Vänskap mellan kvinnor: Ett bra sätt att bekämpa stress

Vänskap är otroligt hälsosamt och fördelaktigt för alla. Det kan till och med hjälpa kvinnor att bekämpa stress!
Vänskap mellan kvinnor: Ett bra sätt att bekämpa stress

Senaste uppdateringen: 02 december, 2019

Vi kan ge dig tusen argument för varför vänskap är hälsosamt och nödvändigt för människan. Men inte ens då skulle vi göra det rättvisa. Det finns dock många studier inom social psykologi och hälsa som visar oss något mycket mer specifikt och intressant om detta fenomen. V änskap mellan kvinnor är speciellt fördelaktigt. Den är mycket mer intensiv och positiv än vänskap mellan män. Så pass att den koppling som etablerats kan minska stress och ångest.

Det är dock viktigt att tydliggöra att de positiva effekterna på hälsan och välmåendet inte kommer av att ha många “vänner”, utan av äkta och meningsfulla vänskaper som du kan räkna på ena handen.

I en värld av tomhet är positiva band det som räknas

Hjärtformat hål i ett löv

Idag är vi alla sammankopplade mer än någonsin, men även mer avlägsna än någonsin. Vi har dussintals vänner i våra sociala nätverk och vi kommunicerar genom omedelbara meddelandesystem. Istället för att uttrycka känslor i verkliga livet är det lättare för oss att använda emoticons.

Vi skapar grupper i Whatsapp, säger god morgon och god natt genom dessa plattformar. Men ju mer interaktion vi har, desto större tomhet – den där känslan av att vi “saknar något”.

Ett tillfredsställande personligt liv kanske saknas, där faktiska människor omger oss. Det är de som gör oss glada öga mot öga, som gör att vi känner oss säkra med deras närhet. Dessa är speciella personer som kan erbjuda oss vänskap och ömsesidigt förstående i utbyte mot inget.

Därför är ett sensationellt sätt att bekämpa denna välkända existentiella tomhet att fostra goda sociala relationer, där vänskap är väldigt relevant speciellt för kvinnor.

Kvinnor reagerar på stress annorlunda

Kvinnlig vänskap över kaffe

För att förstå hur och på vilket sätt både män och kvinnor hanterar stress måste vi fördjupa oss i den alltid lika fascinerande världen av neuropsykologi.

  • När en kvinna upplever ångest och stress under lång tid uppstår en sann “cocktail” av neurotransmittorer i hennes blodomlopp. Kortisol och adrenalin utgör denna cocktail.
  • För kvinnor finns det ett hormon som samtidigt agerar som en neurotransmittor. Det är nyckeln till att minska påverkan från ovan nämnda scenario. Det är oxytocin.

Oxytocin kan utöver att motverka produktionen av kortisol och adrenalin göra kvinnor lugna, minska deras rädsla och ge dem en behaglig känsla av säkerhet. Det är därför vänskap mellan kvinnor är så viktigt.

Men stress påverkar män på ett mer komplext sätt.

  • Till att börja med finns det en aspekt som är intressant i sig själv: män producerar mindre mängder oxytocin.
  • Eftersom de inte gagnas av närvaron av oxytocin lika mycket som kvinnor upplever de flykt eller kamp-svaret på ett djupare sätt.
  • De använder sig dessutom av känslomässig återhållsamhet i högre utsträckning. De öppnar till exempel inte upp sig för att tala om det intima och personliga universum som är deras känslor lika lätt.

Det gör stressen en djupare och mer kronisk aspekt för män.

Vänskap mellan kvinnor – en utmärkt källa till oxytocin

Kvinnliga vänner

Kvinnor har det biologiska behovet att “sammankoppla” med andra för att skapa band baserade på empati och erkännande. Man kan otvivelaktigt förklara allt detta av den höga närvaron av oxytocin i den kvinnliga hjärnan. Det är ett hormon som vill främja omvårdnad och uppmärksamhet av andra.

  • Så när livet blir en berg-och-dalbana av stress och rädsla söker kvinnor vänskap med andra kvinnor för att reglera dessa rädslor och uppnå tröstande, ömsesidig förståelse, vilket hjälper till att lugna rädslorna och relativisera problemen.
  • Det ska även noteras att vänskap är en dimension som ger kvinnor annorlunda och samtidigt kompletterande aspekter av ett romantiskt förhållande eller en relation med en släkting.
  • Om du har en solid och betydelsefull vänskap vet du att du kommer kunna ventilera dina tankar och känslor till dem utan att dömas, som du kan när du öppnar upp dig till en familjemedlem.
  • Du vet även i sin tur att din vän inte är förpliktigad att lösa dina problem. Det är inte dennes funktion och inget personen ämnar att vara. Vad du behöver är att känna dig hörd och förstådd.

Avslutningsvis vill vi säga att positiv, respektfull och solid vänskap mellan kvinnor är nyckeln till ett hälsosamt och uppfyllande liv för oss alla.

För kvinnor är detta band intensivt och nödvändigt, eftersom inget är lika terapeutiskt som att dricka en kopp kaffe med sina vänner. Du kommer glömma dina problem direkt.

Huvudbild från © wikiHow.com


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.