

Detta kräver förhandsutbildning av diabetiker av hälso- och sjukvårdspersonal.

Vi tror att du också kan vara intresserad av att läsa detta: Kost vid typ 2-diabetes: vad du bör inkludera

Former av insulinadministrering

Nu för tiden finns det flera typer av insulin tillgängliga på marknaden. Läkare bör ta hänsyn till faktorer som frisättningshastighet och insulinkoncentration när de beräknar doser.

Måltidsinsulin kan nå blodet inom en period som sträcker sig från 15 minuter till 1 timme. Basaldosen är långsamt frisättande och stannar vanligtvis i kroppen i 24 timmar eller mer.

Det finns typer av insulin med koncentrationer på 100 IE per milliliter och andra former med upp till 500 IE per milliliter. Därför finns en felmarginal.

När det gäller användningsalternativen visar studier följande administrationssystem:

 • Insulinflaskor: Detta var den första formen på marknaden. Den innehåller en injektionsflaska och en graderad spruta för administrering. De vanligaste typerna är vanligt insulin, NPH och lispro-insulin.
 • Insulinpennor: Detta är ett laddat och justerbart system med insulinpatroner för snabb administrering. Cylinderampullerna innehåller vanligtvis 300 IE insulin.
 • Insulinstrålar: Detta är en enhet som liknar en penna och tillåter subkutan administrering utan behov av nålar.
 • Kontinuerliga infusionspumpar: Detta är en liten enhet som pumpar insulin från en behållare med en bestämd hastighet. Administreringen är subkutan, vanligtvis i skinkorna eller buken.
Kontrollera dina insulinnivåer
En insulinpump reglerar administrationen med ett datoriserat system som man programmerar i förväg.

Hur uppstår en insulinöverdos?

För de flesta diabetiker är användningen av insulin en daglig praxis som inte kräver stor skicklighet. Det bör dock inte underskattas, eftersom för mycket eller för lite insulin kan äventyra en persons liv. Några av orsakerna till insulinöverdos är följande:

 • En alltför stor dos
 • Användning av en olämplig typ av insulin
 • Flera laddningar utan recept
 • Att inte äta mat efter appliceringen
 • Administrering i benen eller armarna före träning, eftersom detta påskyndar upptaget

I dessa fall uppstår överskott av insulin i kroppen, även kallad hyperinsulinemi. Detta påskyndar kroppens metabolism av socker. Följaktligen sjunker blodsockernivåerna, och kroppen går in i ett tillstånd av hypoglykemi, vilket lämnar vitala organ utan sin energiförsörjning.

Vanliga symtom vid en insulinöverdos

Insulinöverdos visar sig ofta som en akut form av hypoglykemi. Symtomen kommer vanligtvis snabbt och inkluderar i lindriga fall följande:

 • Irritabilitet
 • Dåsighet
 • Förvirring
 • Ångest och depression
 • Skakningar och svaghet
 • Svettningar och frossa
 • Domningar i läpparna
 • Yrsel och illamående
 • Hjärtklappning
 • Dubbel- eller suddig syn

Å andra sidan finns det fall av överdosering som kallas insulinchocker, med mycket svår hypoglykemi som äventyrar patientens liv. De representerar en medicinsk nödsituation och inkluderar följande manifestationer:

 • Förlust av medvetande
 • Andnöd
 • Förlust av koordination
 • Problem att koncentrera sig

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Börja med en vegetarisk kost utan att få mindre näring

Vilka konsekvenser uppstår vid en insulinöverdos?

Den huvudsakliga konsekvensen av insulinöverdos är hypoglykemi. Detta är förknippat med ett brett spektrum av komplikationer. De vanligaste är diabeteskoma och kramper.

Konsekvenser vid en insulinöverdos: Diabeteskoma

Detta är en allvarlig komplikation hos diabetespatienter som kännetecknas av en plötslig förlust av medvetande. Diabeteskoma kan uppstå hos patienter med både låga och höga blodsockernivåer. Vid hypoglykemi är försämrad cerebral energiförsörjning orsaken till fenomenet.

