Vetenskap är viktigt för barn: nyfikenhet och utforskning

Vetenskap finns i allt och ger oändliga möjligheter för barn att lära sig om sin miljö. Att motivera dem att utveckla vetenskapligt tänkande hjälper dem också att förbättra andra färdigheter. Ta reda på hur i denna artikel!
Vetenskap är viktigt för barn: nyfikenhet och utforskning

Senaste uppdateringen: 16 september, 2022

Barndomen är det mest konstiga skedet i livet. Från tidig ålder kan intresset för att lära sig hur saker fungerar och svaren på dessa frågor kopplas till vetenskaplig kunskap. Med varje upptäckt utvecklar ditt barn färdigheter som kommer att vara användbara i framtiden. Detta är en av de många fördelarna med vetenskap för barn.

När barn utforskar sin miljö bygger de koncept anpassade efter sin förståelsenivå som väcker deras entusiasm att lära sig mer.

US Department of Education noterar i en publikation att små barn hittar på intressanta förklaringar för att förstå sin miljö, medan äldre barn till och med kan komma med exceptionella vetenskapliga argument. Vi behöver inte försöka pressa dem till att bli kemister, ingenjörer eller fysiker. Oavsett vad som kommer att hända i framtiden så erbjuder vetenskapen dem visdom som är tillämplig i vardagen.

Vetenskapens inflytande på barn

Vetenskap är processen att lära sig genom att observera och experimentera. Vetenskap handlar om att göra misstag och hitta framgång, använda data och ifrågasätta och analysera resultat. Det låter komplicerat, men barn kan ha lättare att förstå varför med enkla argument.

Sport, natur och lekar ger till exempel möjligheter att studera och aktivera kritiskt tänkande. Att kunna lite grann om allt stärker barnens förmåga att kommunicera, att formulera åsikter, att fokusera, att reflektera och att utveckla sina sinnen genom att interagera med sin omgivning.

Var uppmärksam på ditt barns frågor och hjälp honom eller henne att undersöka när han/hon vill lära sig om djur, växter, hur saker fungerar, mekanik, stjärnorna och alla ämnen som tilldrar sig hans eller hennes uppmärksamhet.

Barn i en skola lär sig

Vi tror att du också kommer tycka om att läsa den här artikeln: 5 förtroendehöjande övningar för barn, tonåringar och vuxna

Fördelarna med vetenskap för barn

Det uppskattas att man från 7 års ålder bildar positiva eller negativa attityder om naturvetenskaplig utbildning. Därför är det en mycket bra idé att ta vara på och odla deras intresse vid denna ålder. Ett barn som fängslats av vetenskap är en källa till produktiva idéer. Hon eller han lär sig att ifrågasätta världen, deltar mer aktivt i klassrummet, utvecklar hobbyer utifrån vanliga saker och är bättre på att låta sin fantasi flöda.

Han/hon blir också en suggestiv, utforskande och kommunikativ person. Nedan listar vi fler fördelar med vetenskap i barndomen.

Vetenskap för barn stödjer andra färdigheter

Problemlösning, resonemang, samarbete mellan kompisar, utökat ordförråd och uthållighet är bara några av de metoder som förbättras med naturvetenskaplig utbildning. Det leder också till en större förtrogenhet med ämnen som läskunnighet och matematik, såväl som mer inspiration för kreativa färdigheter.

Vetenskapen vårdar ett barns intellektuella utveckling genom följande koncept:

 • Observation: Vetenskapen hjälper barn att använda sinnena för att samla in och organisera information. Försök att ge dina barn lite olika föremål och lyssna när de pekar ut färg, texturer och storlekar.
 • Jämförelse: När de utforskar, etablerar barn förmågan att skilja mellan skillnader och likheter.
 • Klassificering: När de lärt sig att jämföra kan barn gruppera saker i kategorier. Om du till exempel ger dem några päron kan de dela upp dem i olika grupper enligt stjälkar, färgvariation, storlek osv.
 • Mätning: De upptäcker snart att detta är lika enkelt som att bestämma storlekar eller kvantiteter.
 • Kommunikation: Barn lär sig att beskriva vad de observerat, jämfört, klassificerat och mätt genom text, genom att prata, rita eller genom andra uttrycksformer.
 • Deduktion: Barn lär sig att ordna den insamlade informationen och associera den med tidigare erfarenheter för att bygga nya hypoteser.
 • Förutsägelser: De lär sig också hur man gör gissningar och uppskattningar baserat på tidigare koncept.

