Vad är en kraniotomi och när är det nödvändigt?

En kraniotomi är en operation som involverar tillfällig exponering av ett segment av hjärnan. Det underlättar för kirurger att lösa flera olika problem som kan påverka funktionen hos detta viktiga organ.
Vad är en kraniotomi och när är det nödvändigt?

Senaste uppdateringen: 04 mars, 2022

Flera tillstånd kan påverka hjärnans funktioner och att utföra en kraniotomi kan ofta vara den enda möjliga lösningen. I dessa situationer kan detta vara väldigt viktigt eftersom hjärnan är kontrollcentrum för kroppens alla funktioner.

En kraniotomi är ett kirurgiskt ingrepp som består av att ta bort ett segment av skallen för att på så sätt exponera en del av hjärnan. Borttagandet av benet är tillfälligt, och kirurgen sätter tillbaka det på plats vid avslutandet av operationen.

Operationen utförs av en neurokirurg som bestämmer storleken på snittet beroende på tillståndet. En av de huvudsakliga anledningarna för denna procedur är att ta bort hjärntumörer.

Vad är syftet med en kraniotomi?

Denna procedur är lämplig för patienter med strukturella och andra förändringar som påverkar hjärnans funktion. Det främsta syftet är att reparera befintliga abnormiteter utan att påverka kortikala funktioner.

Således ger en kraniotomi tillgång till hjärnan när man ska ta bort eller reparera något. Det en ganska komplex och känslig procedur, och vissa fruktar ingreppet. Trots detta är framgångssiffrorna höga.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: 7 av de mest allvarliga skadorna i fotbollens historia

Kraniotomi kontra kraniektomi

Människor blandar ofta ihop “kraniotomi” med en annan liknande procedur som kallas “kranektomi”. Det senare är dock permanent borttagning av ett segment av skallen. Detta innebär att läkare inte sätter tillbaka det borttagna benet i slutet av operationen.

Det huvudsakliga syftet för en kranektomi är att ge mer utrymme för hjärnan när det finns en betydande inflammatorisk process som intrakraniell hypertoni. Denna förändring kan uppstå på grund av flera orsaker, som blödning, infarkt och kranioencefaliskt trauma.

bilder och modell av hjärna
Flera hjärnsjukdomar kräver operation för att komma åt detta känsliga organ så att man kan åtgärda problemet.

Tillstånd som kräver denna operation

En av huvudorsakerna till att utföra denna operation är förekomsten av en hjärntumör. I dessa fall visar studier att det att låta vissa hjärnkärnor vara aktiva, och patienten vara vaken under proceduren, hjälper till att bevara alla viktiga funktioner. En kraniotomi kan också vara lösningen för följande tillstånd:

Före operationen

Förberedelserna för proceduren är ganska strikta eftersom den är så pass invasiv. Först måste läkaren beställa en rad olika typer av laboratorietester för att ta reda på om det går att utföra operationen framgångsrikt.

Patienten behöver vanligtvis tvätta håret med ett speciellt antiseptiskt schampo kvällen före kraniotomin. Detta för att minska risken för infektion. Dessutom måste patienten undvika att äta sådan mat som smälts långsamt på operationsdagen. I vissa fall rekommenderar läkare också att patienten rakar hela huvudet eller åtminstone klipper håret väldigt kort.

Specialister kan begära andra föregående åtgärder, beroende på den underliggande patologin. Till exempel kan en patient behöva sluta ta vissa läkemedel eller droger upp till en vecka före proceduren. Vanligen bör dessa patienter också undvika att dricka alkohol och röka.

Väl på sjukhuset måste patienten och familjen underteckna ett antal dokument, och en sjuksköterska  förklarar hela proceduren. Dessutom kommer narkosläkaren att ge information om generell anestesi och dess eventuella biverkningar.

Hur går proceduren till?

I allmänhet kan denna typ av operation ta mellan tre och fem timmar, men allt beror också på tillståndet under behandlingen.

När patienten väl är i operationssalen får han eller hon lägga sig på operationsbordet. Den medicinska personalen kommer att sätta in en intravenös slang, en blåskateter för att tömma urinblåsan och generell anestesi.

Efter att bedövningen har börjat verka kommer vårdpersonalen att ta bort allt hår från snittstället och rengöra området. Läkaren skär sedan av hårbotten med en skalpell och borrar små hål med en specialiserad borr. Slutligen skär läkaren ut det önskade segmentet av ben med ett kraniotomverktyg.

