Varför ökar antalet fall av salmonella på sommaren?

Salmonella är en ganska välkänd sjukdom. Men vet du varför antalet fall av salmonella ökar på sommaren?
Varför ökar antalet fall av salmonella på sommaren?

Senaste uppdateringen: 19 januari, 2021

Med sommaren kommer varma temperaturer och resor och vi ser även att antalet fall av salmonella ökar. Men varför? Att avnjuta god mat från andra kulturer på stranden kan vara en oförglömlig upplevelse, men man får inte glömma bort att det finns en viss inneboende risk att äta mat som inte är reglerad av hälsoprotokoll. En nyfiken turist kan i slutänden bli offer för salmenollos.

Bakterierna i släktet Salmonella, som orsakar salmonellainfektionen salmenollos, finns under hela året. Det förekommer dock alltid flera fall av denna typ av matförgiftning på sommaren.

Varför? Läs vidare för att lära dig mer!

Att förstå salmonellabakterierna

Salmonella är ett släkte bakterier som består av många olika varianter av anaeroba gramnegativa bakterier – det vill säga de kan få energi i frånvaro av syre. Vi kallar vanligtvis dessa bakterier som grupp för salmonella. Den naturliga livsmiljön för dessa mikroorganismer är tyvärr tarmarna hos alla typer av varmblodiga djur, inklusive människor.

Det finns olika stammar av salmonella och fler än 2 500 serotyper har upptäckts. De flesta av dem tillhör arten Salmonella enterica, som representerar över 99% av fallen av salmonellos hos människor.

Salmonellos är inget man får särskilt lätt, eftersom dessa bakterier vanligtvis inte tolererar den sura pH-nivån i magen och ofta dör innan de når tarmen. De som eventuellt kommer igenom måste därefter möta vår bakterieflora och en snabb tarmtransit.

Endast en liten andel av dessa patogena mikroorganismer lyckas fästa och föröka sig i tarmslemhinnan. Det är då de karakteristiska symptomen uppträder:

  • Allvarlig diarré
  • Feber
  • Buksmärtor
antalet fall av salmonella: kvinna på toalett

Vi tror att den här artikeln kan intressera dig: Kronisk och akut diarré: orsaker och behandling

Varför ökar antalet fall av salmonella på sommaren?

Så vad är det som gör att antalet fall av salmonella ökar på sommaren? Svaret är enkelt: Varma temperaturer ökar bakterietillväxten av salmonella. Det kan vara en hjälp att likna bakterietillväxten på en yta som en berg-och dalbana:

  • Först sker en anpassningsfas där bakterien koloniserar ytan där rå, icke kyld mat har varit.
  • Sedan går bakterierna igenom en fas med exponentiell tillväxt, där varje bakterie ger upphov till två dotterceller genom en teknik som kallas binär fission. En gynnsam miljö (i detta fall varma temperaturer) accelererar den exponentiella tillväxten av salmonella.
  • Dessutom finns det en stationär fas, en “platå” (eller berg- och dalbanans topp), där bakterierna växer och dör i samma takt på grund av brist på näringsämnen. Här har gränsen för populationen uppnåtts.
  • Så småningom börjar nedgången, eftersom bristen på näringsämnen och ackumuleringen av giftiga ämnen slutligen blir skadliga för bakteriekolonin.

Ju större bakteriebelastning i den exponentiella och stationära fasen, desto större är risken för att få salmonellos om du har fått i dig förorenad mat. Det är dock inte helt klart hur många bakterier en person måste äta för att utveckla denna matförgiftning. Forskare uppskattar att det är mellan 1 och 10 miljoner.

antalet fall av salmonella: ägg i laboratorium

Läs mer i den här artikeln: Finns det skillnader mellan virus och bakterier?

Antropiska och miljömässiga faktorer som påverkar antalet fall av salmonella

Som vi nämnde ovan, så ju högre temperatur, desto snabbare förökar sig bakterierna. Detta ökar risken att personen får i sig en bakteriemängd som är tillräckligt stor för att orsaka salmonellos.

Dock är temperaturen i sig inte den stora risken. Som vi nämnde tidigare så är det vissa vanor som kan öka sannolikheten för infektion, såsom följande:

  • Äta rå mat utan mycket god hygien.
  • Ta med ej tillagad kylskåpmat till en picknick.
  • Äta på ohygieniska platser där material eller redskap inte är rena och kan innehålla salmonellarester.

Andra faktorer kan också öka sannolikheten för salmonellos på lång sikt. En studie som publicerats i Foodborne Pathogens and Disease varnar oss för att klimatförändringar faktiskt verkar vara korrelerade med ökningen av dessa infektioner i USA. Detta är logiskt eftersom varma temperaturer uppmuntrar bakterietillväxt.

Hur man förhindrar salmonellos på sommaren

Sammanfattningsvis är det logiskt att salmonellabakterier multiplicerar sig snabbare under sommaren. Du bör därför vidta vissa hygienåtgärder och använda sunt förnuft när du till exempel väljer vilken restaurang du ska äta på.

Sommaren är en tid med förhöjd risk när det gäller matförgiftning. Det är viktigt att vara försiktig vid hantering och tillagning av mat. I grund och botten är tillståndet lättare att förebygga än att behandla.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.