Varför använder man terbutalin? Vi berättar!

Terbutalin är ett allmänt läkemedel som används för behandling av astma. Liksom alla läkemedel på marknaden kan det orsaka en serie biverkningar som du behöver ta hänsyn till om du använder det, eftersom dessa kan leda till allvarliga hälsoeffekter.
Varför använder man terbutalin? Vi berättar!

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Terbutalin är ett bronkodilator-läkemedel som tillhör gruppen beta-2-agonister. Av detta skäl använder man terbutalin främst vid kortvarig behandling av astma. Men läkare använder det också för att bekämpa andra sjukdomar såsom emfysem och kronisk bronkit.

FDA har godkänt användning av terbutalin för barn i alla åldrar eftersom det finns i flytande form för aerosoladministration. Men konstigt nog är det ett läkemedel som kan testa positivt i dopningstester. Det kan också orsaka hjärtarytmier såsom förmaksflimmer, takykardi och extrasystoli.

Vi ska fördjupa oss närmare i dess biverkningar i denna artikel.

Hur utlöses astma?

Kvinna använder terbutalin vid en astmaattack.

Det är viktigt att känna till att man huvudsakligen använder terbutalin för astma. På detta vis kan du bättre förstå dess verkningsmekanism och egenskaper.

Astma är en övre luftvägssjukdom. Det får bronkerna att dra sig samman och bli inflammerade. Det kan orsaka svårigheter att andas, hosta eller leda till syrebrist.

Orsakerna till denna sjukdom är dock inte helt identifierade. Experter är överens om att både miljömässiga och genetiska faktorer sannolikt spelar en roll i utvecklingen av sjukdomen. Dessutom kan exponering för flera olika faktorer förvärra astma. Dessa saker varierar från person till person, liksom svårighetsgraden av symptomen.

Bland de vanligaste orsakerna kan vi nämna:

 • Pollen, dammkvalster och husdjurspäls.
 • Sport eller fysisk aktivitet.
 • Kall luft.
 • Stress och ångest.
 • Vissa livsmedel och mediciner.

Du kanske också vill läsa: 10 livsmedel som bekämpar astma

Hur använder man terbutalin?

Som vi nämnde ovan tillhör terbutalin beta-2-agonister som uppvisar obetydliga effekter på a-receptorer. Aktiveringen utlöser bland annat bronkutvidgning. Eftersom lungorna innehåller många av dessa receptorer ger terbutalin kraftig bronkutvidgning och det är därför det fungerar vid astma.

Det är dock viktigt att notera att detta läkemedel kan skapa tolerans hos patienten som använder det. Experter har visat i kliniska studier att långvarig användning av beta-2-agonister under 12 månader eller mer kan påskynda försämringen av andningsorganen hos astmatiska patienter.

Dessutom är det viktigt att notera att terbutalin även påverkar hjärtat eftersom detta organ innehåller många beta-2-agonister. Med andra ord är detta läkemedel, precis som alla andra beta-2-agonister, hjärtstimulerande. Dock är terbutalin ett läkemedel som läkare specifikt använder för att försöka vända återkommande bronkialastmaattacker och akut kramp i luftrören.

Biverkningar när man använder terbutalin

Terbutalin används vid astmabehandling.

Precis som de flesta läkemedel på marknaden kan terbutalin orsaka en serie biverkningar som du bör ta hänsyn till vid användning. Missbruk kan leda till allvarliga hälsokonsekvenser. Därför bör du alltid följa en läkares anvisningar och berätta om eventuella obehag för dem.

När det gäller de biverkningar av beta-2-agonister, som terbutalin vanligtvis utlöser, är de vanligaste:

 • Darrningar
 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Rastlöshet
 • Hjärtklappning
 • Muskelkramp

Dessutom kan kramp i luftrören uppstå. Paradoxalt nog, om detta inträffar, måste patienten omedelbart använda en annan bronkodilatator.

Sammanfattning

Terbutalin är ett allmänt använt läkemedel för behandling av astma. Det är ett bronkutvidgande läkemedel som stimulerar beta-2-agonisterna i lungorna. Eftersom dessa receptorer också finns i andra organ kan terbutalin utlösa andra oönskade effekter som, även om de förväntas, man måste ta hänsyn till vid användning av detta läkemedel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • de Productos, F., & Shellshear ID, W. T. (1996). Asma en el adulto. Respir Med.
 • Piva, J. P., Amantea, S., Rosso, A., Zambonato, S., Maia, T. R., & Giugno, K. (1998). Terbutalina endovenosa em criancas. Jornal de Pediatria.
 • American Thoracic Society. (2005). Medicamentos utilizados para tratar la EPOC. Am J Respir Crit Care Med.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.