Behandlar du funktionshindrade personer med respekt?

Vet du hur man egentligen behandlar funktionshindrade personer med respekt? Tycker du att du är bra på det här? Idag ger vi dig några tips.
Behandlar du funktionshindrade personer med respekt?

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Det är kanske inte alla som tänker på vikten av att behandla funktionshindrade personer med respekt.

Funktionshindrade måste kunna delta i dagliga aktiviteter där de kan interagera med andra personer. Detta hjälper dem att må bra, få vänner och känna att de har många möjligheter i livet.

Varför är det viktigt att ge extra fokus till funktionshindrade personer? Det kan vara viktigt eftersom de ofta har betydande nackdelar jämfört med andra människor.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning säger: “Personer med funktionsnedsättning innefattar personer med en långvarig fysisk, psykisk, intellektuell eller sensorisk funktionsnedsättning”.

Nedan vill vi därför dela med oss av några tips som kan hjälpa dig att se till att du behandlar dessa människor på ett respektfullt sätt.

Rekommendationer för att behandla funktionshindrade personer med respekt

Det kan vara lätt för vissa att tro att man vet hur man behandlar människor med funktionsnedsättningar korrekt, men det är inte alltid detta stämmer. Vi kan i själva verket göra många misstag som vi kanske inte ens är medvetna om.

Av den anledningen har vi här valt ut några tips som vi tycker är de viktigaste, med utgångspunkt från det som det spanska Fysiska handikappobservatoriet delar med sig ​​av.

Behandla dem inte som barn

Detta är oerhört viktigt och det är att man aldrig ska behandla människor med funktionsnedsättning som om de vore barn. De är inte barn, de är vuxna med en funktionsnedsättning, som kan vara sensorisk, som t.ex. att inte kunna se eller höra.

Det är inte särskilt vanligt att människor talar på ett barnsligt sätt med personer med sensoriska eller fysiska funktionsnedsättningar, däremot är det vanligare när det gäller personer med psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Se dock till att aldrig göra det.

funktionshindrade personer med respekt

När vi pratar med handikappade individer på det här sättet, kan det till exempel bero på att vi tror att de på så sätt skulle förstå oss bättre. Faktum är dock att vi bara riskerar att få dem att må dåligt. Om vi ​​var i deras situation, skulle vi då vilja att någon skulle interagera med oss på detta vis?

Svaret på detta är förmodligen ett rungande “nej“, så låt oss undvika detta.

Använd ett tydligt och enkelt språk

Ett annat viktigt tips är att använda ett tydligt och enkelt språk.

Det finns begrepp, fraser eller sätt att säga saker som kan vara svåra att förstå för personer med funktionsnedsättning. Därför är det lämpligt att använda kortare meningar utan att för den sakens skull använda ett barnsligt språk.

Förutom att förkorta meningar och göra dem enklare, är en annan aspekt som kan vara till stor hjälp att ge exempel. Detta hjälper dig inte bara att interagera med personer med funktionsnedsättning, utan i livet i allmänhet.

Med ett väl valt exempel blir allt lättare att förstå och man kan undvika missförstånd. Tänk därför på att det kan vara en bra idé att ge många exempel när du pratar med personer med funktionsnedsättning.

Njut av att vara i sällskap med funktionshindrade personer

Funktionshindrade behöver sällskap och möjlighet att delta i dagliga aktiviteter. Så om du till exempel ska städa köket, tveka inte att be om hjälp.

Samma sak gäller för om du ska träna någon sport, åka till stranden eller se en film. Det får människor med funktionsnedsättningar att må bra, precis på samma sätt som det får dig att må bra.

man tecknar till flicka

Förutom att njuta av deras sällskap, glöm inte att be om deras åsikt när du diskuterar något viktigt ämne. Självklart ska du alltid respektera deras åsikter. Deras synpunkt är giltig även om du inte håller med.

Att visa dem att de kan lita på dig är ett stort plus. De kommer att känna sig hörda och att deras åsikter är giltiga och viktiga för andra.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: 5 subtila sätt att skada ditt känslomässiga välmående

Uppför dig naturligt när du vill behandla funktionshindrade personer med respekt

Det sista tipset vi har om hur man behandlar funktionshindrade med respekt är att uppföra dig naturligt.

Alla kan känna när någon behandlar dem annorlunda, är nedlåtande, inte tar dem på allvar eller vill att samtalet ska ta slut osv.

Detta hjälper inte funktionshindrade alls. I själva verket riskerar det att få dem att känna sig obekväma och kan även vara skadande för deras självkänsla.

Bara för att någon har ett funktionshinder betyder det inte att vi ska behandla dem annorlunda. Det bästa du kan göra är att försöka placera dig själv i deras situation. Vill du att någon ska behandla dig annorlunda bara för att du har en funktionsnedsättning?

Om svaret är “nej” kan det vara en bra idé att vara mer medveten om hur du agerar så att du kan ändra på det om det skulle behövas. Vi har massor av inlärda beteenden som inte är rätt.

Slutliga tankar om att behandla funktionshindrade personer med respekt

Det här är några tips man kan komma långt med, inte bara för att behandla personer med funktionsnedsättning bättre, utan för att reflektera över vissa attityder som vi har generellt och som vi borde förändra.

Ibland lär vi oss undermedvetet att behandla andra på ett visst sätt. Förhoppningsvis kommer den här artikeln att vara till hjälp för att göra några nödvändiga förändringar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pérez, J. I., & Garaigordobil, M. (2007). Discapacidad motriz: autoconcepto, autoestima y síntomas psicopatológicos. Estudios de Psicología28(3), 343-357.
  • Rosato, A., & Angelino, M. A. (Eds.). (2009). Discapacidad e ideología de la normalidad. Noveduc Libros.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.