Vad kan orsaka buksmärta på vänster sida?

För det mesta beror buksmärta på ansamling av gas. Men om smärtan är svår kan det tyda på ett allvarligare tillstånd.
Vad kan orsaka buksmärta på vänster sida?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykolog Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 30 september, 2022

Buksmärta, oavsett var eller hur stark den är, är alltid ett symtom på något – även om det inte är något allvarligt. Du ska varken drabbas av panik över smärtan eller försöka att själv diagnostisera den. Men du bör inte heller ignorera den. När du upplever ett problem eller något bekymrar dig är det bästa du kan göra att prata med din läkare.

Men vad kan det vara om du upplever buksmärta på vänster sida? Idag ska vi fokusera på det, med tanke på att det är så vanligt, och försöka lista ut orsaken. Återigen, var uppmärksam på din hälsa! Om du är osäker är din läkare den enda som kan ge dig en korrekt diagnos.

Du känner buksmärta på vänster sida – vad kan orsaken vara?

Buksmärta på vänster sida
Vi ville dela den här artikeln med dig av en anledning. Buksmärta på vänster sida bör inte ignoreras eller förbises. Om något av följande symtom föreligger bör du ta dem på största allvar:
  • Konstant smärta. Detta är inte något som är begränsat till en viss dag eller som dyker upp under några timmar och sedan försvinner till nästa månad. Buksmärta på vänster sida som kvarstår på en regelbunden basis eller dyker upp just när du äter något, bör du se allvarligt på.
  • Men hur upplevs det? Det känns som en het disk inuti dig och är en mycket skarp smärta. Du kan ha vissa smärre obehag som kommer och går, vilket kan bero på en ansamling av gas. Denna smärta däremot är väldigt tydlig, och det är nästan omöjligt att ignorera den.
  • Om du tar smärtstillande läkemedel kan den stillas tillfälligt, men den återkommer med full kraft inom några timmar eller dagen därpå.
  • Buksmärta på vänster sida är en av de vanligaste typerna av smärta som läkare hör om från sina patienter. Som vi nämnt tidigare uppstår den för det mesta på grund av ett överskott av gas i regionen. Men eftersom denna del av kroppen också huserar din bukspottkörtel, mage, vänster njure och lever, är denna smärta av ett slag som du helt enkelt inte kan bortse från.

Låt oss kika på några av de möjliga orsakerna.

1. Pankreatit

Efter gas är detta den vanligaste orsaken, därav dess betydelse. Pankreatit yttrar sig vanligtvis på ett så intensivt sätt att omedelbar sjukhusvård är nödvändigt.

Du upplever vanligtvis en väldigt intensiv buksmärta tillsammans med feber, kräkningar och hjärtklappning. Var också uppmärksam på eventuella mindre symtom som kan ge några ledtrådar under loppet av dagen.

Fundera över hur din matsmältning fungerar. Efter att du har ätit, känner du dig väldigt uppstoppad och tung, och har ont på vänster sida? Om smärtan är riktigt skarp och åtföljs av dessa andra symtom är det en tydlig signal om att du behöver uppsöka läkare.

Det hepatiska systemet

2. Tarmobstruktioner

Var uppmärksam på eventuella obstruktioner i tarmen. Om du har en blockering i tunn- eller tjocktarmen kan det leda till ett akut tillstånd.

Varför uppstår tarmobstruktioner? I grund och botten är det blockeringar som försvårar eller rentav förhindrar passage av mat och vätskor, och symtomen är mycket tydliga. Förutom buksmärta på vänster sida, får du feber. Gaser tillåts inte passera och du kommer inte kunna uträtta ditt behov.

3. Divertikulos

Vi har pratat om divertikulos tidigare på denna blogg. Men vad är det? Det är ett tillstånd där inflammation uppstår i mag-tarmkanalen, vilket ger upphov till varfyllda sår som orsakar en hel del smärta.

Du upplever attacker av diarré, förstoppning, illamående, kräkningar, buksmärta, svår svullnad och kanske till och med rektal blödning. Det är viktigt att hålla dessa symtom i minnet.

Obstruktioner

4. Njursten

Ibland ger inte njursten några symtom, i synnerhet inte medan stenarna fortfarande bildas. Men så småningom når de en storlek som är tillräckligt stor för att orsaka smärta.

Denna smärta kan vara belägen på din vänstra sida, men kom ihåg att dina njurar sitter närmare ryggen. Och smärtan kan lika gärna visa sig på motsvarande ställe på höger sida.

5. Cystor på äggstockarna

Kvinnor lider av dessa emellanåt, och de kan uppstå på den vänstra äggstocken. Vilka är symtomen? Du kanske har ätit ytterst lite, men ändå känner du dig mätt. Du känner en skarp smärta på sidan som ibland åtföljs av oregelbundna menstruationscykler, bäckensmärta, illamående, kräkningar och allmänna obehagskänslor i bukområdet.

Äggstockar

6. Andra mindre allvarliga orsaker: matförgiftning, gas, stress…

Dessa är de vanligaste orsakerna till buksmärta och de är inte fullt så allvarliga. Men även om de inte är lika “alarmerande” som pankreatit till exempel, är det fortfarande viktigt att vara uppmärksam på dem.

  • Vissa livsmedel tas inte emot väl av din kropp, och det vet du. Din kropp kommer att försvara sig. I fall av matförgiftning upplever du svår buksmärta på vänster sida som vanligtvis åtföljs av kräkningar.
  • Ett överskott av gas är också ganska vanligt, och även om det kan tyckas märkligt tenderar den att ansamlas på antingen den ena eller den andra sidan av buken.
  • Och hur är det med stress? Hur kan stress lokaliseras till en specifik del av kroppen? Kom ihåg att stress kan ta sig uttryck på fysiska sätt, vilket leder till matsmältningsbesvär och magbesvär… så uteslut inte detta som en potentiell faktor.

För att summera; om du upplever något av ovanstående symtom och är orolig så bör du gå till din läkare – det är den enda person som kan ge dig en korrekt diagnos. Försök aldrig att behandla dig själv och följ alltid råden din läkare ger dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.