Vad är en intracerebral blödning och vad gör att uppstår?

En intracerebral blödning är en medicinsk nödsituation, eftersom dödligheten är mycket hög och det kan orsaka många komplikationer. I den här artikeln förklarar vi hur man diagnostiserar och behandlar detta tillstånd.
Vad är en intracerebral blödning och vad gör att uppstår?

Senaste uppdateringen: 08 augusti, 2021

En intracerebral blödning är en allvarlig situation som kan äventyra en persons liv. Det är en blödning inuti hjärnan. Detta tillstånd gör att andra kroppsdelar inte får tillräckligt med syre.

Därför är det den näst vanligaste orsaken till stroke. Problemet är att dödligheten från intracerebral blödning, trots nuvarande behandlingar, fortfarande är mycket hög. Dessutom är funktionella problem vanliga hos dem som tar sig igenom episoden med livet i behåll.

Risken att råka ut för detta tillstånd ökar när du blir äldre. Ålder är dock inte den enda riskfaktorn.

Låt oss ta en närmare titt.

Vad är en intracerebral blödning?

En intracerebral blödning, som vi nämnde i inledningen, är en blödning som uppstår i hjärnan. Tillståndet orsakar vanligtvis plötsliga neurologiska defekter och kan till och med orsaka koma.

Detta beror på brist på blodtillförsel till andra delar av hjärnan, eftersom blodet inte kan ta sig vidare på sin resa genom blodkärlen. Det är viktigt att skilja mellan intracerebral och intrakraniell blödning.

Intrakraniell blödning inkluderar alla blödningar som förekommer inuti skallen men inte i hjärnans parenkym. Till exempel intraventrikulär, subaraknoid, subdural och epidural blödning.

Intracerebral blödning är en av de främsta orsakerna till stroke. Faktum är att experter uppskattar att nästan 15% av alla slaganfall har sitt ursprung i en blödning av denna typ. Dessutom har detta tillstånd en hög dödlighet, särskilt under de första dagarna.

Du kanske vill läsa den här artikeln: Hur du kan minska risken för hjärtinfarkt och stroke

Relaterade symptom

Som vi just förklarade är en intracerebral blödning vanligtvis förknippad med en neurologisk defekt som uppträder plötsligt. Beroende på orsaken till blödningen kan den utvecklas mycket snabbt (inom en till två timmar) eller något långsammare. Symptomen varierar beroende på vilket område av hjärnan som drabbats.

Vid en ischemisk stroke är till exempel förlust av styrka i hälften av kroppen vanlig. Med andra ord, om blödningen inträffat på hjärnans högra sida kommer vänster ben och armar att påverkas.

Det är vanligt att samma sida tappar känseln eller att personen upplever stickningar. Det kan också påverka tal eller förmågan att förstå språk. Vissa människor tappar synen på ett öga.

Huvudvärk, kräkningar, medvetslöshet och till och med koma är vanliga symptom. Huvudvärk och kräkningar är vanligtvis förknippade med ett ökat intrakraniellt tryck på grund av själva blödningen.

kvinna med huvudvärk
Även om huvudvärk är ett icke-specifikt tecken, upplever patienter med stroke svår och ihållande huvudvärk.

Den här artikeln kan intressera dig: Preventivmedel kan leda till blodpropp i venerna

De främsta orsakerna till en intracerebral blödning

Detta tillstånd kan uppstå på grund av olika orsaker. Ålder är en av de vanligaste faktorerna. Förekomsten ökar när du blir äldre och är högre hos män än hos kvinnor.

Den främsta bakomliggande orsaken är högt blodtryck eller hypertoni. Detta beror på att hjärnartärerna, som är små i storlek, är mycket känsliga för ökat tryck.

Även ett trauma kan utlösa en intracerebral blödning. Detta är en av anledningarna till att det är vanligare hos äldre vilka har en högre risk att råka ut för fall.

En annan orsak är cerebral amyloid angiopati (CAA). Det är en sjukdom som leder till att vissa proteiner ansamlas i väggarna i hjärnans artärer. Det orsakar återkommande blödningar, eftersom artärerna blir allt mer ömtåliga och sköra.

