Vad ska man göra när någon får ett plötsligt hjärtstopp?

Det första du behöver göra vid plötsligt hjärtstopp är att kontakta räddningstjänsten så snart som möjligt. Sedan bör du genomföra några inledande stödåtgärder. Användningen av en defibrillator kan vara nyckeln till överlevnad.
Vad ska man göra när någon får ett plötsligt hjärtstopp?

Senaste uppdateringen: 16 mars, 2022

Ett plötsligt hjärtstopp är en situation där en persons andning och blodcirkulation helt abrupt upphör. Det är en kritisk händelse som sätter livet för den som upplever det i fara. Det är dock potentiellt reversibelt om omgivningen bara reagerar på rätt sätt.

Vad betyder “potentiellt reversibel”?

Jo, att du verkligen kan hjälpa en person som har ett plötsligt hjärtstopp om du vidtar snabba, korrekta åtgärder.

Det är dock viktigt att notera att detta inte går till som i filmerna, och att detta tillstånd är omgett av alla möjliga myter och osanningar. I filmerna och böckerna vaknar personen plötsligt till som om ingenting har hänt efter att någon har utfört HLR. Detta är en ganska stor avvikelse från verkligheten. I en verklig situation kommer en person normalt bara att återfå medvetandet genom elektrisk stimulering av hjärtat.

Trots detta kan du verkligen vara till hjälp om du vet hur du ska agera i den här situationen. Fortsätt läsa den här artikeln för att lära dig några tips om vad du ska göra om du är närvarande vid ett plötsligt hjärtstopp.

Det är viktigt att veta hur man ska reagera när någon får ett plötsligt hjärtstopp

Både blodcirkulationen och andningen stannar av när en person får ett plötsligt hjärtstopp. Vad detta betyder är att syre inte når alla delar av kroppen. En fara här är att hjärnan kommer att drabbas av allvarlig skada om denna situation varar längre än sex till åtta minuter.

Därför är det väldigt viktigt att genomföra snabba åtgärder då 80 % av fallen sker utanför en vårdinrättning eller ett sjukhus. Faktum är att nästan 60 % av fallen tar plats i personens eget hem. Hittills tyder beräkningar på att endast 6 av 100 personer vet vad de ska göra i den här situationen.

En person som får ett plötsligt hjärtstopp behöver grundläggande livsuppehållande hjälp. Det handlar med andra ord om att ersätta de funktioner personen förlorat genom att vidta några enkla åtgärder.

Målet här är att upprätthålla flödet av syre och blodcirkulationen tills professionell sjukvård anländer. Dessa kommer då att stimulera hjärtat igen för att försöka starta upp det igen.

Människor som gör HLR.
Många plötsliga hjärtstopp inträffar ofta utanför sjukhusmiljöer, antingen på offentliga platser eller i personens hem.

Vi rekommenderar att du också läser den här artikeln: Stöd ditt hjärta med sex livsmedel med lågt natriuminnehåll

Vad ska jag göra vid plötsligt hjärtstopp?

Det första du behöver göra är att veta hur man känner igen denna situation. Om du hittar en medvetslös person, försök att stimulera dem så att de vaknar till och återfår medvetandet. Det här kan man göra genom att prata högt med dem och ruska om dem intensivt.

Se också till att ni befinner dig i en säker miljö. Ligger personen till exempel mitt på vägen? Du måste först placera personen så att denna är utom fara. Helst ska du kontakta en jourtjänst så snart som möjligt.

Slösa inte tid om du är säker på att personen kommer att få ett plötsligt hjärtstopp. Lägg personen på rygg och för försiktigt dennes huvud bakåt. Detta för att hålla luftvägarna öppna. Bara tryck lätt mot pannan med ena handen och under hakan med den andra.

Det är viktigt att kunna beskriva och förklara alla detaljer i situationen när du kontaktar räddningstjänsten. Följ också instruktionerna och be någon annan i närheten att lokalisera närmaste defibrillator om du inte är ensam.

Halvautomatiska defibrillatorer finns på vissa offentliga platser. Hur det än föreligger, kommer det att bli nödvändigt att påbörja HLR (hjärt- och lungräddning) tills sjukvården anländer.

En person som tränar med en docka.
Användningen av en defibrillator är ett avgörande steg för att hjälpa en person med hjärtstopp att återfå medvetandet.

Vi rekommenderar även att du läser den här artikeln: Internationella blodgivardagen hjälper till att rädda liv

När och hur ska du utföra hjärt- och lungräddning

Hjärt- och lungräddning (eller HLR) består av bröstkompressioner och ventilation. Du måste placera dig ovanför personen för att göra bröstkompressioner. Sträck ut dina armar rakt framför dig, nedåt,  och placera händerna i mitten av bröstet på personen.

Applicera 30 rytmiska bröstkompressioner med rätt stor kraft och andas sedan in i den medvetslösa personens mun – blås in luften kraftigt. Protokollet indikerar omväxlande två ventilationer och sedan uppföljning med ytterligare 30 bröstkompressioner.

Detta är en enkel men grundläggande manöver. Därför bör helst flera personer byta av varandra för att avlasta och fylla på sin styrka när de gör bröstkompressioner, om det finns några andra i närheten. Du kan rädda livet på någon genom att lära dig hur man utför dessa manövrar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.