Varikocele: varför uppstår åderbråck i pungen?

Varikocele tenderar att vara asymtomatiskt, men en tidig diagnos och snabb behandling förhindrar den mest fruktade komplikationen: infertilitet. Vi berättar mera nedan.
Varikocele: varför uppstår åderbråck i pungen?
Mariel Mendoza

Skriven och verifierad av läkare Mariel Mendoza.

Senaste uppdateringen: 02 januari, 2023

Åderbråck i pungen, varikocele är en utvidgning av venerna i pungen (huden som stöder testiklarna). Dessa vener, som tillhör pampiniform plexus, transporterar syrefattigt blod från testiklarna till hjärtat.

Venös brist orsakar sjukdomen eftersom blodet samlas eller backar upp istället för att cirkulera ut ur området. Det är motsvarigheten till åderbråck i de nedre extremiteterna.

Varikocele är vanligtvis ensidigt, med upp till 90% av fallen på vänster sida av kroppen. Det kan dock också vara bilateralt. Detta tillstånd är vanligare hos unga män mellan 15 och 25 år och har en hög prevalens, med 15 fall per 100 män.

Symtom på åderbråck i pungen

I allmänhet är åderbråck i pungen vanligtvis asymtomatiskt, och läkare upptäcker det ofta under en rutinmässig fysisk undersökning. I de fall som det orsakar problem, visar det sig med dov smärta, minskad testikelvolym, närvaron av en knöl eller en känsla av tyngd i pungen.

Hur orsakar det fertilitetsproblem?

Åderbråck i pungen orsakar infertilitet hos cirka 4 till 8 av 10 män som har detta tillstånd. Detta beror på att pampiniform plexus är ansvarigt för att upprätthålla adekvat testikeltemperatur för spermieproduktionen och -mognaden.

Testiklarna kräver en lägre basaltemperatur än resten av kroppen för sina funktioner. Det är därför de sitter isolerade i en pung.

Pampiniform plexus är ansvarig för att kyla blodet i testikelartären innan det kommer in i testiklarna. Dess utvidgning orsakar överhettning av testiklarna, med åtföljande lägre spermieproduktion och -mognad. Således påverkas mammens fertilitetspotential.

Varicocele
Varikocele är en orsak till spermiedöd som kan förbli oupptäckt.

Vi tror att du också kan vilja läsa den här artikeln: Knölar på penis – orsaker och behandling

Denna testikelförändring har också andra konsekvenser

Dessutom, genom samma förändring av testikelfunktionen, sker en minskning av testosteronproduktionen. Även om åderbråcket är ensidigt, påverkar temperaturökningen båda sidor.

Minskningen av testosteronproduktionen hämmar utvecklingen av testiklarna under puberteten. Utöver det leder det till en åtföljande förlust av vävnad, vilket kan sluta i testikelatrofi.

Orsakerna till åderbråck i pungen

Det finns ingen definitiv och enskild orsak till varikocele. Snarare anser man det vara ett multifaktoriellt tillstånd. Teorier är inriktade på frånvaron eller brist på venklaffar, vilket kan skapa venös reflux som kan bilda åderbråck.

Varför det ofta uppstår på vänster sida beror på att testikelvenen på den sidan är längre. Därför har den högre hydrostatiskt tryck. Likaså flyter den vänstra testikelvenen in i njurvenen i rät vinkel, vilket hindrar adekvat venöst återflöde.

Det kan också uppstå till en följs av ökad blodviskositet, vilket hindrar venös reflux. En annan orsak är närvaron av massor eller lymfkörtlar som blockerar blodflödet.

Varikocele uppstår oftast under puberteten. Eftersom testiklarnas tillväxt är snabbare i denna ålder, kräver de mer blodflöde.

Diagnostisering

För att diagnostisera pungåderbråck räcker det med en fysisk undersökning. När läkaren känner på pungen, är känslan som en “påse med maskar“.

Läkaren gör en bedömning av patienten när denna står och ligger. Det är dock inte i alla fall som det räcker med en fysisk undersökning. I nästa steg är ett ultraljud till hjälp.

Ibland är detta tillstånd påtagligt men inte synligt. Det kan också vara påtagligt med eller utan manövrar för att öka det intraabdominala trycket. Det vill säga, läkaren kan upptäcka det genom att be patienten att utföra Valsalva-manövern (att hålla för näsan samtidigt som man försöker blåsa ut luft genom näsan).

Det är viktigt att ta hänsyn till omgivningstemperaturen eftersom kyla höjer upp testiklarna, vilket gör fysisk undersökning svår.

Om man misstänker åderbråck i pungen men inte har några kliniska bevis efter ovan nämnda fysisk undersökningar, går läkaren vidare till avbildningsundersökningar. Dessa studier bör visa tecken på blodreflux. Ett testikulärt doppler-ultraljud och venografi är de mest indikerade undersökningarna.

Ska pungåderbråck alltid behandlas?

I allmänhet behandlar man inte varikocele om det inte genererar smärta eller onormal tillväxt av vänster testikel, spermaanalysen är onormal eller om det förekommer fertilitetsproblem. Analgetika kan vara indicerat för smärta, men kirurgi är huvudmetoden för dem som behöver det.

Kirurgin kan vara öppen eller laparoskopisk. Läkaren kan också utföra embolisering. Man försöker alltid blockera blodflödet i venös plexus.

Komplikationer är sällsynta och inkluderar följande omständigheter:

  • Ihållande eller återkommande åderbråck
  • Vätska runt testikeln
  • Inflammation i epididymis
  • Skador på testikelartären

Återhämtningen är snabb efter operationen eftersom ingreppet är polikliniskt. Patienten bör vila i endast 10 till 14 dagar. Vid fall av infertilitet bör man avvakta med en ny spermaanalys 3 till 4 månader för att bekräfta förbättring.

Förfarandet är framgångsrikt i de flesta fall, med bevis på förbättring av spermakvaliteten. En spermaanalys bör dock göras var tredje månad under ett år efter ingreppet.

spermieanalys för åderbråck i pungen
En spermaanalys kan avgöra om kvaliteten på mannens sperma har förbättrats tre månader efter operationen.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Candidosis – vad är det och hur undviker man det?

Tidig upptäckt av åderbråck i pungen är viktigt för förebyggande

Tidig diagnos, särskilt under puberteten, kan bidra till att förebygga allvarliga följdsjukdomar, såsom testikelatrofi och infertilitet. Av denna anledning bör varje man som misstänks ha åderbråck i pungen genomgå en studie av spermier, hormonella värden och testikelvolym.

Förekomsten av någon större förändring är ett kriterium för att indikera definitiv kirurgisk lösning. För närvarande innebär de använda teknikerna få biverkningar och en hög framgångsfrekvens.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.