Världsdagen för kolorektalcancer: Testa dig!

Världsdagen för kolorektalcancer uppmärksammas varje år den 31 mars. Huvudsyftet med dagen är att bidra till att förebygga denna form av cancer.
Världsdagen för kolorektalcancer: Testa dig!

Senaste uppdateringen: 15 september, 2022

Den 31 mars är det världsdagen för kolorektalcancer. Det är ett tillfälle att prata om den här frågan och öka medvetenheten om vikten av att gå på de tester som gör att den kan upptäckas i tid.

Världsdagen för kolorektalcancer uppmärksammas varje år den 31 mars. Huvudsyftet med dagen är att bidra till att förebygga denna form av cancer, som orsakar ett stort antal dödsfall varje år.

Enligt tillgängliga data är de vanligaste cancerformerna lungcancer bland män och bröstcancer bland kvinnor. Men den näst vanligaste orsaken till cancer hos båda könen är kolorektalcancer, som orsakar mer än 700 000 dödsfall varje år.

Tidig upptäckt av detta problem förbättrar avsevärt chanserna att överleva, det vill säga hur lång tid en person kan leva efter diagnosen. För alla patienter är överlevnaden vid 5 år cirka 60 %; men om den upptäcks tidigt stiger denna siffra till 90 %.

Många är ofta motvilliga till att genomgå en screening eftersom det innebär en så pass invasiv manöver som en koloskopi. Därav vikten av denna världsdag för att öka medvetenheten.

Eftersom det är en sjukdom som kan gå förbi obemärkt tills den är i ett mycket avancerat stadium, rekommenderar medicinska riktlinjer en screening vid 50 års ålder eller äldre så att tumörtillväxt inte tillåts etablera sig och växa. Många av oss är omedvetna om förekomsten av dessa screeningtester, varför kommunikation spelar en grundläggande roll i förebyggande syfte.

Varför uppstår kolorektalcancer?

Världsdagen för kolorektalcancer påminner oss om den här cancersjukdomen som är lokaliserad till tjocktarmen och ändtarmen.

Tjocktarmen och ändtarmen är den sista delen av matsmältningskanalen, och kommer efter tunntarmen. Det är här avföringen bildas och kommer att drivas ut från kroppen med avfall från kroppen. Vätska sugs ut från matbolusen i tjocktarmen så att den blir fastare i konsistensen. Avföringen blir sedan lagrad i ändtarmen i väntan på utdrivning.

Inte helt överraskande är några av riskfaktorerna för tjocktarmscancer relaterade till matsmältningsprocessen. Kost och typ av mat, inklusive våra matvanor, utmärker sig som modifierbara problem som vi själva kan påverka för att förebygga.

En hand på ett bröst.
Kolorektalcancer är en sjukdom av multifaktoriellt ursprung. Vissa riskfaktorer är relaterade till matsmältningsprocessen.

Riskfaktorer:

  • Ålder: Kolorektal cancer är mycket vanligare bland personer över 50 år än i resten av befolkningen. Det är därför specialister rekommenderar screening från och med denna ålder.
  • Familjehistoria: Om det finns en medlemmar i din familj som har lidit av denna sjukdom tillhör du en högre riskgrupp. Om en förälder eller farförälder har hafs av tjocktarmscancer är det mer sannolikt att barn och barnbarn drabbas av det.
  • Fiberfattig kost: Bristen på frukt och grönsaker i kosten bromsar peristaltiken – tarmrörelserna. När tarmen inte rör sig tillräckligt stannar avföringen längre i matsmältningskanalen och cellerna i tarmväggen blir exponerade för gifter och matavfall under längre tid.
  • Förstoppning: Hand i hand med den tidigare faktorn skapar mindre peristaltisk rörelse mer risk.
  • Konsumtion av charkvaror: Bearbetat kött i form av korv och andra charkprodukter genomgår kemiska förändringar under tillverkningen. Detta utsätter tarmcellerna för giftiga kemikalier, som kan initiera en process av okontrollerad cellreplikation.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Ät fem frukter och grönsaker om dagen och lev längre

Världsdagen för kolorektalcancer vill uppmärksamma dig på symptom som varnar för denna typ av cancer

Som vi nämner ovan syftar världsdagen för kolorektalcancer till att uppmuntra screeningtest eftersom sjukdomen annars kan vara svår att upptäcka. Ibland uppträder symptom inte förrän tumören är avancerad. Det minskar chanserna att bota och överleva.

