Stresstest för hjärtat: Vad är det och hur utförs det?

Ett stresstest av hjärtat är ett sätt att diagnostisera eventuella hjärtproblem eller göra en prognos för dem. Det används också för att följa upp en etablerad hjärtsjukdom. Läs mer i den här artikeln!
Stresstest för hjärtat: Vad är det och hur utförs det?

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Ett stresstest av hjärtat är ett enkelt, icke-invasivt test som utförs för att utvärdera kroppens svar på fysisk träning och påfrestning. Det allmänna målet är att observera responsen och hur kroppen anpassar sig till kraven från fysisk ansträngning.

Denna typ av test blir allt vanligare inom vården idag, eftersom det ger värdefull information om en persons hälsotillstånd och förmågor. Ett stresstest av hjärtat kan man göra i både diagnostiska och prognostiska syften.

Det rekommenderas att man genomgår ett stresstest innan man påbörjar en ny träningsrutin eller tränar för en sport. Beroende på omständigheterna kan träning och/eller sport så småningom förvärra dolda sjukdomar eller generera nya.

Vad är ett stresstest av hjärtat?

Stresstestet är ett fysiskt uthållighetstest där man övervakar kroppens respons under utförandet av olika fysiska övningar. Målet är att utvärdera hur hjärtat reagerar på fysisk aktivitet.

Detta test kallar man även ergometri. Många hjärtsjukdomar ger inga symptom medan man är i vila. De kan dock bli tydliga när kroppen måste arbeta hårdare. Fysisk aktivitet kan simulera detta.

Stresstestet av hjärtat gör det möjligt att upptäcka om det finns någon form av hjärtproblem eller att följa upp en patient som redan har fått en diagnos. Den resulterande informationen hjälper dig att göra en prognos för hjärtprestanda och utvärdera hur effektiv behandlingen är.

En man pratar med sin läkare om sitt hjärta.
Stresstestet kan upptäcka en dold hjärtsjukdom, alltså en utan uppenbara symptom.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Hur gör man för att tolka ett elektrokardiogram (EKG)?

Vem är ett stresstest av hjärtat till för?

Både friska personer och de som redan har någon form av hjärtsjukdom kan göra ett stresstest av hjärtat. Detta test är användbart för att diagnostisera kranskärlssjukdom eller arytmier. Det hjälper också att fastställa risknivån för hjärtinfarkt eller allvarlig sjukdom. Även för att avgöra vilken träningsnivå som är säker för en enskild person.

I allmänhet beställer läkare denna typ av test under följande omständigheter:

  • När det finns symptom på minskad blodtillförsel till hjärtat. Dessa kan inkludera bröstsmärtor, andnöd, oregelbunden hjärtrytm, takykardi.
  • När det föreligger risk för hjärtsjukdom. Detta är högre hos personer med diabetes eller en familjehistoria av hjärtsjukdom.
  • För att utvärdera en patologi eller behandling. Hos dem som har fått en hjärtinfarkt, har genomgått en hjärtoperation eller genomgår någon form av behandling för hjärtsjukdom.
  • När du påbörjar ett träningsprogram. Testet ger en möjlighet att bedöma den potentiella risken med träning.

Hur går ett stresstestet av hjärtat till?

Stresstestet tar cirka en timme inklusive förberedelsetid. Det första sjukvårdspersonalen gör är att placera självhäftande elektroder på patientens bröst, armar och ben. Dessa är anslutna med ledningar till en maskin som kommer att producera ett elektrokardiogram.

Teknikern kopplar också upp en monitor för att övervaka blodtrycket under testet. De som inte tränar regelbundet får intravenös medicin. Efteråt kan patienten känna värme i ansiktet, andnöd eller huvudvärk.

Därefter börjar patienten röra sig på ett löpband eller en stationär cykel. Först långsamt och sedan ökar motståndet gradvis. Vårdpersonal kan be patienten att andas genom ett rör under testet för att bedöma luftvägsfunktionen.

Testet fortsätter tills det uppsatta målet uppnås eller tills symptom uppträder som förhindrar ytterligare testning. Patienten ska då vara tyst och sedan lägga sig ner, alltid med monitorerna på plats. Läkaren indikerar när testet är avslutat.

En idrottare som genomgår ett stresstest av hjärtat.
Det är fördelaktigt för idrottare att genomgå ett stresstest.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Arbetsrelaterad stress förknippad med risk för hjärtinfarkt

Aspekter att ta hänsyn till

Stresstester är säkra, men man rekommenderar dem inte för gravida kvinnor. Endast mycket sällan leder de till komplikationer som lågt blodtryck, arytmier eller hjärtinfarkt. En allergisk reaktion mot det injicerade läkemedlet är en mycket sällsynt komplikation.

Läkaren bör specificera hur patienten ska förbereda sig för denna typ av test. Om hon eller han inte gör det bör patienten i stället lyfta frågan. I allmänhet är dock den enda uppmaningen att du ska ha på dig bekväma kläder och skor och minska ditt matintag några timmar före testet.

Berätta för din vårdgivare om de mediciner du använder, eftersom vissa kan påverka testresultaten. Denna typ av test kräver att ett informerat samtycke undertecknas innan testet utförs.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Montero, F. C., Peinado, P. B., & Zapico, A. G. (2002). Aplicación práctica de las pruebas de esfuerzo. Selección, 11(4), 202-209.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.