Riskerna med mobilstrålning och de 10 värsta modellerna

Mobil teknologi berör oss alla. Jordens befolkning överstiger idag 7 miljarder, varav 5 miljarder i nuläget använder mobiltelefoner.
Riskerna med mobilstrålning och de 10 värsta modellerna

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Under de senaste åren har många hälsoexperter larmat om överdriven användning av de elektroniska apparater som invaderat våra liv i allt högre grad. Det kanske låter konstigt och nästan galet eftersom denna revolutionerande teknologi gett oss många nya lösningar och hjälp inom otaliga områden i vårt dagliga liv. Men denna oro är befogad, för i takt med att teknologin breder ut sig, speciellt den trådlösa tekniken, ökar även mängden mikrovågor och frekvenser som kan påverka våra kroppar med tiden. Idag ska vi prata om effekterna av mobilstrålning i synnerhet.

Det har nått den punkt då dessa enheter kan orsaka cancer och andra farliga sjukdomar. Med framsteg inom trådlös teknik måste vi betona en av de viktigaste trådlösa enheterna på detta område: mobiltelefonen. Vi ska förklara hur mobiltelefoner kan orsaka cancer och andra hälsorelaterade problem.

Varför finns det en oro kring mobiltelefoner gällande cancer?

Cancer i kroppen

De senaste studierna har visat att frekvent användning av mobiltelefoner inte är lika säkert som vi en gång trodde. Här är orsakerna:

  • Mobiltelefonteknologi har utvecklats och genomgår plötsliga och snabba förändringar tack vare en ökning av samtal mätt i både antal och varaktighet.
  • Ökningen i längden på samtal ökar exponeringen för mobilstrålning och därmed även risken för att utveckla cancer.
  • En annan orsak är ökningen av antalet mobiltelefonanvändare runt om i världen.
  • Siffror från Cellular Telecommunications and Internet Association i USA visar att det under 2010 fanns mer än 303 miljoner mobiltelefonanvändare i USA.
  • Det är nästan en tredubbling från 110 miljoner år 2000.
  • Man uppskattar att det fanns mer än 5 miljarder mobiltelefonanvändare i världen år 2010.
  • Relevant är också det faktum att vävnader i människokroppen kan absorbera energi som avges av mobiltelefoner.

Vad säger forskningen om mobilstrålning och riskerna för cancer?

Mobilstrålning mot huvudet

Enligt uppgifter från International Agency for Cancer Research år 2011 var mobiltelefoner klassificerade enligt grupp 2B (möjligen cancerframkallande). Det vill säga att “det finns en möjlig risk” att dessa enheter orsakar cancer.

För att nå sin slutsats använde byrån långsiktig data om intensivanvändning av olika typer av mobila enheter. Studien tyder på att med miljarder mobila användare över hela världen som ofta använder dessa enheter, är det ingen överraskning att resultaten börjar förutsäga framtiden.

Även om det för närvarande inte finns tillräckliga vetenskapliga bevis för att dra några säkra slutsatser tror experter på området, som Dr. George Carlo, att mobil teknologi kan försätta världen i en hälsokris. Man menar att fall av hjärnskador och vissa typer av cancer kan vara på uppgång som ett resultat av den ökade spridningen av tekniken.

Faktum är att några hälsoproblem och besvär redan setts i samband med mobilstrålning (även om kopplingen ännu inte är helt fastslagen) som:

Vilka mobiltelefonmodeller avger mest strålning?

För att en mobiltelefon ska klara certifiering från Federal Commission of Communications (FCC) och tillåtas för försäljning på marknaden i USA måste dess högsta absorptionsnivå eller dess Specific Absorption Rate (SAR) vara lägre än 1,60 watt per kilogram.

Med detta i åtanke har vi gjort en lista över de 10 värsta modellerna när det kommer till mobilstrålning (i skrivande stund):

MOTOROLA DROID MAX
SAR: 1,54
MOTOROLA DROID ULTRA
SAR: 1,54
MOTOROLA MOTO E
SAR: 1,5
ALCATEL ONE TOUCH EVOLVE
SAR: 1,49
HUAWEI VITRIA
SAR: 1,49
KYOCERA HYDRO EDGE
SAR: 1,48
KYOCERA KONA
SAR: 1,45
KYOCERA HYDRO XTRM
SAR: 1,44
NOKIA ASHA 503
SAR: 1,43
BLACKBERRY Z30
SAR: 1,41

Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten säger idag att mobilstrålning inte medför några kända hälsoproblem. Man påpekar dock att det finns en möjlig risk, och att det därför är bäst att använda en hands-free för att undvika att hålla mobiltelefonen direkt mot huvudet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Instituto Nacional de Cáncer (NHI). Teléfonos celulares y el riesgo de cáncer. (2018).  cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/radiacion/hoja-informativa-telefonos-celulares#r28
  • Zook BC, Simmens SJ. The effects of pulsed 860 MHz radiofrequency radiation on the promotion of neurogenic tumors in rats. Radiation Research 2006; 165(5):608–615. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16669743
  • University of Gothenburg. ICT and mental health in young adults. Effects of computer and mobile phone use on stress, sleep disturbances and symptoms of depression. (2012). sciencedaily.com/releases/2012/06/120611134233.htm

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.