Vad är en insulinpump?

En insulinpump används vanligtvis för att behandla fall av typ 1-diabetes mellitus, särskilt hos patienter som inte uppnår god glykemisk kontroll på andra sätt. Här förklarar vi hur dessa pumpar fungerar.
Vad är en insulinpump?

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

En insulinpump är en enhet som man använder för att behandla vissa fall av diabetes. Insulin är molekylen som tillåter glukos att komma in i kroppens celler. Glukos är i sin tur det grundläggande näringsämne som cellerna behöver för energi.

Det som händer i fall med diabetes är att kroppen inte kan tillverka eller använda insulin. Som ett resultat stiger blodsockernivåerna över lämpliga koncentration. Detta är vad som orsakar alla symptom och komplikationer av sjukdomen.

En insulinpump är mycket användbar för personer som har dålig glukoskontroll eller för dem som behöver mer flexibilitet i vardagen, till exempel idrottare. I den här artikeln förklarar vi hur de fungerar och deras fördelar och nackdelar.

Hur fungerar en insulinpump?

En insulinpump är en liten enhet som är programmerad att leverera insulin till fettvävnaden under huden. Den kallas också en enhet för kontinuerlig subkutan insulininfusion.

För många diabetiker, särskilt typ 1-diabetiker, är behandlingen baserad på administrering av insulin genom subkutana injektioner. Problemet är att patienter måste följa strikta övervakningsrutiner för att undvika okontrollerade fluktuationer i glukosnivåerna.

Insulinpumpen, som förklaras i en artikel från Clínica Universidad de Navarra, administrerar automatiskt insulin basalt och före måltider. Detta gör att patienten slipper utföra injektionerna själv.

Denna enhet är programmerad enligt patientens specifika behov. Med andra ord programmerar man doserna och administreringsfrekvensen enligt en tidigare undersökning av individens behov och vanor.

Delarna som bygger upp insulinpumpar

Insulinpumpar, som nämnts ovan, är små enheter. Det är viktigt att betona att de inte är smarta enheter utan de måste vara förprogrammerade för att utföra sin funktion.

Pumpen fungerar med en liten elmotor. Denna motor skjuter in patronerna genom en slags kolv i vävnaden. Enligt en artikel i Diabetes Education Online, innehåller de flesta pumpar en behållare av insulin, ett batteri, en bildskärm och pumpmekanismen.

Insulinpumpsanvändaren kan placera enheten utanför kroppen och ansluta den till den subkutana vävnaden med hjälp av en kateter med en teflonkanyl. Han eller hon kan bära insulinpumpen själva på ett bälte avsett för detta ändamål eller även stoppa den i en ficka.

person injicerar insulin i magen
Behovet av ständiga insulininjektioner kan göra det svårt för patienter att följa behandlingen.

När finns det behov av insulinpumpar?

En insulinpump kan behövas för att förbättra kontrollen över vissa fall av diabetes typ 1. Som en artikel i Medtronic förklarar är de ofta användbara när en patient inte kan uppnå god glukoskontroll trots att han eller hon redan får intensiv vård.

Många patienter som får regelbunden insulinbehandling upplever ofta episoder av hypoglykemi. Detta är också en indikator på dålig kontroll, vilket är en annan anledning till att pumpen kan vara användbar.

Diabetiker som behöver låga doser kan använda insulinpumpar. Det finns också valfria behandlingstillfällen för dem som kräver flexibilitet i sin rutin.

Det kan gälla till exempel personer som inte kan hålla den uppmärksamhet som krävs för att injicera insulin på ett konventionellt sätt. Detta är fallet med många idrottsmän och -kvinnor.

Kvinnor som planerar att bli gravida, liksom patienter med diabetisk neuropati, är också kandidater för denna behandling. Insulinpumpar kräver dock att patienten uppfyller vissa krav.

Det är viktigt att de är involverade i sjukdomshantering och är intresserade av god glykemisk kontroll. Dessutom måste patienten lära sig att använda pumpen och utföra de nödvändiga dagliga blodsockermätningarna.

Fördelar med insulinpumpar

Det finns många fördelar med insulinpumpar. De tillåter mycket effektiv kontroll av insulindosen.

Tack vare dem kan mycket små justeringar göras, vilket är mycket användbart särskilt för barn.

Dessutom kan diabetiker programmera basinsulinnivåerna med olika hastigheter, beroende på tid på dagen. Man kan till exempel ställa in den till att vara högre tidigare på dagen och lägre under natten. Detta minskar risken för hypoglykemi.

Dessutom gör insulinpumpar det möjligt att göra tillfälliga ändringar av det basala insulinet. Detta är mycket användbart för variationer i rutinen. Till exempel när du ska ut och resa, eftersom detta kan innebära ofrivilliga förändringar i din kost.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Att resa med diabetes: tips och råd

Nackdelar

Även om det kan verka som att insulinpumpar bara har fördelar, är sanningen att de även har sina nackdelar. För det första är de externa enheter, som måste vara permanent anslutna till kroppen genom katetern.

Man kan aldrig ta av dem, inte ens för att sova. Det är därför många känner sig obekväma när de ansluter sig till enheten.

Dessutom tycker vissa också att det har en estetisk inverkan, eftersom man kan känna, och ibland se, enheten genom kläder.

Katetern kan bli igentäppt och själva pumpen kan gå sönder. Detta innebär att patienten förlorar glykemisk kontroll vid det tillfället. Det är också viktigt för personer som använder pumpen att utföra många dagliga tester.

Läs också den här artikeln: Egenskaper och behandling av hyperinsulinemi

Vård och rekommendationer för patienter med en insulinpump

person mäter blodsocker
Frekvent blodsockermätning är avgörande för att säkerställa framgångsrik användning av pumpar.

Insulinpumpar kräver att patienten är medveten om sin sjukdom och tar ansvar för behandlingen. Detta beror på att man måste utföra ett antal åtgärder för att ta hand om enheten korrekt.

Som förklaras av Diabetes Foundation måste man byta ut den subkutana katetern varannan till var tredje dag. Eftersom det är en främmande kropp som är ansluten till den subkutana vävnaden finns det en risk för infektion. Därför är det nödvändigt att följa vissa specifika steg och rutiner för att ersätta katetern.

Det första användaren måste göra är att tvätta händerna noggrant för att vara så bakteriefri som möjligt. Man måste byta område där man sätter in katetern då och då, annars kan insulinet inte bli ordentligt absorberat.

Enheten är vanligtvis placerad på olika punkter i buken. Det är nödvändigt att kontrollera att katetern är i gott skick och att fylla pumpsprutan utan att lämna luftbubblor inuti.

Användaren måste också desinficera huden på magen. Efter att katetern har blivit insatt tejpar man fast den för att säkerställa att den sitter orörlig vid det området. Patienten måste ta ut insulinet från kylskåpet cirka 24 timmar före påfyllning.

En insulinpump kräver ansvar

Även om denna enhet kan verka som en lösning på diabetes, så är det inte alltid fallet. Det är en mycket användbar behandlingsform, men det kräver att patienten är medveten om behandlingen och vet hur han eller hon ska hantera pumpen.

Av denna anledning måste patienten och en läkare fatta beslutet att använda en insulinpump gemensamt. Det är viktigt att ett antal krav kan bli uppfyllda för att behandlingen ska vara framgångsrik.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.