Vad du bör veta om dilaterad kardiomyopati

Ett dilaterat hjärta, eller dilaterad kardiomyopati, kan störa hjärtats funktion och allvarligt påverka din hälsa.
Vad du bör veta om dilaterad kardiomyopati

Senaste uppdateringen: 12 augusti, 2022

Dilaterat hjärta är också känt som dilaterad kardiomyopati. Det är en hjärtsjukdom som gör att hjärtat slutar fungera korrekt.

Åkomman har olika orsaker och symtom, men det finns ett antal faktorer som kan påverka utvecklingen av denna sjukdom som du bör känna till. Vi ska här dela med oss av allt du behöver veta om tillståndet dilaterad kardiomyopati.

Hur fungerar hjärtat?

Först vill vi klargöra några viktiga begrepp angående ett friskt hjärta så att vi bättre kan förstå denna sjukdom. Hjärtat är uppdelat i fyra kamrar:

 • Två förmak i övre delen
 • Två ventriklar i nedre delen

För att förstå hur organet fungerar delar vi upp hjärtat i den vänstra halvan och den högra halvan:

 • Det högra förmaket tar emot syrefattigt blod som kommer från hela kroppen. Därifrån förs det vidare till höger kammare som sedan driver ut det till lungorna. I dessa organ avlägsnas koldioxid från blodet. Sedan laddar blodet upp sig självt med syre.
 • Syresatt blod når vänster förmak direkt från lungorna. Därifrån passerar det till vänster kammare. Sedan skickar hjärtat det syreladdade blodet till resten av kroppen så att kroppens övriga organ kan använda syret.

För att hjärtat ska fungera korrekt består väggarna i detta organ av myokardium, vilket är hjärtmuskulaturen. Denna måste vara i gott skick för att kunna sträcka ut sig när det får blod. Det måste också kunna dra ihop sig med tillräcklig kraft för att kunna pumpa blod genom hela kroppen.

En artär direkt från hjärtat.

Vad innebär dilaterad kardiomyopati?

Dilaterad kardiomyopati är ett tillstånd där hjärtats muskelväggar blir tunnare och börjar vidgas. Det börjar normalt med att påverka den vänstra ventrikeln, som är den viktigaste kammaren för blodtillförseln till resten av kroppen.

Sedan, när muskeln vidgas, minskar sammandragningskraften. Som ett resultat tappar hjärtat styrka och blodet pumpas svagare från ventrikeln. Därmed kan blodet få det svårt att nå hela kroppen.

Vad orsakar dilaterad kardiomyopati?

I hälften av fallen kan läkarna inte hitta orsaken till dilaterad kardiomyopati. Det finns dock vissa faktorer som kan påverka utvecklingen av detta tillstånd:

 • Genetisk orsak: I upp till en fjärdedel av fallen av dilaterad kardiomyopati finns en familjehistoria av sjukdomen. Läkarvetenskapen känner till några av de genetiska mutationerna som kan orsaka tillståndet.
 • Alkoholmissbruk: Detta kallas också alkoholkardiomyopati. Att konsumera en överdriven mängd alkohol under många år kan få hjärtat att vidgas.
 • Graviditet: Denna sjukdom kan utvecklas under graviditeten, särskilt hos kvinnor med andra riskfaktorer, som fetma eller hög ålder. Prognosen och återhämtningen beror på många variabler, men sakkunniga avråder dessa kvinnor från fler graviditeter.
 • Vissa virussjukdomar: Virus som HIV kan orsaka viral kardiomyopati. Ofta märker den drabbade personen inte ens av det, med det kan leda till dilaterad kardiomyopati.
 • Läkemedel eller andra giftiga ämnen: Till exempel kan vissa kemoterapibehandlingar för cancer orsaka detta tillstånd. Därmed bör man kontrollera sig ofta under en pågående behandling.

Symtom

En läkare med sin patient.

Många olika symtom kan vara resultatet av denna sjukdom. I allmänhet är symtomen likartade med de som uppstår vid andra hjärtsjukdomar. Ofta utvecklas de och förvärras allteftersom.

Här följer några av dem:

 • En känsla av kvävning: Detta händer eftersom ditt hjärta inte kan pumpa blod korrekt. Som ett resultat ackumuleras det i den övre delen av kardiovaskulära kretsen, vilket är där lungorna är. Det gör att dina lungor inte kan utbyta gaser korrekt vilket gör att du känner att du kvävs.
 • Trötthet: Du kommer först att märka att det är mer ansträngande att göra vissa saker som du gjort tidigare. Sedan kommer det att bli värre allteftersom sjukdomen fortskrider tills du börjar känna dig trött även efter enkla aktiviteter, som att gå i trappor eller promenera. Detta beror på att din kropps muskler inte får tillräckligt med syre eftersom blodet inte pumpas korrekt.
 • Hjärtklappning och yrsel: Hjärtklappning är känslan av att ditt hjärta rusar i bröstet. Dessa symtom beror på att hjärtat inte kan tillgodose din kropps behov av syre och energi. Därför börjar pulsen att accelerera och hjärtat försöker arbeta bortom sina möjligheter. I svårare fall kan hjärtstillestånd inträffa.

Diagnos och behandling

För att diagnostisera dilaterad kardiomyopati måste en läkare utföra en klinisk och fysisk undersökning. Denna kan också behöva utföra andra tester. Med dessa tester kan läkaren sedan titta på den vänstra ventrikeln för att se om den är större än normalt. Dessutom kan man kontrollera hur hjärtat fungerar.

Här är några av testerna din läkare kan komma att utföra:

När läkaren har bekräftat diagnosen kommer hon eller han att kunna basera behandlingen på olika faktorer. Först måste man ta hänsyn till orsaken till tillståndet. Om orsaken till exempel är alkohol kommer läkarens råd vara att patienten slutar dricka så att hjärtat kan återgå till sin ursprungliga form.

Därutöver kan specialisten ordinera en rad mediciner för att hjälpa hjärtat att pumpa mer effektivt. I mycket allvarliga fall kan man behöva utföra en hjärttransplantation.

Slutsats

Hjärtat är det viktigaste organet för att hela vår kropp ska fungera. Därför bör vi känna till vilka tecken vi ska hålla utkik efter som låter oss veta att något är fel. Om något verkar fel måste du gå till en specialist så att denna kan diagnostisera tillståndet och fastställa det mest lämpliga behandlingen.

Det är också bra att känna till riskfaktorerna som kan orsaka denna sjukdom så att du kan undvika dem så långt som möjligt. Om du har frågor, se då till att tala med din läkare. Denna kan berätta vad du behöver veta i detalj.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.