Vad är logoterapi inom psykologin?

Det verkar bli allt svårare att leva i harmoni. Ofta känner vi att vi inte kommer någonstans i livet. Låter detta bekant? Fortsätt läsa för att ta reda på mer om logoterapi.
Vad är logoterapi inom psykologin?
Isbelia Esther Farías López

Skriven och verifierad av filosofen Isbelia Esther Farías López.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Logoterapi inom psykologin är en intressant strategi för att hantera livspusslet. Det är en psykoterapeutisk metod som hjälper människor att återfå en känsla av mening i livet. Det gör det möjligt för dem som lider av en känsla av existentiell tomhet att övervinna det och omdefiniera sina mål.

Kanske känner du själv av en inre tomhet trots att du verkar “ha allt”. Ibland verkar det som att oavsett de prestationer vi gör och alla de många saker vi har, så är dessa saker inte tillräckliga för att tillfredsställa oss på ett djupare plan.

Det är här logoterapi inom psykologin kommer in.

De flesta av de traditionella terapeutiska paradigmerna har ignorerat en del av den mänskliga psykologiska dimensionen. Till exempel ignoreras lusten för mening ofta i strävan att helt enkelt “få symptomen att försvinna.” Emellertid kan logoterapi bidra till att tillföra detta djup till din behandling.

Fortsätt läsa för att ta reda på vad logoterapi är och hur det kan hjälpa dig.

Vad är logoterapi inom psykologin?

Logoterapi kommer från den tredje Wienskolan inom psykoterapin och det var psykiatern och neurologen Viktor Frankl som låg bakom den. Den första Wienskolan är Sigmund Freuds psykoanalys, och den andra skolan är Alfred Adlers individuella psykologi.

Frankls strategi bygger på människors strävan efter “mening”, i motsats till Adlers doktrin som menade att det var strävan efter “makt” som motiverade människor.

Ur ett logoterapeutiskt perspektiv är det mening som är målet med människans existens. Emellertid blir denna uppfattning ännu starkare när du får reda på att dess skapare, Viktor Frankl, satt fängslad i de nazistiska koncentrationslägren. Frankl tror att han lyckades överleva denna mörka upplevelse eftersom han hittade ett sätt att lära känna sin existens. Detta motsvarar att han säger att han hittade en “logotyp”, vilket kommer från det grekiska ordet som betyder “meningen av något.”

Logoterapi inom psykologi: kvinna på fält
Logoterapi är en psykoterapeutisk metod som syftar till att hjälpa människor att åter finna sin mening med livet.

Logoterapi inom psykologin – attityden är allt

Ingen kan till hundra procent övertala dig om att du kan övervinna alla svårigheter. Men Frankls erfarenheter från koncentrationslägren i Auschwitz var precis så hemska som du kan föreställa dig. Men det var den attityd han antog inför livet som gjorde att han kunde överleva. Det faktum att han hade denna inställning till de svåra förhållandena han genomlevde under andra världskriget, gjorde att han kunde förvandla dessa traumatiska omständigheter till lärorika upplevelser.

Aspekter av logoterapi

Det finns tre grundläggande pelare inom logoterapi: en antropologisk, en psykoterapeutisk och en filosofisk. Från ett antropologiskt perspektiv visar Frankl på viljan att bekräfta att vi människor kan fatta våra egna beslut och är fria att välja vårt eget öde.

Ruinerna är ofta de som öppnar fönstren för att se himlen.

– Viktor Frankl –

Samtidigt främjar psykoterapi friheten att hitta mening i livet. Slutligen bekräftar denna filosofi livets mening – vilken är omöjlig att förlora, enligt postulaten för logoterapi.

Bevisad genom erfarenhet

Viktor Frankl kände verkligen själv till meningen med att leva under postulaten av sin egen teori. Han utvecklade nämligen denna tankeskola under sin tid i koncentrationsläger. Det var där där Frankl insåg behovet av att släppa allt han hade antagit och samlat på sig i livet. Det gjorde att han i stället kunde knyta an till endast de väsentliga existenserna.

Frankl upptäckte snart att detta var ett verkligt kraftfullt sätt att upptäcka de saker som verkligen är viktiga för oss. När vi börjar se de mest grundläggande aspekterna av vårt väsen, kan vårt liv få tillbaka sin mening.

Logoterapi inom psykologi: illustration av fjärilar i huvudet
Genom logoterapi kan en person släppa det som hindrar dem och återfå meningen med sitt liv. Allt detta samtidigt som de belyser de saker som är karakteristiska för deras väsen.

Logoterapi inom psykologin i praktiken

Det är lätt att förstå varför psykodramaterapi är så viktigt i psykoterapi. I logoterapi använder terapeuter ofta dramatiseringar med patienter så att de kan ta bort de överflödiga elementen för att kunna se patienternas verkliga väsen. De uppmuntras att möta sanningen att livet kommer att komma till sitt slut när som helst, men att inte låta detta skrämma dem, utan istället hjälpa dem att bli starkare.

Med hjälp av detta kan de göra meningsfulla förändringar. Dessa är den typ av förändringar som en person måste genomföra i sitt liv för att se skillnader och uppnå sin egen livskänsla, sin egen “logotyp”. Som Frankl uttryckte det:

Livet måste ha mening är inte en genial titel på en bok. Det är definitionen av en människa. För mänskliga varelser söker mening.”

Frankls erfarenheter från koncentrationslägren ledde honom till att skriva ner alla sina idéer till en bok med titeln Livet måste ha mening. En av de gåtfulla fraserna från denna författare, som faktiskt tillhör filosofen Friedrich Nietzsche, lyder:

”Han som har ett varför att leva för kan bära nästan vilket hur som helst.”

Logoterapi ingriper i den existentiella dimensionen. På så sätt kan människor som upplever konflikter i sina värdegrunder eller genomlever existentiella kriser dra nytta av denna terapi i sin strävan efter mening.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Dalgleish, T., Williams, J. M. G. ., Golden, A.-M. J., Perkins, N., Barrett, L. F., Barnard, P. J., … Watkins, E. (2007). Psicoterapias contemporáneas. In Journal of Experimental Psychology: General.
  • Gengler, J. (2009). Análisis Existencial y Logoterapia: Bases Teóricas para la Práctica Clínica. Psiquiatría y Salud Mental.
  • Frankl, V., Schlupp, W. O., & Abeline, C. C. (2006). Em busca de sentido. Logoterapia.
  • Frank, V. (2005). Conceptos de Logoterapia extraídos de “El Hombre en busca de Sentido” de Viktor Frankl. – Logoforo – Logoterapia, Sentido de Vida y Análisis Existencial de Viktor Frankl. In Blog.
  • Soggie, N. A. (2016). Logotherapy: Viktor Frankl, Life and Work. Rowman & Littlefield.
  • Viktor Frankl Institute Vienna. Retrieved 16 May 2021, from https://www.viktorfrankl.org/
  • Frankl, V. E. (2011). Man’s search for ultimate meaning. Random House.
  • Mohammadi, F., Fard, F. D., & Heidari, H. (2014). Effectiveness of logo therapy in hope of life in the women depression. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 159, 643-646.
  • Robatmili, S., Sohrabi, F., Shahrak, M. A., Talepasand, S., Nokani, M., & Hasani, M. (2015). The effect of group logotherapy on meaning in life and depression levels of Iranian students. International Journal for the Advancement of Counselling, 37(1), 54-62.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.