Vad säger din namnteckning om dig?

Vad säger din namnteckning om dig?

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Din namnteckning är någonting unikt och individuellt. Precis som fingeravtryck. De är alla olika.

På grund av detta säger en namnteckning en hel del om folks personligheterDet ger insikt i deras sätt att tänka och handla, och till och med svagheter och styrkor.

Det har gått ett tag sedan detta upptäcktes och grafologin skapades. Detta är vetenskapen som analyserar underskrifter och deras struktur.

De säger att formen, storleken och till och med detaljerna som underskriften har kan berätta för dig om personens karaktärsdrag.

Tack vare dessa små drag kan man skilja mellan flera intressanta aspekter. Ibland kan inte ens undertecknaren känna igen dem.

Är din namnteckning läsbar?

De flesta underskrifter baseras på en persons förnamn och efternamn. Det kan dock förekomma oändliga variationer.

När det kommer till läsbarhet talar vi om hur lätt det är att urskilja namnet i underskriften.

 • De säger att en läsbar namnteckning tillhör någon som är ärlig och rättfram.
 • Å andra sidan, om den är knappt oläsbar betyder det att personen inte är självsäker och visar motstånd mot auktoritet.
 • Om du enbart kan urskilja initialerna innebär det att det tar tid att vinna personens förtroende.

Namnteckningens vinkel

Vad din underskrift säger om dig

Även om det låter lite galet, kan vinkeln på din namnteckning säga mycket om din personlighet.

 • När underskriften går uppåt innebär det att personen är ambitiös, en fighter. Någon som strävar efter att lyckas.

Om den är oerhört lutad innebär det att personen är väldigt ambitiös på det personliga planet.

 • Om underskriften går nedåt kan detta tas som en symbol för en apatisk och depressiv personJu mer den lutar, desto högre är graden.

Pessimism och brist på självkänsla är faktorer som är lika avgörande.

En namnteckning kan vara ett tecken på en stabil person. Både känslomässigt och mentalt.

Storleken på bokstäverna

De säger att ju större bokstäverna är, desto mer extrovert är personen och så vidare.

Det kan också vara en blyg person som söker uppmärksamhet. Normalt sett är de mellan cirka 1,5 och 3 cm.

Namnteckningens innehåll

Namnteckning

Innehållet vi refererar till är namnen där. Din namnteckning är en presentation av ditt förnamn och ditt efternamn i världen.

Namnet som är störst av dem kan vara viktigast.

Om personer skriver under med sitt förnamn och sitt efternamn, men det större är förnamnet som överskuggar efternamnet, är detta en signal om självständighetDe säger att de inte behöver representeras av någon annan än dem själva.

Kurviga och raka bokstäver

 • Väldigt kurviga bokstäver representerar personer som är omtyckta. De har ett gott humör och en god känsla för stil. 
 • Å andra sidan kan underskrifter som är väldigt kantiga innebära att personen är extremt bestämd, ordentlig och disciplinerad.

Stora bokstäver

Underskrift
 • Personer vars stora bokstäver är tre gånger större än de vanliga bokstäverna kan anses vara egocentriska.
 • Om de stora bokstäverna är dubbelt så stora, värdesätter personerna sig själva, de står stadigt på jorden och de har stabil självkänsla.
 • När de inte särskiljer sig visar detta på ödmjukhet och värdesättande av andra.

Tryck i din namnteckning

 • Ju hårdare du trycker, desto mer auktoritet eller bestämdhet har du. Detta är ett tecken på en auktoritär person med ett temperament.
 • Å andra sidan symboliserar en mjuk och jämn namnteckning anpassningsbarhet och lugn.

Dekoration och detaljer

Skriver

Detaljerna i en namnteckning kan visa hur en person gillar att framställa sig i världen.

Att skriva utan några som helst dekorationer visar att en person är autentisk och transparent. Å andra sidan kan de visa på vissa karaktärsdrag som:

 • Virvlar: detta är ett tecken på att personerna har mycket tankar. De söker äkthet.
 • Understruken: De är säkra på sig själva och tar kommandot när ett beslut måste fattas. Det är den här sortens personer som tar sig an nya utmaningar utan att oroa sig om svårigheterna.
 • En punkt på slutet: detta är en symbol för en väldigt disciplinerad, strikt och organiserad person.
 • Regressiv underskrift: den tillhör enbart människor som söker säkerhet för att uppnå sina mål.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Alicia Martínez – Leticia Perinat. Grafopsicología. Tu escritura eres tú. Manual de autoaprendizaje. Volumen I y II. Edit. Gomylex, 2006.
 • Jean-Charles Gille-Maisani. Psicología de la Escritura. Editorial Herder, 2001.
 • Fluckiger, Fritz A, Tripp, Clarence A & Weinberg, George H (1991). «A Review of Experimental Research in Graphology: 1933 – 1960». Perceptual and Motor Skills 12: 67-90.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.