Aktiverar barns koncentration

I allmänhet har barn som är intresserade av vetenskap hög förmåga att koncentrera sig och förblir uppmärksamma på detaljer. Detta är en färdighet som utvecklas med varje experiment som de deltar i, och som kommer att vara användbar i deras studier eller andra aktiviteter.

Främjar lagarbete

När det finns ett gemensamt mål kan flera barn gå samman för att uppnå snabba och optimala resultat. Senare kommer detta att hjälpa dem att lära sig hur man hanterar stora grupper.

Hjälper dem att bilda kritiska utrymmen och breddar deras förhållningssätt

Varje experiment som ett barn utvecklar är ett sätt för honom eller henne att ge sin åsikt och ta emot idéer som gynnar skapandet av sitt eget tänkande. Att ge barn utrymme att uppskatta denna process i början av barndomen är nyckeln i bildandet av egna kritiska kriterier.

Vetenskap för barn främjar lusten att upptäcka och utforska naturen

Resultaten av ett experiment ger upphov till överraskningsfaktorn. Det är så nyfikenhet genereras, och gör att barnet med största sannolikhet kommer att vilja undersöka. Vetenskap är ett sätt för barn att hitta svar och lösa problem.

Experimentering utomhus stimulerar nyfikenhet, särskilt under tidig barndom. Så naturen blir ett gigantiskt laboratorium där barnen kan genomföra en mängd olika aktiviteter. En tur till stranden, en promenad till parken, skolgården och trädgårdar är bara några av de många platser där barn kan göra upptäckter.

Vetenskapen uppmuntrar alternativa metoder för inlärning

I spädbarnsåldern hjälper vetenskapen till att assimilera abstrakta begrepp genom lek. Att rulla bollar, använda ramper eller använda kraft är sätt att undersöka vetenskapliga fall utan att det blir tråkigt.

Familj spelar spel tillsammans

Rekommendationer för att motivera barn att lära sig om naturvetenskap

Publikationen Panorama hävdar att barn lär sig bäst om aktiviteterna sker i ett sammanhang som är relaterat till deras dagliga liv och upplevelser. Att titta på stjärnorna, baka en tårta eller prata om träd är alla olika möjligheter till att skaffa sig vetenskaplig kunskap.

För att engagera barn i naturvetenskaplig utbildning, tillhandahåll spännande, åldersanpassade experiment. Specialtidningar (som till exempel National Geographic) innehåller ofta listor över fenomen och experiment som säkert kommer att fängsla dina barn.

Här är några förslag på hur du kan motivera barn att bli intresserade av vetenskap:

 • Diskutera ämnen på ett roligt sätt. När vi samtalar med barn om vetenskap så måste det vara spännande.
 • Investera i utrustning. Ett mikroskop kommer säkerligen att fängsla ditt barn, men om prylen är över dina ekonomiska resurser, kan du istället investera i experimentskit med ämnen som astronomi eller matlagning, fossilgrävningskit osv.
 • Främja läsning. Lägg till vetenskapliga böcker för barn till familjens bibliotek. Du kan också ladda ner dem från internet och läsa dem tillsammans med barnen.
 • Titta på videor. Eftersom observation är viktigt är videor om vetenskapliga fakta ett utmärkt läromedel.
 • Utvidga det de redan vet. Kom ihåg att vetenskap är kumulativ, och i barndomen är det lättare att lära av det som redan är känt.
 • Svara på deras frågor. Detta är ett gyllene tillfälle att vårda kunskap om ett ämne. Lämna inte frågor obesvarade och ta tillfället i akt att undersöka dem tillsammans.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också gillar att läsa: Uppfostringsstilar: vilken typ av förälder är du?

Föräldrar och stöd i naturvetenskaplig utbildning

FN:s barnfond (UNICEF) lyfter fram att det är viktigare att följa med barn i lärandet än att ha alla svar. Det är av stort värde och intresse för barn om deras föräldrar hjälper dem i processen.

Vuxna måste bli fyndiga, delaktiga och lika öppna som barn är för att pedagogiska metoder ska bli roliga och underhållande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.