Blodsjukdomar, särskilt koagulationsstörningar, underlättar utvecklingen av intracerebrala blödningar. Men i de flesta fall kommer sig dessa av användningen av vissa mediciner, som exempelvis blodförtunnande läkemedel.

Det kan också drabba unga människor. Till exempel ökar risken vid användning av droger, som kokain eller amfetamin. Också arteriovenösa missbildningar är en annan relativt vanlig orsak.

Behandling

En intracerebral blödning är en medicinsk nödsituation. Om du lider av symptom eller tecken bör du omedelbart kontakta läkare.

Det första läkaren gör är att stabilisera patienten. Som med alla blödningar är det viktigt att patienten inte befinner sig i chock.

Därtill är intubation ofta nödvändig, eftersom det säkerställer att patienten kan andas och få i sig tillräckligt med syre. Man kan också ge trombocytkoncentrat eller färskfryst plasma för att stoppa blödningen. Detta kan vara fallet om patienten har tagit blodförtunnande läkemedel.

Som MSD-manualen förklarar kan K-vitamin också hjälpa till att minska blödningen hos dessa patienter. Vid allvarligt förhöjt blodtryck bör man komplettera med läkemedel mot högt blodtryck. Detta är dock inte helt riskfritt, eftersom en för stor sänkning av blodtrycket kan förvärra skadan.

Patienten kan i vissa fall behöva en operation, som består av att extrahera ackumulerat blod för att minska det trycket inne i kraniet. Man använder detta tillvägagångssätt i fall där blödningen har orsakat en progressiv neurologisk försämring eller om den påverkar hjärnstammen.

Möjliga komplikationer och prognos

Som vi nämnde ovan innebär en intracerebral blödning en hög risk för dödlighet. Faktum är att experter uppskattar att dödligheten är cirka 40%. Dessutom lider människor som överlever inte sällan av långvariga problem.

De flesta komplikationer uppstår på grund av expansionen av blödningar eller ödem som bildas runt dessa. Dessutom kan skador uppstå på hjärnvävnaden på grund av av brist på blodtillförsel. Patienten kan ha kramper, oförmåga att kommunicera och synproblem.

Överlevande lider ofta av svår huvudvärk och förlorad känsel och rörlighet. Även om prognosen är dålig varierar den beroende på blödningens svårighetsgrad.

I vilket fall som helst kommer de flesta patienter att behöva behandling. Rehabiliteringsbehandlingar kan hjälpa till att förbättra tal eller rörlighet eller hjälpa patienten att återfå andra funktioner.

patient som har överlevt en intracerebral blödning
Med rehabiliteringsbehandlingar kan man försöka hjälpa patienten att återfå förlorade funktioner.

En intracerebral blödning är en medicinsk nödsituation

Den som överlever denna typ av hjärnblödning måste vara uppmärksam på vissa aspekter. Till exempel bör de kontrollera sitt blodtryck. Det är viktigt att de har en hälsosam livsstil för att förebygga en ny episod.

Äldre personer med högt blodtryck lider mycket hög risk att drabbas av en intracerebral blödning. Därför är det viktigt att minimera risken för fall och vara uppmärksamma på vilka läkemedel de tar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hemorragia intracerebral – Enfermedades cerebrales, medulares y nerviosas – Manual MSD versión para público general. (n.d.). Retrieved February 16, 2021, from https://www.msdmanuals.com/es/hogar/enfermedades-cerebrales,-medulares-y-nerviosas/accidente-cerebrovascular-acv/hemorragia-intracerebral
  • Beaumont, C., et al. “Ceguera cortical como forma de presentación de hemorragia subaracnoidea.” emergencias 18 (2006): 174-177.
  • Martínez, Ángel Miguel Santos, et al. “Hemorragia cerebral.” Investigaciones Medicoquirúrgicas 8.2 (2016): 241-62.
  • Nogueira, Raquel, et al. “Angiopatia Amiloide Cerebral.” Revista de Medicina e Saúde de Brasília 1.2 (2012).
  • Piña, Rigoberto Gonzales, and Daniel Alfredo Landinez Martinez. “Epidemiología, etiología y clasificación de la enfermedad vascular cerebral.” Archivos de Medicina (Manizales) 16.2 (2016): 495-507.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.