Vad är fantomvibrationssyndromet och hur kan du undvika det?

Vad är fantomvibrationssyndromet och hur kan du undvika det?
Elena Sanz

Granskad och godkänd av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 14 januari, 2023

Fantomvibrationssyndromet kan betraktas som ytterligare en konsekvens av överdriven användning av teknik – i det här fallet mobiltelefoner. Kanske har du till och med känt av det: du märker att mobiltelefon vibrerar i fickan eller handväskan, men när du kollar ser du att ingen har ringt eller sms:at dig. Idag ska vi titta på om det går att undvika fantomvibrationssyndromet.

Syndromet har att göra med hur hjärnan reagerar på de stimuli som vi uppfattar, eller tror att vi uppfattar. Det tros dock också att det kan vara relaterat till vissa störningar. Nedan berättar vi mer om fantomvibrationer och varför det uppstår.

Perceptuella fördomar

fantomvibrationssyndrom
Sinnet kan tro att det finns en stimulans, som mobiltelefonvibrationer, trots att det inte gör det.

I alla situationer, oavsett om det finns en stimulans eller inte, finns det flera möjligheter:

 • Stimulansen presenteras, sinnena uppfattar den och hjärnan bearbetar den.
 • Det finns en stimulans, men vi uppfattar den inte.
 • Det finns ingen stimulans och ingen uppfattning.
 • Ingen stimulans finns, men hjärnan tror att det finns.

Det senare är relaterat till de så kallade “perceptuella predispositionerna”, ett begrepp som man använder för att förstå processen för språkinlärning och utveckling hos barn.

Det finns studier i ämnet som visar att människor föds med förmågan att urskilja språkets möjliga ljud, som sedan lärs in eller inte, beroende på om det ljudet används i det språk som talas i omgivningen.

Och precis som vi har förmågan till detta har vi inte förmågan att känna igen om en växt är ätbar från till exempel dess doft. I allmänhet tror man att ju mer predisponerade vi är för en stimulans, desto mer sannolikt är det att vi uppfattar den.

Det kan till och med hända när stimulansen inte är närvarande eftersom de respektive sensoriska receptorerna är aktiverade även i dess frånvaro. Här bör vi komma ihåg att uppfattningen i stor utsträckning inte sker i sinnena, utan i hjärnan.

Allt detta kan förklara vad som också händer i fallet med fantomvibrationssyndromet. Det kan också hjälpa oss att förstå varför människor inte upplevt fenomenet innan det fanns mobiltelefoner.

Vad är fantomvibrationssyndromet?

Fantomvibrationssyndromet är det fenomen som uppstår när vi känner att vår mobiltelefon vibrerar utan att detta stämmer överens med verkligheten. Detta verifierar vi ofta genom att kontrollera den.

Naturligtvis händer det oss eftersom att vi är mobilanvändare och för att vi har en mobil med oss som är i kontakt med våra kroppar. Därför har vi uppfattat stimulansen (vibrationen) många gånger, till den grad att vår hjärna nu associerar den med att vi får en notifikation.

Fantomvibrationssyndromet uppstå när som helst, men sannolikheten ökar när vi väntar på ett samtal eller ett viktigt meddelande. Dessa stunder är vi ofta mycket uppmärksamma och kollar mobilen frekvent.

Enligt forskning är detta något som upplevs av en stor majoritet av mobilanvändare. Nästan 90 % säger att de märker en fantomvibration med en genomsnittlig frekvens på två veckor, eller ännu mindre.

Detta är ytterligare ett tecken på eller manifestation av teknikberoende. Och även om det inte anses vara en sjukdom eller beteendestörning, kan det mycket väl vara relaterat till tvångsmässiga egenskaper eller ångest, som vi kommer att se nedan.

Vi tror att du kan vara intresserad av att läsa detta också: Hur bruket av din mobiltelefon påverkar din hälsa

Orsakerna till fantomvibrationssyndromet

Det kan finnas flera orsaker som förklarar förekomsten av fantomvibrationssyndromet. Vi har redan nämnt en av dem: överdriven kontakt eller beroende av teknik, som hyperstimulerar och predisponerar oss.

För det andra kan detta fenomen vara relaterat till en känslomässig komponent hos användaren. Det kan till exempel uppstå oftare i situationer av stress, ångest eller förväntansfull oro, när vi väntar på ett viktigt samtal, som vi nämnt ovan.

Sådana situationer kan försätta oss i ett tillstånd av hypervigilans som liknar tillståndet hos en soldat som är på vakt och tror sig uppfatta tecken på fienden hela tiden, eller hos en person som har blivit utsatt för ett brott och blir skrämd när hen tycker sig höra ljudet av en dörr som öppnas.

