Allt du behöver veta om cerebral pares

Få reda på mer om cerebral pares – en störning av muskelkontrollen som vanligtvis dyker upp innan tre års ålder.
Allt du behöver veta om cerebral pares

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Det finns mycket viktigt man bör veta om cerebral pares, som att det är en nedsättning som orsakas av en hjärnskada. Denna skada begränsar personens rörelseförmåga.

I Sverige uppskattar man att runt 1 på 500 bebisar drabbas, så det är ett tillstånd som inte är helt ovanligt. I denna artikel ska vi lista några viktiga saker du bör veta om cerebral pares samt de olika typerna.

Du kanske även vill läsa: Fakta om stereotyp rörelsestörning (SMD)

Vad bör jag veta om cerebral pares?

Hjärnskadan som leder till detta tillstånd inträffar vanligtvis under fostrets utveckling eller de första åren i livet.

Personer som lider av cerebral pares lider ibland även av emotionella eller intellektuella brister, men många har samma intellektuella förmågor som andra människor

Vad är cerebral pares?

Cerebral pares refererar till en uppsättning tillstånd som påverkar personens rörelser, balans och hållning. Den visar sig vanligtvis under första levnadsåren eftersom den orsakande skadan oftast uppstår under graviditeten.

Tillståndet kommer med många olika svårigheter, och aktiviter som att gå eller skriva är ofta för komplexa för de drabbade.

De kan även lida av andra tillstånd och psykiska nedsättningar, men allt beror på platsen och magnituden hos hjärnskadan.

Dessvärre är cerebral pares ett permanent tillstånd eftersom hjärnskadan och den påföljande neurologiska skadan är oåterkalleliga. Symptomen är ofta tydliga redan i tidig ålder.

Skador i hjärnan

Symptom

Cerebral pares är vanligtvis märkbart hos bebisar eftersom det är svårt för barnen att sitta, krypa och till och med le. Detta tillstånd ändrar även muskeltonen på olika sätt beroende på typen av paralys.

Symptomen på detta tillstånd är dock inte bara kopplade till rörelser. Cerebral pares kan även leda till hörselproblem eller svårigheter att känna igen och tolka känseln (agnosi).

Den kan även orsaka brist på koordination, uppmärksamhetsstörningar och dyskinesi.

Vad du bör veta om cerebral pares: de olika typerna

Det finns olika typer av cerebral pares med varierande symptom:

  • Spastisk pares: personer som lider av denna typ av CP-skada har stora svårigheter att kontrollera sina muskler, vilket tenderar att försvaga dem. Det påverkar vanligtvis armar och ben.
  • Dyskenetisk pares: denna består av ofrivilliga och långsamma rörelser som blir värre med trötthet och starka känslor, och bättre med vila och sömn. Det är vanligtvis svårt att förstå språket hos en person med denna variant.
  • Ataxi: denna typ påverkar cerebellum, som är den del av hjärnan som hanterar balansen.
  • Blandad cerebral pares: denna typ inträffar på grund av skador i flera områden, så det finns en kombination av olika symptom.

Cerebral pares kan å andra sidan även klassificeras beroende på de drabbade områden. Dessa klassifikationer är:

  • Hemiplegi (endast i ena halvan av kroppen)
  • Pareplegi
  • Tetraplegi
  • Monoplegi

Vidare kan tillståndet klassificeras i enlighet med sin svårighetsgrad, alltså lindrig, måttlig eller allvarlig.

Behandling

Som vi nämnde är detta en permanent sjukdom. Dessvärre finns det inget botemedel, men tack vare vissa behandlingar och annan vård kan personer med cerebral pares förbättra sin livskvalitet.

För att göra det möjligt måste patienter genomgå olika typer av behandlingar, inklusive sjukgymnastik, arbetsterapi och talpedagogik.

Bäst behandling tillhandahåller ofta specialiserade center, inklusive förskolor, arbetsterapicenter och speciella boenden. Vid dessa center får de drabbade den hjälp de behöver.

Forskare har identifierat vissa orsaker till cerebral pares som kan förebyggas. Det är till exempel nödvändigt att undvik att bebisars huvuden drabbas av någon form av trauma.

Därför ska säkerhetsutrustning som hjälmar och godkända bilbarnstolar alltid användas. Det är även viktigt att se till att huset är redo för en nyfiken bebis.

Sovande bebis

Ett annat relaterat problem är inkompatibelt blod hos mamman och fostret. Läkarna bör dock upptäcka detta problem tidigt under graviditeten och ge dig behandlingar som förebygger konsekvenser.

Därför är det så viktigt att gå på alla undersökningar innan förlossningen. Mamman bör även vara vaccinerad mot  röda hund, eller rubella, eftersom det kan vara kopplat till cerebral pares.

Du kanske även vill läsa: Att uppfostra barn med downs syndrom

Slutsats

Det bästa är givetvis att förebygga detta tillstånd genom att ha en så hälsosam graviditet som möjligtAlla riskabla beteenden, som alkohol- och tobaksbruk, kan skada fostret.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.