Ett klassiskt tecken är vanligtvis närvaron av blod i avföringen. Allt blod i avföringen tyder inte på någon neoplasi – tvärtom; det är bara sant i vissa fall – men det är värt att hålla ett öga på det.

Det kan också ske en förändring i hur ofta man har sina tarmtömningar. Förstoppade personer kan börja få diarré ofta; och vice versa, de som alltid haft en förutsägbar rytm för sin avföring blir förstoppade.

Viktminskning kan vara ett indirekt tecken. Cancer förbrukar kroppens resurser och tvingar fram energiförlust, även om personen äter som han eller hon brukar göra.

Slutligen bör du också vara uppmärksam på ospecifika buksmärtor. Känslan är vanligtvis ett starkt obehag, som inte specifikt går att lokalisera till ett specifikt område av buken. Förutom att vara intermittent och varierande, är det ibland inte relaterat till matintag.

Röntgen av en kolon.
Den sista delen av matsmältningskanalen är tjocktarmen, där kolorektalcancer finns.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Varningstecken på att du har problem med tjocktarmen

Screening för kolorektalcancer

Eftersom ålder är en stor riskfaktor för kolorektal cancer, rekommenderar specialister screening i enlighet med ålder. Familjehistoria är en annan viktig punkt för att utföra en screening.

Nästan alla länder och deras hälsorekommendationer rekommenderar att personer över 50 år bör screenas, främst genom två tester: ett hemofekalt blodtest och en koloskopi. Om personen har en direkt familjehistoria eller lider av inflammatorisk tarmsjukdom, bör man börja med dessa tester tidigare.

Ett hemofekalt test, även kallat fekalt ockult blodtest, är ett biokemiskt test. Den undersöker närvaron av mikroskopiskt blod i avföringsprover, för att detektera blödningar som inte går att upptäcka med det mänskliga ögat.

Det andra testet, och det viktigaste som man rekommenderar under världsdagen för kolorektalcancer, är koloskopi. I denna studie, under sedering, för läkaren in ett endoskop – ett flexibelt rör med en kamera – i ändtarmen och tjocktarmen. Sedan observerar läkaren den möjligen påverkade slemhinnan i realtid, tar eventuellt prover för en biopsi vid behov och kan även ta bort en polyp om en sådan upptäcks.

Världsdagen för kolorektalcancer vill påminna dig om att låta testa dig!

Världsdagen för kolorektalcancer är ett förebyggande initiativ. Personer över 50 år bör gå och utföra en koloskopi och rådgöra med sin läkare om hur ofta de bör upprepa detta. Tidig upptäckt förbättrar chanserna till långsiktig överlevnad.

Och tack vare snabb diagnos är det möjligt att påbörja behandling med få biverkningar innan andra komplikationer uppstår. Rådet är enkelt: Testa dig!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Tirado-Gómez, L., and A. Mohar-Betancourt. “Epidemiología del cáncer de colon y recto.” Gaceta Sociedad Española de Oncología Médica 7.S4 (2008): 3-11.
  • Morillas, Juan Diego, et al. “Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon en España: un compromiso cívico con la sociedad.” Gastroenterología y Hepatología 35.3 (2012): 109-128.
  • Pierart, Camila, and Jaime Rozowsky. “Papel de la nutrición en la prevención del cáncer gastrointestinal.” Revista chilena de nutrición 33.1 (2006): 8-13.
  • Sernicharo, Gabriela Ponce, and Irma del Rosario Kánter Coronel. “Día mundial contra el cáncer.” (2016).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.