Det kan också hända oss när vi går igenom en svår tid och vi upplever en känsla av sårbarhet, till exempel inför ett uppbrott. Det är möjligt att vi då försöker fly eller tar ständig tillflykt i våra mobiltelefoner.

Det finns också studier där man har observerat att meddelanden som sänds ut av mobilappar kan aktivera signalsubstanser som dopamin; de är alltså relaterade till en dynamik av njutning eller missnöje. Således kan fantomvibrationssyndromet verka som en form av förväntan inför en önskan.

Möjliga komplikationer

Mobiltelefoner och fantomvibrationssyndromet
Ett beroende av mobiltelefonen kan leda till uppkomsten av fantomvibrationssyndrom.

Även om fantomvibrationssyndromet inte är ett sjukdomstillstånd, kan det vara förknippat med vissa problem, såsom ökat beroende av mobilanvändning och låg känslomässig stabilitet, ett reslutat som visats av en studie.

Forskning utförd i Taiwan visar också att detta fenomen förekommer oftare hos arbetare med höga nivåer av personlig och arbetströtthet, varför man anser det vara ett tecken på stress eller utmattningssyndrom (utbrändhet).

Å andra sidan tyder en studie gjord i Indien 2017 på att fantomvibrationssyndromet, förutom att vara ett symptom på mobilberoende, kan vara ett tecken på psykologiska eller neurologiska förändringar, vilka kan innebära ångest, depression och andra affektiva störningar.

I annan forskning har det noterats att det också påverkar sömnkvaliteten. Bland de deltagande försökspersonerna rapporterade mer än hälften att de vaknade på natten och trodde att telefonen vibrerade.

I allmänhet utgör dessa falska varningar inte en komplikation för de flesta människor; men det faktum att det visar sig oftare hos personer med drag av anknytningsångest och känslomässigt beroende, är ett bekymmer.

Hur man undviker fantomvibrationssyndromet

Med tanke på att detta är ett framväxande fenomen, som är ganska förknippat med personens livsstil, kan vissa förändringar i vanor hjälpa den drabbade att hantera problemet och undvika större problem.

I detta avseende kan följande rekommendationer beaktas:

 • Ha din mobil med ljudet på istället för att bara använda vibrationer.
 • Stäng av aviseringar från sociala nätverk och lämna dem på bara för samtalsmeddelanden.
 • Minska tiden för användning av mobiltelefonen.
 • Aktivera stör ej-läget när du sover eller äter.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Riskerna med mobilstrålning och de 10 värsta modellerna

När ska man söka hjälp

Till en början kan du ta fantomvibrationssyndromet som en missuppfattning och till och med tycka att det är roligt, utan att göra en stor grej av det. Det kan dock bli återkommande och orsaka irritation, besvikelse, frustration och även ilska.

Är detta fallet för dig, och din mobilanvändning orsakar dig ångest eller stress? Eller kan du inte lämna mobilen ens för ett ögonblick? Då är det viktigt att vidta åtgärder som att träffa en psykolog och, som ett komplement, träffa stödgrupper.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Serniclaes W. On the Invariance of Speech Percepts. ZAS Papers in Linguistics. 2005; 40: 177-194. https://doi.org/10.21248/zaspil.40.2005.265.
 • Rollman G. Perspectives on hypervigilance. Pain. 2009; 141(3): 183-184. Doi: 10.1016/j.pain.2008.12.030
 • Rothberg M, Arora A, Hermann J, et al. Phantom vibration syndrome among medical staff: a cross sectional survey. BMJ, 2010; 341: c6914. Doi:10.1136/bmj.c6914
 • Rosenberg R. An experiential account of phantom vibration syndrome. Computers in Human Behavior. 2015; 52: 124-131.
 • Alam M, Qureshi M, Sarwat A. Prevalence of phantom vibration syndrome and phantom ringing syndrome (ringxiety): risk of sleep disorders and infertility among medical students. International Journal of Advanced Research. 2014; 2(12): 688-693.
 • Drouin M, Kaiser D, Miller D. Phantom vibrations among undergraduates: Prevalence and associated psychological characteristics. Computers in Human Behavior. 2012; 28(4): 1490-1496.
 • Kruger D, Djerf J. Bad vibrations? Cell phone dependency predicts phantom communication experiences. Computers in Human Behavior. 2017; 70: 360-364.
 • Pareek S. Phantom Vibration Syndrome: An Emerging Phenomenon. Asian Journal of Nursing Education and Research. 2017; 7(4):596. DOI:10.5958/2349-2996.2017.00116.1
 • Chen C, Wu C, Chang L, Lin Y. Possible association between phantom vibration syndrome and occupational burnout. Neuropsychiatric Disease and Treatment; 2014. DOI:10.2147/NDT.S73038

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.