Vad är ett nasogastriskt matningsrör?

Ett nasogastriskt matningsrör kan också användas för magrengöring eller för att administrera mediciner.
Vad är ett nasogastriskt matningsrör?

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Ett nasogastriskt matningsrör är ett rör som man för in i en persons näsa genom matstrupen tills det når magen. Dessa enheter är vanligtvis tillverkade av plast eller silikon och man använder dem för att mata människor som inte kan tugga eller svälja mat.

I denna artikel förklarar vi några av de huvudsakliga användningarna av ett nasogastriskt matningsrör samt hur man underhåller det. Vi ska även berätta om eventuella komplikationer som kan uppstå.

Varför ska man använda ett nasogastriskt matningsrör?

Som vi nämner ovan är röret ett sätt att mata en person som inte kan äta på egen hand. Ett nasogastriskt matningsrör för maten direkt in i magen. Det hjälper däremot inte personen att smälta maten, utan främjar främst transporten till detta organ.

Ett nasogastriskt matningsrör används vanligtvis hos patienter med metabola och gastrointestinala störningar. Liknande använder läkare dem för personer med vissa psykiska störningar, till exempel ätstörningar. De är också användbara i svåra fall av undernäring eller för prematura spädbarn.

Dessutom kan ett nasogastriskt matningsrör tömma maginnehållet. Läkare gör detta när det finns något hinder i matsmältningskanalen. De kan också använda röret i förgiftningssituationer eller för att tömma en persons mage före anestesi. Sjuksköterskor kan också administrera mediciner genom det.

Det måste dock vara en utbildad läkare eller sjuksköterska som utför proceduren. De som är tvungna att använda detta på egen hand måste ha rätt utbildning samt kunna underhålla enheten.

En doktor justerar ett nasogastriskt matningsrör på en kvinna.

Hur använder man ett nasogastriskt matningsrör?

Många patienter behöver använda ett nasogastriskt matningsrör hemma, så för dessa är det viktigt att de vet hur de tar hand om det.

Till exempel behöver de veta hur de håller ren den externa delen. För att göra detta behövs en gasbinda som fuktas med hjälp av varmt vatten och tvål. Därefter måste röret rengöras och torkas.

Många som använder denna typ av rör brukar ofta tillsätta lite vatten i det efter varje måltid eller medicinering, cirka 5 till 10 ml. Det är också viktigt att regelbundet kontrollerar sonden så att den befinner sig i rätt läge. Detta kan man göra genom att titta på markeringarna på den.

Täppta rör bör bytas ut. Och även om det vanligtvis finns en familjemedlem med rätt kunskap för att göra det, är det alltid bäst att konsultera en läkare eller sjuksköterska. Anslutningen måste också vara stängd när ingenting går in i patienten.

Fler tips om nasogastriska matningsrör

De som använder ett nasogastriskt matningsrör behöver vara uppmärksamma på sin näsa och mun. Det är bra om man kan flytta röret lite då och då och ändra dess kontakt med dessa kroppsdelar för att förhindra irritation. Om en person inte kan göra detta varje dag, bör det åtminstone göras så ofta som möjligt när röret är smutsigt eller när den kirurgiska tejpen inte längre sitter fast.

Dessutom måste den som ansvarar för underhållet rengöra patientens näsborrar varje dag med fuktade bomullspinnar. Patienten bör också upprätthålla ordentlig munhygien. Även om en person inte tuggar mat, måste denna ändå borsta tänderna och tungan minst två gånger om dagen.

En bra idé är också att applicera fuktighetskräm i näsan och på läpparna, eftersom ansiktshuden är känslig. Ett nasogastriskt matningsrör leder ofta till irritation och användning av lotion kan minska det.

En kvinna med lotion.

Vilka är de vanligaste komplikationerna?

Även om ett nasogastriskt matningsrör är en mycket användbar enhet kan användningen innebära vissa komplikationer. Till exempel kan det orsaka nässkador. Så, som vi nämnde ovan, bör du ändra dess position så ofta du kan. Du måste också desinficera och tvätta området.

När en blockering inträffar kan du försöka lösa det genom att införa varmt vatten genom röret. Du måste dock meddela din läkare om du inte kan få bort blockeringen. Du kan oavsett förhindra de flesta blockeringar genom att hälla vatten genom det efter varje matning.

En annan frekvent komplikation är att röret lossnar. Detta kan vara oavsiktligt eller avsiktligt – trots allt tycker vissa patienter att röret irriterar. Men oavsett anledning, måste du fortfarande få det ersatt av en professionell läkare.

Illamående och kräkningar är vanliga biverkningar, särskilt när en patient inte är väl positionerad. För att förhindra detta, försök att placera röret i en 45º-position. Detta är främst för att förhindra att mat går in för snabbt.

Sammanfattning

Slutligen är ett nasogastriskt matningsrör ett allmänt använt instrument, men du måste följa din läkares anvisningar. Observera att det är mycket viktigt att känna till hur man använder ett nasogastriskt matningsrör och underhåller det. Kontakta en specialist om du har några frågor eller komplikationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.