Den tuffa yttre meninxen, som kallas dura, kommer att bli synlig. Denna måste kirurgen skära igenom för att exponera hjärnan efter att benet har tagits bort. Läkaren använder sedan en serie små instrument för att manövrera och operera inuti organet, och använder sig även av särskilda förstoringslinser.

Efter att ha reparerat hjärnavvikelsen tar specialisten försiktigt bort alla instrument och syr fast dura. Sedan placeras det borttagna bensegmentet åter i sitt ursprungliga läge och fästa vid skallen med titanplattor och skruvar.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Vad är hjärnans neuroplasticitet? Förmågan till förändring

Återhämtningsprocessen efter en kraniotomi

Patienten som opererats läggs sedan in på ett uppvakningsrum. Därefter får de flytta till intensivvårdsavdelningen (ICU) när de vaknat och verkar stabila.

Vårdpersonal måste se till att det inte förekommer ytterligare problem eller komplikationer. Alla som genomgår denna operation brukar ha ont i halsen och vara illamående de första dagarna och dessa symptom kan försvinna med medicinering.

Flera studier visar att huvudvärk också är vanligt efter denna typ av operation, särskilt under de första dagarna. Denna huvudvärk är på samma sida som ingreppet, men blir som regel bättre efter några veckor. Opioider, antiinflammatoriska läkemedel och smärtstillande medel kan lindra besvären.

Sjukhusvistelsen varierar från två dagar till två veckor. Dessutom måste patienterna närvara vid en uppföljande medicinsk konsultation två veckor efter operationen. Den totala återhämtningstiden varierar, från en till fyra veckor.

Möjliga risker och komplikationer

En kraniotomi är en känslig operation, och komplikationer kan därför uppstå. Främst är dessa komplikationer som är förknippade med alla typer av operationer, som reaktioner på mediciner, andningsproblem och blödningar.

Denna operation innebär dessutom särskilda risker och komplikationer, där de vanligaste är förändringar i hjärnans funktion. I detta sammanhang kan patienten uppleva förändringar i tal, minne och koordination.

Alla dessa beror på möjliga hjärn- och nervskador, vilket vanligtvis uppstår vid avlägsnande av en tumör. Andra vanliga komplikationer är:

 • Muskelsvaghet
 • Kramper
 • Cerebral vaskulär sjukdom (CVD)
 • Koma
 • Blödning, infektion eller hjärnödem
patient på sjukhus
Längden på sjukhusvistelsen varierar, men är vanligtvis inte korta vistelser.

Livsstil och rekommendationer

Utfall och prognos efter en kraniotomi varierar också, men är i de flesta fall fördelaktiga. Operationen kan påverka personens livsstil, särskilt under de första veckorna efteråt.

I detta avseende är det viktigt att se till att få tillräcklig vila, minska ansträngningar och utföra lämpliga fysioterapisessioner tills patienten är helt frisk. Vidare är det läge för patienten att förbättra sin livsstil och införliva hälsosammare vanor.

Ett förfarande med hög framgångsfrekvens

En kraniotomi ger kirurgen tillgång till encefaliska vävnaderna, vilket gör det möjligt att lösa flera tillstånd i detta känsliga organ. Det är den bästa lösningen vid aneurysm och multipla tumörer, eftersom det tillåter reparation av tillståndet samtidigt som den genererar minsta möjliga skada.

Denna procedur innebär som regel ett stort antal möjliga komplikationer, men fördelarna överväger riskerna. Som alltid är det viktigt att informera din läkare om eventuella frågor eller bekymmer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Kobyakov GL, Lubnin AY, Kulikov AS, Gavrilov AG et al. Awake craniotomy. Zh Vopr Neirokhir Im N N Burdenko. 2016;80(1):107-116.
 • Rocha-Filho PA. Post-craniotomy headache: a clinical view with a focus on the persistent form. Headache. 2015 May;55(5):733-8.
 • González-Darder JM. Historia de la craneotomía [History of the craniotomy]. Neurocirugia (Astur). 2016 Sep-Oct;27(5):245-57.
 • Shimizu T, Aihara M, Yamaguchi R, Sato K et al. Large Craniotomy Increases the Risk of Minor Perioperative Complications in Revascularization Surgery for Moyamoya Disease. World Neurosurg. 2020 Sep;141:e498-e507.
 • Morales-Valero SF, Van Gompel JJ, Loumiotis I, Lanzino G. Craniotomy for anterior cranial fossa meningiomas: historical overview. Neurosurg Focus. 2014 Apr;36(4):E14.
 • Kennion O, Holliman D. Outcome after craniotomy for recurrent cranial metastases. Br J Neurosurg. 2017 Jun;31(3):369-373.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.