Vad är ett tensilontest och vad ska man använda det till?

Ett tensilontest hjälper till att diagnostisera myasthenia gravis. Det hjälper också att välja den mest lämpliga behandlingen och dosen. Vi förklarar hur det fungerar i den här artikeln!
Vad är ett tensilontest och vad ska man använda det till?

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Ett tensilontest är ett farmakologiskt test. Det går ut på att man injicera edrofoniumklorid, som är ämnen som svarar på överföringen av nervimpulser på muskelnivå.

Syftet är att studera en patients muskeltrötthet. Läkare ordinerar det därför för att diagnostisera och bedöma svaret på behandling av den autoimmuna sjukdomen myasthenia gravis.

Detta test anses vara effektivt och är det vanligaste testet för denna sjukdom. Det måste dock utföras med flera försiktighetsåtgärder. I den här artikeln förklarar vi vad ett tensilontest är och vad det innebär.

Vad är ett tensilontest?

För att testa edrofonium använder man som sagt ett tensilontest eller ett Anticude®-test. Namnen kan vara olika eftersom de hänvisar till läkemedlets varumärke.

Tensilon® är edrofoniumklorid, medan Anticude® är edrofoniumbromid, som en publikation av Agència Valenciana de Salut förklarar. Dessa läkemedel verkar på neuromuskulär nivå och förhindrar nedbrytningen av acetylkolin, som är en signalsubstans som verkar i den neuromuskulära plattan, det vill säga i området där nervceller binder till muskelfibrer för att stimulera dem. Genom att hämma nedbrytningen av acetylkolin uppstår en mer markant muskelstimulering.

Därför går tensilontestet ut på att man vill observera vilken reaktion som sker på muskelnivå. Det finns sjukdomar som myasthenia gravis där det sker förändringar i muskelfibrerna på grund av acetylkolin. Därför är det användbart att diagnostisera och övervaka denna sjukdom.

person med ont i vaden
Neuromuskulära sjukdomar, som myasthenia gravis, kan visa sig med svaghet eller smärta i de drabbade områdena, bland annat de nedre extremiteterna.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Orsaker till varför din rygg kan göra ont

När är ett tensilontest nödvändigt?

Läkare utför vanligtvis dessa typer av test när man misstänker att patienten har myasthenia gravis. De använder det också för att kontrollera dosen av antikolinesterasläkemedel när en diagnos av sjukdomen redan har ställts och patienterna tar dessa läkemedel som behandling.

Som vi skrev i avsnittet ovan är det neuromuskulära systemet där nerver och muskelfibrer kommunicerar. I detta område utsöndrar nerven en signalsubstans som kallas acetylkolin, som binder till muskelreceptorer.

Vid myasthenia gravis producerar immunsystemet antikroppar som blockerar eller förstör acetylkolinreceptorerna. Som ett resultat får muskeln mindre stimulans. Därför förekommer det svaghet och snabb muskeltrötthet.

Vid myasthenia gravis blir svagheten än värre genom användning av den drabbade muskeln. Enligt specialister på Mayo-kliniken blir symptomen bättre med vila.

Allt eftersom åren går blir symptomen mer påtagliga och viloperioder kompenserar inte längre för svagheten. Mer än hälften av patienterna upplever först förändringar i ögonmusklerna. Därför är två mycket typiska symptom hängande ögonlock och dubbelseende.

Vad gör edrofonium för myasthenia gravis?

Tensilontestet leder till att det inte sker någon nedbrytning av acetylkolin. Ett enzym som kallas acetylkolinesteras är ansvarigt för denna nedbrytning. Eftersom det inte bryts ned kommer dess koncentration att öka. Detta medför att muskelstimuleringen i sin tur blir större.

När en patient med myasthenia gravis genomgår ett tensilontest är musklerna mer kraftfulla. Dessutom gör detta test det också möjligt att bedöma vilken dos som är den mest lämpliga behandlingen.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Övningar som hjälper dig att undvika Alzheimers

Förberedelse inför testet

Innan man utför ett tensilontest är det viktigt att överväga vissa aspekter. Läkaren behöver veta vilken medicin patienten tar, inklusive kosttillskott eller andra naturläkemedel.

Anledningen är att många av dessa ämnen kan påverka resultatet. Till exempel är acetylkolinesterashämmare något som oftast ändrar detta test. Dessa är läkemedel som man använder för att behandla demens, som donepezil och rivastigmin.

Läkaren kommer att ge råd om patienten ska avbryta konsumtionen innan testet utförs. Det är också möjligt att läkaren inför vissa kostrestriktioner under dagarna fram till testet.

Hur utför man ett tensilontest?

Testet utförs av en läkare och det sker oftast hos en klinisk specialist i neurologi. Specialisten börjar med att en intravenös nål i patientens arm eller hand.

Han eller hon injicerar sedan en liten mängd edrofonium genom nålen. För att börja undersöka om myasthenia gravis är närvarande, ber läkaren personen att göra upprepade rörelser.

Som en artikel av Servizo Galego de Saúde förklarar kan rörelserna involvera olika delar av kroppen. Till exempel att resa sig från en stol, korsa benen, hålla armarna upphöjda. Under testet studerar man också rösten och ber patienten att räkna ner från 100.

Under tensilontestet injicerar man flera doser av läkemedlet. Detta testar om muskeln återfår styrka efter varje injektion. Om det gör det kommer läkaren att kunna ställa diagnosen myasthenia gravis.

Vad betyder resultatet?

Resultaten av ett tensilontest är vanligtvis omedelbara. Som vi förklarade i avsnittet ovan får patienten diagnosen myasthenia gravis om muskeln återfår viss styrka efter varje injektion av edrofonium.

I vissa fall behöver man dock andra tester för att bekräfta diagnosen. I det här fallet, om edrofonium ger en övergående stimulering, betyder det att sjukdomen har blivit värre. Å andra sidan, om injektion av läkemedlet försvagar muskeln, indikerar testet en överdos av antikolinesteraser.

förbereder spruta för Ett tensilontest
Testet sker på en neurologisk mottagning, med strikt kontroll av doserna.

Risker och rekommendationer

Experter anser att tensilontestet är effektivt och säkert. Det finns dock flera biverkningar som ofta uppstår. De är dock kortvariga och försvinner vanligtvis inom bara några minuter.

Illamående och buksmärtor är två av de vanligaste biverkningarna. Andnöd, svettning, yrsel och dimsyn kan också förekomma. Andra patienter upplever ryckningar i ögonlocken, ökad salivutsöndring och till och med förlust av medvetandet.

Som med alla injektioner kan patienten utveckla blåmärken på injektionsstället. Helst bör patienten applicera tryck eller is under de första 24 timmarna för att minska svullnaden.

Det finns vissa fall där ett tensilontest får allvarliga konsekvenser. Därför rekommenderar experter det inte för personer med hjä, låg hjärtfrekvens eller arteriell hypotoni.

Detsamma gäller patienter med sömnapné och astma. Även om det biverkningarna är begränsade kan en specialist, i de fall där besvären kvarstår, ge en atropininjektion för att vända effekterna.

Myasthenia gravis är den främsta orsaken till detta test

Ett tensilontest är ett användbart test för att diagnostisera myasthenia gravis. Det är också användbart för att övervaka behandlingen av denna störning.

Problem med läkemedelsdosering är vanliga. Det är viktigt att testa dessa patienter regelbundet för att undvika allvarliga komplikationer. Dessutom anser experter att detta test är säkert och effektivt så länge det sker i en kontrollerad miljö.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.