Att uppfostra barn med downs syndrom

augusti 25, 2019
Barn med downs syndrom kräver mer stöd, tillgivenhet och uppmärksamhet från sina föräldrar. För att försäkra balanserad utveckling rekommenderas även aktiviteter som fostrar och utvecklar deras färdigheter.

Att uppfostra ett barn med downs syndrom skiljer sig inte särskilt mycket från att uppfostra andra barn, och man bör inte behandla dem annorlunda.

Som med alla barn är det viktigt med bra kommunikation. Vidare bör föräldrarna hålla ett nära öga på deras hälsa och näringsintag, samt stödja dem på alla möjliga sätt.

Om du har ett barn med downs syndrom bör du försäkra att det ägnar sig åt aktiviteter som utvecklar dess färdigheter och talanger.

Vad är downs syndrom?

Downs syndrom är ett genetiskt tillstånd som orsakas av närvarande av en tredje kopia av kromosom 21. Anomalin sker vid 1 av 1,000 födslar och anses vara en av de vanligaste genetiska ändringarna i världen.

Orsakerna till downs syndrom är inte tydliga. Vissa fall är ärftliga medan andra associeras med mammans ålder. Bortom det finns det inga kända specifika orsakar till det.

Uppfostra barn med downs syndrom som andra barn

Fysiskt har barn med downs syndrom vissa gemensamma drag, inklusive mandelformade ögon, stora munnar och läppar samt små öron.

Dessa barn kommer dock ha helt annorlunda personligheter, och deras inlärning samt sinne för humor kommer också skilja sig, precis som hos vilken annan person som helst.

En sak som är säker är att dessa barn är väldigt emotionellt intelligenta och gillar att uttrycka tillgivenhet.

Ta en titt på följande artikel: 5 nycklar till hur man uppfostrar barn

Att uppfostra barn med downs syndrom

Att vara föräldrar till och uppfostra barn med downs syndrom kan vara ett riktigt äventyr. Det kan även vara skrämmande inledningsvis eftersom det inte finns särskilt mycket information om det.

Men oroa dig inte om ditt barn lider av detta tillstånd; du kan uppfostra det precis som andra barn, så länge du visar stor tillgivenhet och stöd.

Det finns många tips angående dessa barn. Först och främst bör du förstå att de är helt normala och därför bör behandlas därefter. För att göra det måste du ha en bra attityd och visa förståelse.

Du måste även visa ditt barn all kärlek du har för det. Med det sagt ska vi nu ta en titt på några tips för att uppfostra barn med downs syndrom.

Kommunicera väl

Bra kommunikation från föräldrarna är extremt viktigt. Du bör vara uppmärksam på hur du uttrycker dig med ett barn som har downs syndrom.

Barn med detta tillstånd tar ofta längre tid på sig att prata. På samma sätt kan de ha språkliga och kommunikationsmässiga problem. Men förtrösta ej. Försök att vara tålmodig och hitta sätt att kommunicera som funkar för er.

Uppmuntra dem att interagera med syskon och andra barn

Uppmuntra interaktioner med andra

Barn med detta syndrom har utvecklingsmässiga stadier som inträffar vid olika tidpunkter. Det begränsar dock inte interaktionerna de kan ha.

Att interagera med syskon eller andra barn kommer möjliggöra fullgod och tillfredsställande utveckling.

Du bör även se till att de kan relatera till vuxna, speciellt sådana som finns i deras dagliga omgivning. Att uppmuntra barn med detta tillstånd att interagera med andra, dela med sig av idéer och kommunicera kommer få dem att må bra.

Samtidigt är det ett sätt för din omedelbara sociala krets att bli bekant med situationen.

Besluta huruvida barnet bör gå på en allmän eller privat skola

Barn med detta syndrom kan gå på allmänna skolor. Detta är faktiskt rekommenderat, eftersom det låter dem bli socialt integrerade med andra barn med samma tillstånd, såväl som barn som inte har det.