Konsekvenser vid en insulinöverdos: Anfall

Liksom diabetisk koma är anfall resultatet av glukosbrist i det centrala nervsystemet. Enligt forskning uppträder detta neurogena symptom när blodsockernivåerna är under 50 milligram per deciliter. Det kan dessutom åtföljas av beteendestörningar och huvudvärk.

Vad ska man göra i händelse av en insulinöverdos

I händelse av en insulinöverdos kan vissa rekommendationer hjälpa till att förhindra utvecklingen av tillståndet. Dessa åtgärder beror på hur allvarliga symtomen är och förbättrar patientens prognos.

insulinöverdos och kramper
Vid diabetisk koma eller anfall hos en patient på insulinmedicin är snabba åtgärder grundläggande.

Konsekvenser vid en mild insulinöverdos

Först och främst bör du som drabbad undvika att bli orolig och hålla dig lugn. Ångest och panik kan förvärra den kliniska bilden.

På samma sätt är det viktigt att övervaka dina blodsockernivåer. Om ditt blodsocker är under 70 mg/dl kan hypoglykemi bekräftas.

I det här fallet är det lämpligt att äta eller dricka något sött. Detta kan vara exempelvis en frukt, en godisbit, en läsk eller en sockerbit.

Därutöver är det viktigt att avgöra vilken som är den direkta orsaken till överdosen. Om du har hoppat över en måltid bör du äta så snart som möjligt.

Glöm inte att mäta dina blodsockernivåer 15 till 20 minuter efter att du tillämpat ovanstående åtgärder. Om ditt blodsocker förblir lågt eller symtomen kvarstår är det viktigt att söka professionell vård.

Konsekvenser vid en allvarlig insulinöverdos

Fall av allvarlig insulinöverdos kräver specialiserad behandling på sjukhus.

Under inga omständigheter bör du försöka stoppa något i munnen på en medvetslös person, eftersom det finns risk för kvävning. Den primära åtgärden är att åka till närmaste vårdcentral.

Medicinsk behandling baseras på administrering av intravenös dextroslösning. Dessutom är elektrolytersättning också nödvändig för de flesta. När hypoglykemihändelsen är över, kommer patienten att hållas under medicinsk observation tills han/hon är helt stabiliserad.

Tips för att förhindra en insulinöverdos

Utbildning om diabeteshantering är den mest värdefulla åtgärden för att undvika fel i insulinadministrationen. Några tips som kan hjälpa till att förhindra en överdos inkluderar följande:

 • Läs insulinförpackningen noggrant innan du använder medicinen, särskilt om du använder en ny eller obekant produkt.
 • Planera och notera vilka typer av insulin du bör ta under dagen.
 • Hoppa inte över måltider eller glöm inte att äta efter en dos insulin.
 • Håll ett register över de doser som du tar varje dag.
 • Glöm inte att alltid kontrollera din insulinmängd.
 • Rådfråga en läkare om du är osäker på hur du använder medicinen.

Att följa din behandling är nyckeln när det kommer till insulin

Insulin är ett hormon med stora fördelar för diabetespatienter. Men som alla andra läkemedel kan det ha negativa effekter om det inte används på rätt sätt.

Personer som använder insulin bör noga följa sin läkares instruktioner. Insulinöverdos är ett tillstånd som induceras av brist på kunskap och är potentiellt dödligt, och därför inget som bör tas lätt på.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Di Lorenzi R, Bruno L, Pandolfi M, Javiel G, et al. Hipoglucemia en pacientes diabéticos. Rev. Urug. Med. Int. 2017; 2(3): 51-60.
 • Gómez A. Terapia insulínica. Revisión y actualización. Offarm. 2008; 27(10): 72-81.
 • Camejo M, García A, Rodríguez E, Carrizales M, et al. Visión epidemiológica de la diabetes mellitus: Situación en venezuela. Registro epidemiológico y propuesta de registro. Programas de detección precoz. Rev. Venez. Endocrinol. Metab. 2012; 10(1): 2-6.
 • Kuzmanic A. Insulinoterapia. Rev. Med. Clin. Condes. 2009; 20(5): 605 – 613.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.