Vilka är riskerna med artificiella tillsatser i livsmedel?

Artificiella tillsatser kan förändra tarmbarriärens permeabilitet, vilket ökar risken för att utveckla autoimmuna sjukdomar. Läs mer i den här artikeln.
Vilka är riskerna med artificiella tillsatser i livsmedel?
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

De flesta industriella livsmedel innehåller artificiella tillsatser som är skadliga för hälsan. Dessa typer av sötningsmedel och konserveringsmedel ger ofta långvariga biverkningar. I dagens artikel tar vi upp riskerna med artificiella tillsatser i livsmedel.

Även om dessa tillsatser är säkra under en kort tidsperiod, så påverkar de markörer associerade med metabol hälsa när de konsumeras regelbundet. Artificiella tillsatser kan till exempel ändra insulinresistensvärden. Faktum är att regelbundet intag av vissa konstgjorda sötningsmedel ökar denna motståndskraft avsevärt och ökar därmed också risken för diabetes.

Riskerna med artificiella tillsatser: svårt att kvantifiera

Det största problemet när man ska bedöma risken med livsmedelstillsatser är bristen på studier om deras långsiktiga säkerhet. Men det finns trots det mycket forskning som kopplar intaget av dessa kemikalier till en ökad risk att utveckla vissa sjukdomar.

En studie publicerad i tidskriften Autoimmunity Reviews analyserar till exempel konsekvenserna av dessa produkter på tarmbarriärens permeabilitet. Förändringarna är förknippade med en ökad risk att utveckla autoimmuna sjukdomar på medellång till lång sikt.

Kommersiella flingor har många tillsatser och E-ämnen.
Det finns fortfarande inga solida bevis för effekterna av artificiella tillsatser. Men det finns ändå forskning som förknippar konsumtion med en ökad risk för sjukdomar.

Möjligt samband med diabetes

Ett intag av livsmedel rika på artificiella tillsatser är ofta korrelerat med förändringar i markörer för metabolisk status. Till exempel har aspartamkonsumtion visats leda till en ökning av insulinresistens. Det skapar alltså en högre risk för fetma på medellång sikt. Detta visar en studie publicerad 2016.

Som du alltså kan förstå är artificiella sötningsmedel inte något bra substitut för traditionella sockerarter. Du bör konsumera dem med måtta och i riktigt små mängder.

Riskerna med artificiella tillsatser: större risk för cancer

De flesta artificiella tillsatser är dåliga för din hälsa. Särskilt de som används inom köttindustrin eftersom de utgör en högre risk för utveckling av tumörsjukdomar.

Faktum är att studier som en publicerad i The Lancet kopplar regelbunden konsumtion av bearbetat rött kött med en högre risk att utveckla kolorektal cancer. Detta beror på att dessa typer av köttprodukter vanligtvis kryddas och regelbundet modifieras med artificiella tillsatser.

Å andra sidan är konsumtionen av vitt eller rött kött ännu inte kopplat till en ökad risk för sjukdomar. Som du kan misstänka verkar det som att artificiella tillsatser är det verkliga problemet här.

Du kanske också är intresserad av: Vilka typer av livsmedelstillsatser finns det?

Prioritera färska livsmedel för att eliminera risker

Grunden för all hälsosam kost ligger i behovet av att prioritera konsumtion av färska livsmedel framför bearbetade. Detta är det bästa sättet att garantera en ordentlig tillförsel av näringsämnen som till exempel antioxidanter. Dessa kan hjälpa till att förebygga sjukdomar.

Industriprodukter innehåller ofta tillsatser och raffinerade oljor, vilka inte alls är hälsosamma. Du kanske inte är medveten om det, men de har ett högt innehåll av transfetter. De för följaktligen med sig en högre inflammatorisk potential som är starkt kopplat till olika metabola och komplexa sjukdomar.

Välbalanserad måltid med mycket grönt.
Nyckeln till en kost av hög kvalitet är att prioritera färska livsmedel framför bearbetade.

Skippa de artificiella tillsatserna för en bättre kost

Det är viktigt att begränsa konsumtionen av bearbetade livsmedel när du vill följa en hälsosam kost. Tyvärr vet vi ännu inte vilka de faktiska konsekvenserna intaget av tillsatser har på kroppen. Därför är den bästa rekommendationen att hålla dem utanför kosten.

Sambandet mellan rött kött och den ökade risken för kolorektal cancer är påvisbar. Av denna anledning bör du minimera intaget av detta.

Kvaliteten på artificiella sötningsmedel är en annan sak att komma ihåg eftersom dessa ämnen kan förändra tarmbarriärens permeabilitet. Detta kan öka sannolikheten för att utveckla en autoimmun sjukdom.

Dessutom kan intaget av dessa sötningsmedel leda till en ökning av insulinresistens. Denna parameter indikerar en större predisposition för diabetes och fetma. Med tanke på att båda sjukdomarna är vanliga idag är det bäst att vara måttlig i konsumtionen av mat sötad med dessa kemikalier.

Kom slutligen ihåg att en hälsosam kost i huvudsak består av färska livsmedel. Denna behöver du dessutom komplettera med regelbunden fysisk aktivitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Lerner A., Matthias T., Changes in intestinal tight junction permeability associated with industrial food additives explain the rising incidence of autoimmune disease. Autoimmun Rev, 2015. 14 (6): 479-89.
  • Sharma A., Amarnath S., Thulasimani M., ramaswamy S., Artificial sweeteners as a sugar substitute: are they really safe? Indian J Pharmacol, 2016. 48 (3): 237-40.
  • Bouvard V., Loomis D., Guyton KZ., Grosse Y., et al., Carcinogenicity of consumptioin of red and processed meat. Lancet Oncol, 2015. 16 (16): 1599-600.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.