Vilka är de olika typerna av cerebral pares?

Det finns olika typer av cerebral pares, och även symtomen varierar, såsom vilken del av hjärnan som påverkas och allvarlighetsgraden. Det är en komplex sjukdom som inte har någon bra prognos. Forskare fortsätter dock att leta efter sätt att förbättra livskvaliteten för de drabbade.
Vilka är de olika typerna av cerebral pares?

Senaste uppdateringen: 20 augusti, 2022

De olika typerna av cerebral pares som finns har olika medicinska klassificeringar vilka underlättar hanteringen och diagnosställandet. Varje fall är dock ett allvarligt tillstånd i sig, särskilt när det förekommer hos barn.

I medicinska termer avser cerebral pares en grupp av störningar som påverkar muskelrörlighet och som uppstår på grund av skador i individens hjärna. Dessutom kan tillståndet sträcka sig till andra delar av nervsystemet och även skilja sig åt på andra sätt.

I den här artikeln ska vi titta närmare på de olika typerna av denna sjukdom för att förstå den bättre. En typ av denna störning kategoriseras efter hur påverkad individens hållning är, medan andra bestäms av den del av kroppen de påverkar. De kan också bedömas enligt sin svårighetsgrad.

Klassificering efter muskeltonus och hållning

Inom denna kategori av cerebral pares påverkas oftast individernas hållning. Detta är direkt relaterat till deras muskeltonus och kan orsaka spasmer, ofrivilliga rörelser eller ataxi.

Vissa typer av cerebral pares kräver användning av rullstol.
Cerebral pares uppstår på grund av lokaliserade skador i hjärnan, vilket påverkar muskelrörelserna.

Spastisk cerebral pares

Detta är den vanligaste typen av cerebral pares. Musklerna hos personer som drabbas av denna typ är i ett överdrivet tillstånd av spänning och deras reflexer är svaga. Personer med spastisk cerebral pares kan inte gå ordentligt. På grund av förlust av ledrörlighet kan de bara dra sina nedre extremiteter.

De som drabbas tenderar att röra sig på ett karakteristiskt sätt. Här korsar den svagare lemmen bakom den andra utan att böja sig i knät. Denna typ leder också till förlust av muskelmassa eftersom de drabbade tenderar att få krympta muskelfibrer.

Hypnotisk cerebral pares

I motsats till vad vi beskriver i föregående avsnitt har personer med de här typerna av cerebral pares väldigt lite muskelmassa. Deras muskler förblir inte sammandragna och personen kan inte hålla sig upprätt med sina lemmar avslappnade, och de har ingen styrka.

Den största risken för dem med denna typ av cerebral pares är hur det påverkar deras andningsorgan; både barn och vuxna som blir drabbade har svårigheter i bröstkorgens funktioner.

Dyskinetisk cerebral pares

Denna typ av cerebral pares orsakar kaotiska rörelser i hela kroppen. Musklerna drar sig ofrivilligt ihop och slappnar av i både de övre och nedre extremiteterna.

När det gäller ansiktet tenderar denna typ av cerebral pares att sitta i tungan, och därigenom tenderar ansiktsuttryck att förändras abrupt när en spasm uppstår.

Ataktisk cerebral pares

Ataktisk cerebral pares liknar den dyskinetiska varianten, men är mycket mindre vanlig; det senare är mer stereotyp. Rörelserna här uppträder också ofrivilligt och slumpmässigt. De som blir drabbade kämpar med balansen, både när de sitter och står.

Blandad cerebral pares

Blandad cerebral pares är just en kombination av de ovan nämnda symtomen. Diagnosen är dock svår eftersom de medicinska specialisterna som stöter på detta tillstånd inte alltid är säkra på vilken diagnos som passar patienten bäst.

