Vad gör filosofer och varför är de viktiga?

De flesta är inte medvetna om vad filosofer arbetar med, men i verkligheten är deras jobbmöjligheter väldigt breda. Lär dig allt om dem här!
Vad gör filosofer och varför är de viktiga?

Senaste uppdateringen: 17 juli, 2022

Alla har en uppfattning om vad en läkare, en arkitekt, en ingenjör, en psykolog och personer i andra yrken har för sig på jobbet. Men hur många vet vad filosofer arbetar med?

Filosofistudenter får ständigt frågan: “Vad gör en filosof?” eller “Vad vill du göra när du tar examen?” De brukar också få frågor som “Vad vill du egentligen med din utbildning i filosofi?” och “Vad har du för planer efter din examen?” Och sanningen är att de har fler jobbmöjligheter än de ens kan föreställa sig. Kanske särskilt i dagens samhälle.

Tack vare de ständiga förändringarna som världen genomgår på grund av ny teknologi, efterfrågas filosofer alltmer på arbetsplatsen. Låt oss titta på varför och inom vilka områden som man kan arbeta som filosof.

Varför är filosofer så viktiga?

Om du är filosofistudent har du säkert fått höra att det enda du kan arbeta med är utbildning eller forskning. Idag har filosofin dock ett stort praktiskt värde i samhället. Tekniska framsteg och sociala förändringar tvingar oss att ompröva status quo och verkligheten vi lever i.

Till exempel klimatförändringar, den ökande utvecklingen av artificiell intelligens, bioteknik, global rättvisa och religiösa konflikter är grundläggande frågor som behöver bli diskuterade och analyserade av specialister. I det här fallet är filosofer de mest lämpliga.

Filosofin lär oss inte vad vi ska tänka, utan hur vi ska tänka. Därför har filosofer förmågan att analysera problem ur olika perspektiv och närma sig dem med den öppenhet som vi behöver för att identifiera de aspekter som undkommer vanliga resonemang.

Filosofen kommer med andra ord med rationella förslag som hjälper oss att förstå världen och förbättra den. Frakum är att UNESCO nyligen erkände vikten av denna disciplin och introducerade den internationella filosofidagen.

Vi tror att du också kan vara intresserad av att läsa den här artikeln: Upptäck det intressanta förhållandet mellan buddhism och medveten närvaro

Filosofernas färdigheter och kompetenser

Om vi ​​känner till filosofernas styrkor kan vi få en tydligare bild av deras betydelse för samhället och inom vilka områden de kan arbeta.

Bland deras kompetenser utmärker sig följande:

  • Etisk finkänslighet.
  • Kritisk analys av argument.
  • Abstrakt och logiskt tänkande.
  • En panoramautsikt över människans existens.
  • Förmåga att uttrycka komplexa idéer i tal och skrift.
  • Färdigheter i en mängd olika ämnen, t.ex. politik, antropologi, psykologi, matematik, religion, pedagogik, logik, historia m.m.
Gammal målning av filosofer
Filosofi har funnits i århundraden och är fortfarande aktuell trots tidens gång.

Vad gör filosofer till vardags?

2007 skrev den brittiska tidningen The Guardian att 2001 var 90 % av de utexaminerade inom filosofi anställda inom sex månader efter examen. Och 2006 hade den siffran stigit till över 93 %.

Dessutom visade sig många av dessa jobb vara givande och bland de utexaminerade fanns det entreprenörer som utnyttjade den etiska efterfrågan i näringslivet.

För att bättre förstå omfattningen av en filosofiutbildning i arbetslivet följer här några av de områden som filosofer arbetar inom.

Forskning och undervisning

Detta är kanske det mest kända arbetsfältet för filosofer. I själva verket tror många att det är det enda.

Sanningen är att den akademiska världen bara är en av de miljöer som filosofer attraheras av eftersom de brinner för kunskap. I det här fallet är deras roll att analysera och sprida kunskap om alla områden av verkligheten. Det kan handla om vitt skilda områden, som politik, människan, sinnet, vetenskap etc.

Som lärare kan du också bemöta dina elevers oro och uppmuntra dem att ifrågasätta status quo. På så sätt för en filosof vidare öppenhet till de nya generationerna.

Företag

Idag försöker fler och fler företag att integrera filosofer i sin personalstyrka. Detta på grund av de med sin stora analytiska förmåga kan hantera en mängd olika ämnen.

Inom detta område är filosofer utmärkta konsulter som analyserar risker och definierar strategier inom administration, mänskliga resurser och ekonomi. Deras humanistiska utbildning gör att de också kan hantera frågor om affärsetik och dess efterlevnad.

Om du vill lyckas i affärer behöver du inte ta en MBA. Studera filosofi istället.
-Matthew Stewart, korrespondent för tidningen The Atlantic och grundare av ett konsultföretag

Media

Ett annat svar på frågan om vad en filosof arbetar med, är klassiska och moderna medier som till exempel filmer, poddar, litteratur och musik. Dessa medier behöver människor som går utöver de vanliga och uttjatade formlerna och perspektiven.

Därför kan filosofen, med sin djupa historiska kunskap och sin förmåga att analysera den moderna verkligheten, erbjuda nytt och kvalitativt innehåll till dessa medier.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: SAVERS-metoden: Vanor som kommer att förändra ditt liv

Filosofer inom politik

Samtidigt har en filosof också en bred bakgrund inom politik, etik, historia och sociala fenomen. Han eller hon är därför en utmärkt kandidat för politiska poster.

I det här fallet kan han eller hon vara rådgivare i utarbetandet av förslag och offentliga riktlinjer som bättre tar hänsyn till den sociala verkligheten och tar itu med orsakerna till problemen.

En grupp filosofer
Inom näringslivet och politiken kan filosofer spela en framträdande rådgivande roll.

Informationsteknik

Sist men inte minst så är filosofer också goda akademiker inom teknikområdet. Deras träning i matematisk logik kan vara mycket användbar för att designa och konstruera algoritmer.

Några avslutande tankar om filosofer

Nu när du vet vad filosofer arbetar med kan du inse värdet av denna disciplin i dagens samhälle. Tack vare filosofin kan vi se på alla frågor ur olika perspektiv och fatta de lämpligaste besluten för att göra världen till en bättre plats.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.