Om det går bra kommer detta förbättra deras självkänsla och hjälpa dem att bygga relationer.

Angående utbildningen så är det troligt att barn med downs syndrom kommer lära sig i en annan takt jämfört med de andra barnen. Påverkan från detta kan dock minimeras om föräldrar och lärare samarbetar.

Du måste alltid komma ihåg att barn med detta tillstånd upplever olika utvecklingsstadier på olika sätt.

Låt dem delta i en rad olika aktiviteter

Lekande flicka med downs

Alla har vi speciella förmågor eller talanger, och barn med downs syndrom är inget undantag. De kan utveckla speciella förmågor eller bli riktigt skickliga inom vissa områden.

Dessa barn kan utöva alla aktiviteter på effektiva sätt; det handlar bara om att uppmuntra dem att utöva aktiviteter som får dem att utforska sina förmågor.

Låt oss ta en titt på några av dem.

1. Konst

Måleri, musik, dans och andra konstformer kan hjälpa barn med downs syndrom att utveckla sin emotionella intelligens.

Om du har ett barn med detta tillstånd är det rekommenderat att låta det ägna sig åt aktiviteter som dans, sång och skådespeleri. Det kommer låta barnet tänka utanför lådan och lära sig nya saker.

2. Sporter

Sportaktiviteter gagnar också personer med downs syndrom. Dessa hjälper dem att förbättra sina fysiska egenskaper och sitt lagarbete, och låter dem uppnå mål.

Framförallt sporter med kort varaktighet och många pauser är väldigt fördelaktiga. Några av de mest rekommenderade är:

  • Simning
  • Fotboll
  • Rytmisk gymnastik
  • Basket
  • Pingis
  • Kampsport

3. Lek

Varje barn behöver fritid och underhållning för att utvecklas optimalt. Ur detta hänseende är det viktigt för barn med downs syndrom att njuta av sin lektid.

Genom lekar och spel kan du lära dem vad du vill; de är värdefulla verktyg för att stimulera motivation.

Upptäck: Första skoldagen: sju misstag många föräldrar gör

Bör jag vara extra uppmärksam på deras kost?

Lipande bebis

Näringsintag hos barn med downs syndrom är viktigt. De tar ofta längre tid på sig att lära sig att dricka bröstmjölk eller från en flaska när de är bebisar.

Därför måste du vara tålmodig och erbjuda barnet högre incitament, så att de får det lättare att anpassa sig till ny mat.

Under barndomen är det viktigt att alla barn följer en balanserad kost som inkluderar alla livsmedelsgrupper.

Barn med detta syndrom är dock benägna att bli något överviktiga eftersom de vanligtvis är kortare och tenderar att inte vara lika aktiva som andra.

Hälsan hos barn med downs syndrom

En betydande andel av alla barn med downs syndrom drabbas av hjärtproblem. Man uppskattar att 45% av dem lider av det. De tenderar även att drabbas av problem med lungorna och blir därför ofta förkylda.

Andra vanliga hälsoproblem bland dem är hörselfel och synproblem, såsom grå starr, myopi och skelning. De kan även lida av återkommande magproblem eftersom vissa föds med missbildningar i tarmarna.

Även om de kan drabbas av många sjukdomar ska du inte oroa dig, eftersom alla kan behandlas. Det viktigaste är förebyggande.

Om du är förälder till ett barn med downs syndrom bör du därför hålla ett öga på dess hälsa och regelbundet tala med er läkare.

Slutsats om att uppfostra barn med downs syndrom

Att uppfostra barn med downs syndrom kan vara en avsevärd utmaning för många familjer. Men det är även en otroligt belönande upplevelse. Kärlek kan hjälpa föräldrarna att övervinna alla hinder.

Se till att komma ihåg att använda alla rekommendationer vi delat med oss av för att försäkra att ditt barns utveckling blir optimal.

http://www.sindromedown.net/