Vad är permarexi och vad orsakar det?

Förutom anorexi och bulimi finns det även andra ätstörningar som är viktiga att vara medveten om. Ett exempel på detta är permarexi. Fortsätt läsa för att få veta mer om det.
Vad är permarexi och vad orsakar det?
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Permarexi är en ätstörning som specialister nyligen har identifierat. Tillståndet anses vara ett steg mot mer allvarliga åkommor, som anorexi eller bulimi. Individer med denna störning har en okontrollerbar önskan att vara smala och tror att allt de äter kommer att få dem att gå upp i vikt.

Av denna anledning hänger sig de med permarexi ofta till olika ”mirakel”-dieter, med avsikten att gå ner i vikt. Detta är i själva verket också en del av kriterierna som används för att diagnostisera sjukdomen: att personen har provat mer än tre olika dieter på ett år för att gå ner i vikt.

Karakteristiska drag hos permarexi

På grund av att det är ett nyligen identifierat tillstånd så finns det fortfarande inte mycket information tillgänglig om det. Det finns dock en koppling mellan människor som visar ett visst tvångsmässigt beteende, såsom kaloriräkning, och de med sjukdomen. Trots att det kan vara fördelaktigt att se över näringsvärden, så kan det bli ett problem att göra detta tvångsmässigt.

Som sagt, många människor som lider av permarexi har ännu inte fått diagnosen. Dessa människor fluktuerar i vikt och ändrar ofta sina kostvanor, men de verkar inte utåt sett vara sjuka. Av denna anledning kommer de sannolikt inte att få en exakt medicinsk diagnos angående störningen.

De som ofta ändrar sina matvanor och alltid hoppas på att gå ner i vikt är mer sannolikt permarexiska. Individer med detta tillstånd är också särskilt känsliga för kommentarer angående deras kropp; de tenderar att ständigt jämföra sig själva med andra människor i sitt liv.

Även om det finns solida bevis för sambandet mellan depression och anorexi så har det ännu inte varit möjligt att utvidga det sambandet till psykologiska problem och permarexi.

En kvinna som tittar på mat.
Besattheten av dieter är en del av diagnosen permarexi.

Hur man identifierar om någon lider av permarexi

Att diagnostisera denna sjukdom är inte någon lätt uppgift. Det finns inga screeningverktyg som gör det möjligt att exakt identifiera problemet. Det bästa sättet att diagnostisera det är att observera individens mönster och utföra fler tester som kan fastställa deras mentala tillstånd.

De som uppvisar ett tvångsmässigt beteende i förhållande till mat, men som inte passar in i det kliniska ramverket för anorexi eller bulimi, kan möjligen diagnostiseras med permarexi.

Det är viktigt att fokusera på individens matvanor och dennas relation till mat. Det är också värt att ta reda på hur mottaglig personen är för extern kritik. Om andra människors åsikter påverkar personen väldigt mycket så ökar risken att denna utvecklar en ätstörning.

Som vi tidigare nämnt, om individen under det senaste året har bundit sig till tre eller flera olika dieter, med avsikten att gå ner i vikt, då finns det en anledning till oro. Om så är fallet är det bäst att kontakta sakkunniga så snart som möjligt. Ett tidigt förebyggande och behandling är de bästa lösningarna för ätstörningar, och detta minskar också risken för komplikationer.

Orsaker till permarexi

Studier har visat att de främsta faktorerna som ligger bakom uppkomsten av denna typ av problem är

  • psykologiska problem hos de biologiska föräldrarna
  • stress hos mamman under graviditeten
  • barnfetma
  • social press

Enligt en undersökning publicerad i Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America Magazine, finns det ofta en överdriven mängd information tillgänglig om matrelaterade störningar, som permarexi, på sociala medier. En dålig tolkning av informationen, på grund av bristande teknisk kunskap, kan orsaka att dessa skadliga vanor blir etablerade.

En person på en våg.
Orsakerna till permarexi varierar eftersom det finns många faktorer som kan leda till dess utveckling.

En matrelaterad sjukdom som är svår att diagnostisera

Som vi redan har nämnt är permarexi en sjukdom som bara nyligen har blivit identifierad, och det finns fortfarande inte några starka vetenskapliga bevis för den. Vi vet att den kan vara det första steget i utvecklingen av större problem, och att diagnostisera den tidigt hjälper till att hantera och bota den.

Sammantaget är kriterierna för att identifiera denna störning inte klara, varmed det är viktigt att besöka en specialist samt testa olika diagnostiseringsmetoder.

Kom ihåg att sjukdomar relaterade till mat är komplexa och kräver en mångfacetterad behandling. Det är viktigt att hantera med problemet från olika vinklar för att hitta en pålitlig lösning som minskar risken för konsekvenser på medellång sikt.

Vi kan inte nog betona att det bästa tillvägagångssättet är att besöka en specialist för att få mer information om permarexi. Att fokusera på detaljerna kan bli nyckeln till att man upptäcker problem tidigt och förhindrar komplikationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Saul JS., Rodgers RF., Adolescent eating disorder risk and the online world. Chil Adolesc Psychiatr Clin N Am, 2018. 27 (2): 221-228.
  • Keski Rhakonen A., Mustelin L., Epidemiology of eating disorders in Europe: prevalence, incidence, comorbidity, course, consequencies, and risk factors. Curr Opin Psychiatry, 2016. 29 (6): 340-5.
  • Thornton LM., Welch E., Munn Chernoff MA., Lichtenstein P., et al., Anorexia nervosa, major depression, and suicide attemps: shared genetic factors. Suicide Life Threat Behav, 2016. 46 (5): 525-534.
  • Jáuregui-Lobera, Ignacio. “¿ Medicina y enfermedades o moda y consumismo?.” Journal of Negative and No Positive Results: JONNPR 2.2 (2017): 46-48.
  • Encalada, Sergio Constantino Ochoa, et al. “La publicidad en internet y la presencia de trastornos alimenticios en los adolescentes.” Memorias del tercer Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas: Por una educación inclusiva: con todos y para el bien de todos. Instituto Superior Tecnológico Bolivariano, 2017.
  • Giner Bartolomé, Cristina. “Emociones y trastornos de la conducta alimentaria: Correlatos clínicos y abordajes terapéuticos basados en nuevas tecnologías.” (2016).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.