Vad innebär behandling med aerosolterapi?

Med aerosolterapi kan ett ämne eller ett läkemedel levereras till luftvägarna för en terapeutisk verkan. Läs vidare för att lära dig mer!
Vad innebär behandling med aerosolterapi?

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 13 januari, 2023

Behandling med aerosolterapi är en terapi som tillåter administrering av ämnen eller läkemedel i aerosolform genom inandning. Läkare använder en nebulisator, som är en enhet för att administrera dessa behandlingar. Vad dessa enheter gör är att konvertera en vätska till en aerosol. De skapar i praktiken en fin dimma som patienten kan andas in.

Med aerosolterapi kan ett ämne eller ett läkemedel administreras till luftvägarna och utöva sin terapeutiska verkan där.

Användning av aerosolterapi

illustration av lungor och luftvägar vid behandling med aerosolterapi

Den vanligaste användningen av aerosolterapi är för administrering av bronkodilatorer till patienter med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Men man kan även använda dem vid behandling av andra sjukdomar. Dessa inkluderar cystisk fibros, HIV och bronkiektasier.

Läkemedel som man kan administrera med aerosolterapi

Med aerosolterapi kan man administrera:

Fördelarna med aerosolterapi

Den största fördelen med aerosolterapi är att den tillåter administrering av ämnen eller läkemedel så att de kommer i direkt kontakt med de drabbade områdena i luftvägarna. Således kan man uppnå en snabb effekt med lägre doser.

Dessutom har det vanligtvis färre biverkningar än vid systemisk administration. När allt kommer omkring sätter det ämnet eller läkemedlet i direktkontakt med bronkerna. Faktorer som bestämmer hur väl ett nebuliserat ämne kan administreras till luftvägarna är partikelstorleken. Beroende på typen av nebulisator kan det dock finnas betydande skillnader i partikelstorlek och hastighet och spridningen av aerosolen.

Följande är faktorer som beror på patienten:

 • Ålder
 • Andningsmönster, särskilt inandningen
 • Lungornas tillstånd

Risker och komplikationer vid behandling med aerosolterapi

Några av de komplikationer som kan uppstå vid aerosolterapi är:

Administration av aerosolterapi

illustration av lungor och luftvägar

Patienter måste använda dessa nebulisatorer korrekt. Annars kommer de inte att vara effektiva. Det är också mycket viktigt att typen av nebulisator som patienten använder är lämplig för den aktiva substansen eller läkemedlet som krävs för att behandla deras tillstånd.

Läkemedlen kan administreras genom en ansiktsmask på patienten om denna lider av extrem utmattning eller andnöd. Man kan också göra detta när det inte finns möjlighet att använda en konventionell inhalator. Ofta är detta fallet med äldre eller akut sjuka patienter.

Patienten eller läkaren måste förbereda medicinen på rätt sätt. De måste också ha den nödvändiga utrustningen. Dessutom bör de tvätta händerna noggrant. Sedan bör man följa enhetens instruktioner för korrekt applicering och använda den exakta läkemedelsdosen.

Men om patientens behandling innehåller olika läkemedel eller ämnen måste dessa tas en i taget, i följande ordning:

 1. Bronkodilatorer och/eller kortikosteroider.
 2. Mukolytika för att lösa upp slem och sekret.
 3. Andningsfysioterapi för att mobilisera och få ut slem och sekret.
 4. Antibiotika för att behandla infektioner.

Om du har frågor om detta, är det viktigt att du rådfrågar din läkare.

Det är lämpligt att utföra själva aerosolterapin när du sitter ner. Gör detta med ryggen rak och huvudet lutat bakåt. På detta sätt förhindrar du att den resulterande aerosolen påverkar oönskade områden. Slutligen måste du rengöra och desinficera enheten och utrustningen efter varje användning.

Typer av nebulisatorer vid behandling med aerosolterapi

Det finns tre grundläggande typer av nebulisatorer.

behandling med aerosolterapi kan ske med astmamedicin
 1. Ultraljudsvågor. Aerosolen överförs genom vibrationerna från en piezoelektrisk kristall. De är emellertid bara lämpliga för vatten och saltlösningar i olika koncentrationer.
 2. Jet. Dessa består av en kammare som genererar en aerosol med ett gasflöde. De är lämpliga för att distribuera bronkodilatorer, antiinflammatoriska läkemedel, saltlösningar i olika koncentrationer, mukolytika och antibiotika.
 3. Mesh-nebulisator. Aerosolen genereras genom att man leder vätskan genom ett finmaskigt nät (mesh) som fördelar den till en aerosol. Det är ett perfekt sätt att administrera antibiotika till luftvägarna. Detta beror på att metoden levererar mer av läkemedlet till lungorna med en mindre förlust av läkemedel.

Slutsatser angående behandling med aerosolterapi

Du bör, som alltid, följa din läkares anvisningar för en effektiv behandling med aerosolterapi.

Om du behöver flera olika läkemedel måste du ta dem efter varandra i föreskriven ordning. Du måste också vara mycket försiktig och noggrann med att rengöra och desinficera nebulisatorn. På samma sätt är det lika viktigt att vara mycket noggrann med din munhygien under och efter behandlingen. Detta hjälper till att ta bort spår av medicinen som annars kan ställa till med problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Hess, D., Myers, T., & Rau, J. (2013). Una Guia De Dispositivos Para Aerosolterapia. American Association for Respiratory Care.

 • Rodríguez, G., Fuentes, M., & Perea, P. (2013). Administración Medicamentos Por Nebulización. Junta de Andalucía.

 • Moreno, M. Y. V. (2015). GUIA DE AEROSOLTERAPIA. Respira.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.