Att grubbla för mycket ger dig ångest

När man grubblar för mycket tänker man på saker utan att hitta en lösning. Om man inte slutar med det kan det i slutänden leda till ångest.
Att grubbla för mycket ger dig ångest

Senaste uppdateringen: 05 december, 2018

Tappar du någonsin bort dig i tankarna och tänker om och om igen “tänk om” och “jag borde ha”? Att grubbla för mycket gör dig orolig och det kan omvandlas till ångest. Men varför är det så?

Vissa har en tendens att tänka för mycket på det som händer dem, saker de sagt, saker som hänt och hur bra eller dåligt något var. Genom att grubbla för mycket fokuserar man inte bara på det som har hänt, utan även på framtiden. En okänd framtid där antaganden, tvivel och negativa uppfattningar kan leda till ångest.

Grubblerier och misstolkningar

Om det är något som händer när man grubblar för mycket är det att man kommer till fel slutsatser. Det du tänker för mycket på har mycket att göra med rädslor, behov och andra svagheter inom dig. Om du behöver andra för att känna dig lycklig och uppskattad kommer dessa tankar att eka i huvudet.

Vi fokuserar alltid på andra och vad de tänker om oss och våra handlingar. Men vart leder det oss? Hur är det med vår egen åsikt?

Låg självkänsla kommer från en osäkerhet som påverkar oss i alla områden i livet. Det orsakar konflikter, skuldkänslor och ett felaktigt tänkande som får oss att tvivla på allt och alla. Det leder till något vi inte vill: att vi blir bortstötta av andra. Och vi fokuserar så mycket på andra att vi ser även de minsta bagatellerna som en besvikelse, lögn eller svek.

Men det är vi som gör oss själva besvikna.

Att grubbla för mycket kan vara skadligt för dig

Förtvivlad kvinna vid bord

Att grubbla för mycket blir en ond cirkel. Det känns som att det inte finns något slut, som att man inte kan hitta ut. Faktum är att de som har dessa tankar saknar en viktigt förmåga: modet att ta beslut. Faktum är att de inte säger vad de vill ha eller vad de vill göra, för de vet att det kommer få konsekvenser. Det får dem att fly in i sina egna tankar, vilket äter dem upp inombords.

Sakta men säkert kommer denna ångest skapa ett eko som kommer vara närvarande alla timmar på dygnet och ta kontrollen allt mer. Om det inte stoppas i tid, om man inte förstår att det finns ett problem som måste lösas, kommer det ha en lavinartad effekt och kan till slut leda till depression.

Folk som grubblar för mycket saboterar för sig själva konstant. De skadar sin egen självkänsla. De känner inte att de är värdiga. De är så bortkopplade från sig själva att de behöver andra för att fylla tomrummet. Men det är aldrig lösningen, utan det förvärrar bara problemet.

Det är dags att säga adjö åt besattheten

Kvinna försöker att inte grubbla för mycket

Att grubbla för mycket innebär helt enkelt att man är besatt av ett ämne eller en situation som får en att göra saker som man senare ångrar. Om vi exempelvis tvivlar över om vår partner är otrogen kommer denna ångest ta kontroll över oss. Vi börjar notera när personen befinner sig på sociala medier, hur ofta personen tänker på oss, etc.

Allt det vi “upptäcker” göder dessa uppfattningar och besattheten blir så stor att vi börjar göra saker som går emot våra värderingar. Därför ska man inte fastna i sina tankar. De kommer från våra osäkerheter och kommer skada oss. Vi måste kunna se dem utan att döma, utan att försöka reda ut deras motiv, bara se dem och sedan låta dem försvinna.

När vi håller kvar dem och grubblar på dem blir vi till slut besatta av dem.

Man som tänker

En tanke kan skapa en negativ känsla i kroppen, men att hålla kvar tanken och inte släppa taget är det värsta du kan göra. Om en tanke attackerar dig och inte låter dig vara i fred måste du ta ett beslut. Det du tänker på har något att säga dig, så du borde därför handla.

Tvångstankar ackumulerar undertryckta och tystade tvivel. Saker som stör dig som du inte gör något åt. Att hålla detta inom dig kommer bara göra det värre. När din kropp börjar skrika är det dags för en förändring.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.