De olika typerna av cerebral pares baseras på den drabbade kroppsdelen

Typen av cerebral pares och dess klassificering beror på vilken del av kroppen den drabbar eller som uppvisar flest symtom. De olika klassificeringarna är:

 • Hemiplegi: detta gäller fall där endast en sida av kroppen, höger eller vänster, har symtom. Detta speglar vilken del av hjärnan som är drabbad.
 • Paraplegi: för fall där den nedre halvan av kroppen, från midjan och nedåt, uppvisar symtom. Människor med denna klassificering är lama.
 • Tetraplegi: dessa är de fall där nästan hela kroppen blir påverkad; alla fyra lemmar, eller från nacken och nedåt.
 • Diplegi: denna speciella typ av cerebral pares förekommer oftast hos barn. Hos vuxna är det mindre frekvent. Symtomen är lokaliserade till de nedre extremiteterna och är åtföljda av muskelspasmer.
 • Monoplegi: är fokuserad på en specifik lem eller muskelregion och påverkar inte någon annan del av kroppen; varken resten av samma sida eller den andra. Den kan också bli placerad i ett specifikt muskelområde.
Ett barn med cerebral pares.
Cerebral pares kan också bli klassificerat efter vilken del av kroppen det påverkar.

Klassificering efter svårighetsgrad

Denna metod för att klassificera cerebral pares är baserad på internationell konsensus, som presenteras i Gross Motor Function Classification System (GMFCS). Detta är enligt överenskommelse mellan Världshälsoorganisationen (WHO) och Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE).

Baserat på de kriterier som presenteras inom ovan nämnda konsensus kan vi diskutera följande typer:

 • Mild: i dessa fall kan de drabbade individerna gå, men med vissa begränsningar. De kan röra sig utan att förlita sig på stöd från externa enheter som en krycka eller en rullstol.
 • Måttlig: de med en måttlig form av cerebral pares behöver hjälp av en tredje part för att kunna stå upp och sitta ner. De använder nästan alltid rullstol, men de kan hantera detta hjälpmedel självständigt, särskilt inomhus.
 • Allvarlig: den allvarligaste formen av cerebral pares är när individen inte kan stödja sitt huvud själv, och därigenom behöver konstant hjälp med samtliga dagliga uppgifter.

Hur ser prognosen ut för de olika typerna av cerebral pares?

Det finns inga typer av cerebral pares som idag är möjlig att bota. Varje typ uppfyller ett specifikt kriterium. I vissa fall svarar cerebral pares bättre på rehabiliteringsterapier, medan andra kräver ett mer medicinskt behandlingssätt.

En korrekt diagnos är väsentlig, eftersom den hjälper specialisterna att utveckla en detaljerad rehabiliteringsplan för att förbättra livskvaliteten genom sjukgymnastik, psykosocialt stöd, stödnätverk och även medicinsk behandling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Oskoui, Maryam, et al. “An update on the prevalence of cerebral palsy: a systematic review and meta‐analysis.” Developmental Medicine & Child Neurology 55.6 (2013): 509-519.
 • Ren, Songtao, et al. “Utilization of electromyography during selective obturator neurotomy to treat spastic cerebral palsy accompanied by scissors gait.” Journal of integrative neuroscience 18.3 (2019): 305-308.
 • Argüelles, Pilar Póo. “Parálisis cerebral infantil.” Hospital Sant Joan de Dèu (2008): 271-277.
 • Hurtado, I. Lorente. “La parálisis cerebral. Actualización del concepto, diagnóstico y tratamiento.” Pediatría integral 8 (2007): 687-98.
 • Tovar, A., and R. Gómez. “Revisión sistemática sobre el tratamiento del miembro superior en la parálisis cerebral infantil hemipléjica.” Fisioterapia 34.4 (2012): 176-185.
 • Belver, Gema Fernández. “Desarrollo de la bipedestación y la marcha en parálisis cerebral (diplejia espástica).” REDUCA (Enfermería, Fisioterapia y Podología) 8.1 (2016).
 • Celi, JM Celi, et al. “Protocolo diagnóstico del déficit motor asimétrico.” Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado 12.78 (2019): 4644-4648.
 • Malt, Merete A., et al. “Correlation between the Gait Deviation Index and gross motor function (GMFCS level) in children with cerebral palsy.” Journal of children’s orthopaedics 10.3 (2016): 261-266.
 • de Zabarte Fernández, José Miguel Martínez, et al. “Carga del cuidador del paciente con parálisis cerebral moderada-grave:¿ influye el estado nutricional?.” Anales de Pediatría. Elsevier Doyma, 2020.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.