Vad är papillödem eller papillit?

Papillödem eller papillit kan orsaka dubbelsyn, suddig syn eller till och med blindhet. Här förklarar vi varför detta tillstånd associerat med ökat tryck inuti skallen uppstår.
Vad är papillödem eller papillit?

Senaste uppdateringen: 26 januari, 2021

Papillödem, eller papillit, är en patologi som förekommer i ögat. Den består av en inflammation i området i och runt den optiska nerven närmast näthinnan som uppstår på grund av ett ökat intrakraniellt tryck.

I vissa fall är denna sjukdom helt symptomfri, medan den i andra påverkar synen. Problemet är att bakom denna sjukdom kan allvarliga hälsoproblem, såsom hjärntumörer, dölja sig. Därför förklarar vi i den här artikeln allt du behöver veta om detta.

Vad är papillödem eller papillit?

Papillödem, som vi redan har nämnt, består av en inflammation i den optiska papillen i ögat. Oftast sker detta i båda ögonen samtidigt, i form av ett bilateralt ödem runt den optiska skivan.

Denna sjukdom har sitt ursprung i intrakraniell hypertoni. Skallen är en fast benstruktur, inom vilken vi hittar olika organ och ämnen. En av dessa är cerebrospinalvätskan. När något inuti detta begränsade utrymme, som är omgivet av ben, ökar i volym, skapar detta en ökning av trycket.

Så, papillödem uppstår när det intrakraniella trycket stiger över 200 millimeter vattenpelare (ca 2 kPa). Denna ökning kan bero på en massa eller en tumör. Eller å andra sidan kan det vara resultatet av en ökning av mängden cerebrospinalvätska.

Papillödem eller papillit
Papillödem förekommer i den optiska skivan, i ögonbottnen, synlig med oftalmologiska tekniker.

Möjliga orsaker till papillödem eller papillit

Som vi just påpekat är orsaken till papillödem kranial hypertoni. Detta ökar på grund av mängden cerebrospinalvätska eller närvaron av onormala strukturer i hjärnan.

Dessa två situationer är vanliga i olika scenarier. När vi talar om onormala strukturer hänvisar vi till tumörer, abscesser som härrör från en infektion eller blod på grund av blödning.

Enligt en studie publicerad i Journal Neurology Supplements är dock den vanligaste orsaken till papillödem idiopatisk intrakraniell hypertoni. Detta innebär att trycket ökar, men den bakomliggande orsaken är okänd.

I andra fall kan det bero på hjärnhinneinflammation eller encefalit. En artikel i Colombian Neurological Act visar att det också kan vara ett symptom på Wernickes syndrom. Andra mindre vanliga orsaker är följande:

 • Guillain-Barré syndrom
 • Hypervitaminos A
 • Tumörer i ryggmärgen
 • Vena cava superior-syndrom

Du kanske är intresserad av: Vilka är de olika loberna i hjärnan?

Vilka är symptomen på papillödem?

Symptomen på papillödem är varierande. I början är det ofta asymptomatiskt och specialister upptäcker det endast när de utför en fundusundersökning. Men allt eftersom det fortskrider börjar skadorna på den optiska nervens fibrer att ge uppenbara och påtagliga symptom.

I denna kategori hamnar papillödem som påverkar en persons syn. Synen kan bli suddig, dubbel eller till och med försvinna helt i några sekunder. Många patienter upplever också ljuskänslighet för kontraster.

De flesta episoder av synförlust varar bara några sekunder. Intrakraniell hypertoni kan dessutom också skapa egna symptom. Till exempel medför detta ofta huvudvärk, illamående och kräkningar.

Huvudvärken är som starkast när man vaknar på morgonen och tenderar att minska under dagen. I de fall där hjärnhinneinflammation är orsaken kan en styvhet utvecklas bak mot nacken.

Behandling av papillödem

Huvudmålet vid behandling av papillödem är att eliminera orsaken till den intrakraniella hypertonin. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en akut medicinsk situation. När orsaken är idiopatisk högt blodtryck, består åtgärderna i att minska volymen cerebral vätska.

I det här fallet, enligt Chilean Magazine of Neurosurgery, kan läkare ordinera diuretika, som mannitol eller furosemid. Dessutom kan viktminskning vara fördelaktig, liksom en begränsning av intag av vätska och salt.

