Drottningbisyndromet; vad är det för något?

Drottningbisyndromet döljer en rad trosföreställningar och osäkerheter som gör att personen som har det försöker projektera sina problem på andra kvinnor.
Drottningbisyndromet; vad är det för något?

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Queen bee syndrome, eller drottningbisyndromet, är inte något som är professionellt erkänt, men det finns många som letar efter sätt att kunna identifiera den typen av beteende. Det syns ofta bland kvinnor och handlar om konkurrens.

I bikupan har drottningen huvudrollen. Hon är omgiven av många manliga bin och av infertila kvinnor. Det får henne att känna sig bättre än de som finns runt henne, och det är en position som många kvinnor längtar efter att ha.

Samhälle och konkurrens

En kvinna med drottningbisyndrom känner sig bättre än människorna runt omkring

Vi lär oss redan i tidig ålder att tävla med dem omkring oss.

Den impuls vi får att tävla kommer från vår vilja att jämföra oss med andra, och är någonting som kan ses hos många vuxna. Men i sin egentliga avsikt att göra oss bättre, vad denna impuls i verkligheten gör är att minska vår självkänsla.

När vi försöker förbättra oss själva gör vi det därför inte för att bli bättre, utan för att skryta för andra. I själva verket gör vi det för att vara bättre än dem omkring oss så att de ska bli avundsjuka.

Det är vad drottningbisyndromet innebär, och det är oftast kvinnor som har det.

Kvinnor i samhället

Kvinnor utsätts för mycket social press

Kvinnor utsätts för mycket social pressDe måste hantera omöjliga skönhetskrav, pressen att vara perfekt och att hela tiden göra allting rätt. Framförallt lär de sig också att se andra kvinnor som sina konkurrenter.

Varför ser vi andra kvinnor som konkurrenter, men inte män?

Det är för att vi ofta identifierar oss mer med andra kvinnor, men det beror också på en serie beteenden som vi lär oss redan i unga åldrar. Tidigt lär vi oss att kritisera andra kvinnor, döma dem och vilja vara bättre än dem.

Som vi ser det är det beteenden som man gör bäst i att göra sig av med, men de är så pass närvarande att de får vissa kvinnor att till slut uppvisa drottningbisyndromet.

Drottningbisyndromet: hur man upptäcker det

En kvinna med drottningbisyndrom talar alltid illa om andra kvinnor

För att upptäcka om en kvinna har drottningbisyndromet behöver du bara fokusera på hennes beteende. Hon kan uppfattas ha ett stort ego, är väldigt tävlingsinriktad eller så är hon avundsjuk.

Men tar du en ännu närmare titt kommer du upptäcka mer, som t.ex.:

  • Du upptäcker att hon alltid talar illa om andra kvinnor och skvallrar om vad de gör eller inte kan sluta göra. Allting hon säger är negativt, nedvärderande och förnedrande.
  • Hon har en uppenbar iver att skryta och sätta sig själv före andra oavsett kostnad. Det kan innebära att hon förlorar vänner och att hon bygger upp ett obehagligt passivt-aggressivt beteende.
  • Hon försöker göra andra kvinnor till sina “undersåtar” för att själv känna sig starkare. Det gör hon genom att minska självkänslan och självförtroendet hos dem hon anser vara hennes fiender.

Det är tydligt att attityden är väldigt giftig. Det ger upphov till mycket smärta för andra människor som bara råkade ha oturen att vara i närheten av henne.

Men vad är det då som ligger bakom syndromet?

Kvinnor med mycket osäkerhet

Dessa kvinnor saknar självförtroende

Kvinnor med drottningbisyndromet måste trampa på och underminera självkänslan hos de som de anser vara deras rivaler. Det gör de eftersom de själva inte känner något självförtroende.

Vad de egentligen gör är att projektera sin osäkerhet på andra kvinnor. De gör det för att försöka ta den säkerhet de saknar, på ett skadligt sätt.

Varje gång vi ser någon behandla någon annan dåligt, någon som försöker visa upp sig på ett skrytande sätt, eller någon “cool”, borde vi tänka på detta och komma ihåg vad beteendet beror på.

De beter sig inte så för att de tror att de är bättre, starkare och mäktiga. I verkligheten finns bakom fasaden en skadad, skör person med dålig självkänsla och massor med outredd osäkerhet.

Men trots det måste vi lära oss att vara försiktiga i närheten av den här typen av person. De som lider av drottningbisyndromet kan vara oerhört sårande och åsamka mycket smärta. Utan att de inser det gör de oss delaktiga i sina trosföreställningar, i sin osäkerhet och i sina rädslor. Och det är egenskaper de inte själva inser att de har.

Har du någonsin känt att du har drottningbisyndromet? Har du träffat på personer (på jobbet, i privatlivet… som kanske lider av det)?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.