För att hjälpa cerebrospinalvätskan att cirkulera ordentligt är det också en bra idé att höja sängens huvudände något. Om ingen av dessa åtgärder fungerar kan en operation vara nödvändig.

Det kirurgiska tillvägagångssättet består av att utföra en lumbalpunktion för att hjälpa till att tömma ut en del av vätskan och därmed lätta på trycket. Slutligen, om orsaken är en infektion eller om det finns en abscess till följd av bakteriekolonisering, måste patienten få antibiotika.

Papillödem eller papillit: kvinna framför dator håller sig för ögonen
Huvudvärk kan vara ett tecken på papillödem och kraniell hypertoni.

Vad du bör tänka på angående papillödem

Vad vi måste komma ihåg om papillödem är att det är en patologi som påverkar synnerven. Det ger upphov till en ökning av intrakraniellt tryck som svarar på många olika situationer. De flesta fall har dock en sak gemensamt: En ökning av trycket inuti skallen.

En av de vanligaste orsakerna är idiopatisk intrakraniell hypertoni. Men hjärntumörer, blödningar och infektioner kan också ligga bakom. Papillödem bör behandlas som ett akut medicinskt tillstånd för att förhindra att irreparabla synskador uppstår.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Revista de Pediatría de Atención Primaria – Causa rara de papiledema. (n.d.). Retrieved August 29, 2020, from https://pap.es/articulo/12287/causa-rara-de-papiledema
 • Polo-Torres, C., Alvis-Miranda, H. R., Castellar-Leones, S. M., Moscote-Salazar, M. A., Alcalá-Cerra, G., & Moscote-Salazar, L. R. (2013). Patobiologia de la hipertension intracraneal idiopatica infantil. Revista Chilena de Neurocirugia, 39(1), 45–57. Retrieved from https://go.gale.com/ps/i.do?p=IFME&sw=w&issn=07164491&v=2.1&it=r&id=GALE%7CA467831304&sid=googleScholar&linkaccess=fulltext
 • Begué, Nieves Martín. “Protocolo papiledema: actualización y manejo.” Annals d’oftalmologia: òrgan de les Societats d’Oftalmologia de Catalunya, Valencia i Balears 26.4 (2018): 3.
 • Clínico Begoña, C., Cabanes, P., José, E., Lerma, M., Fuentes Fernández, I., & Clares, R. H. (2015). Presentación tardía de una encefalopatía de Wernicke tras gastrectomía por adenocarcinoma gástrico: a propósito de un caso Late presentation of wernicke’s encephalopathy after gastrectomy in a patient with gastric adenocarcinoma: case report. Acta Neurol Colomb (Vol. 31).
 • Sánchez Sanz, A., Muñoz Quiñones, S., & Arruga Ginebreda, J. (2010). Protocolo diagnóstico-terapéutico del papiledema. Annals d’oftalmologia: Òrgan de Les Societats d’Oftalmologia de Catalunya, Valencia i Balears, ISSN-e 1133-7737, Vol. 18, No. 3 (JUL-SEP), 2010, 18(3), 3. Retrieved from https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6396794&info=resumen&idioma=SPA
 • López Valdés, E., & Bilbao-Calabuig, R. (2007). Papiledema y otras alteraciones del disco óptico. Neurología Suplementos, 3(8), 16–26. Retrieved from https://medes.com/publication/42694
 • Garza-Urroz, Yvette M., Karla L. Chávez-Caraza, and Ingrid Franco-López. “Daño ocular severo secundario a un seudotumor cerebri.” Revista Mexicana de Oftalmología 93.2 (2019): 104-107.
 • de Lima Lardi, Sílvia, Juliana Ferreira da Costa Vargas, and José Amadeu Vargas. “DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE EDEMA DE PAPILA ÓPTICA.”
 • Galindo, Lorena Monge, et al. “Hipertensión intracraneal idiopática: experiencia en 25 años y protocolo de actuación.” Anales de Pediatría. Vol. 87. No. 2. Elsevier Doyma, 2017.
 • (PDF) Papilledema. An updated approach. Papiledema. Un enfoque actualizado. (n.d.). Retrieved August 29, 2020, from https://www.researchgate.net/publication/26851689_Papilledema_An_updated_approach_Papiledema_Un_enfoque_actualizado

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.