10 tips för att undvika att slösa med vatten i trädgården

Olika trädgårdsaktiviteter kan förbruka stora mängder vatten om de nödvändiga försiktighetsåtgärderna inte vidtas. Med det i åtanke, följ dessa 10 tips för att undvika att slösa med vatten i trädgården.
10 tips för att undvika att slösa med vatten i trädgården
Leonardo Biolatto

Skriven och verifierad av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Vatten är nödvändigt för alla levande varelser eftersom det låter oss ge näring åt oss själva, tvätta oss och hålla rent samt bevara ekosystem. Denna naturresurs är dock inte obegränsad, och överdriven konsumtion har börjat minska andelen användbart vatten på jorden. Upptäck 10 tips för att undvika att slösa vatten i trädgården här!

Tips för att undvika att slösa med vatten i trädgården

Det är viktigt att använda vatten med omsorg för att undvika att vi missbrukar denna resurs. Det kan leda till torka, matbrist och många arters död. Genom att ta hand om vattenresurserna kan vi bevara naturområden och leva i ett mer hållbart samhälle.

Av samma anledning måste vi leta efter alternativ som kan hjälpa oss att spara vatten inom alla områden för att uppnå en hållbar planet. Frånvaron av vattenresurser skapar miljöförstörelse, fattigdom och sjukdomar.

Det är viktigt att vi beakta olika faktorer för att använda rätt mängd vatten när vi arbetar med vår egen trädgård. Här är 10 användbara tips.

1. Vattna på kvällen och natten

Natten är den bästa tiden för att vattna våra växter, eftersom temperaturen är lite lägre och vattnet inte avdunstar lika snabbt. På så sätt kommer vattenresursen att vara längre och vi kommer inte att behöva vattna senare på dagen.

2. Använd inte vattenslangar på fel sätt

Du behöver inte använda en vattenslang för att ta bort skräp, nedfallna löv, kompost och damm. Du kan i stället använda en trädgårdskvast för att göra en grundlig rengöring och undvika att slösa vatten i onödan.

Dessutom är det viktigt att vi agerar miljömedvetet och inte lämnar vattenslangen på när vi utför andra uppgifter som inte involverar bevattning.

person vattnar hortensior med vattenkanna
Att välja bort vattenslangen och istället använda andra redskap gör det möjligt att justera vattenanvändningen så att den blir mer ändamålsenlig.

3. Ha en kortklippt gräsmatta

Det är viktigt att inspektera alla områden i trädgården och bestämma de exakta datumen som kommer att vara bäst för dig att klippa gräsmattan på. Detta eftersom att när gräset är för långt kräver det mer omfattande bevattning och absorberar vatten snabbare.

Det är också viktigt att tänka på att du inte behöver plantera gräs i hela din trädgård. Vissa krukor kan fungera optimalt på terrasser och stenlagda utrymmen. På detta sätt är det möjligt att minska användningen av gräs och därmed spara vatten i trädgården.

4. Använd kompost av högsta kvalitet för att undvika att slösa med vatten i trädgården

Kompost är en grundläggande del av jorden för växterna i trädgården eftersom den förser dem med näringsämnen. Dessutom gör denna typ av organiskt material att jorden håller kvar vatten under en längre tid och förhindrar därmed behovet av att vattna ofta.

5. Odla växter som behöver lite vatten

Vissa växter behöver minsta möjliga vård och vatten för att överleva. Dessa arter är bra att välja som alternativ eftersom de förskönar din trädgård, hjälper till att reglera temperaturen och hjälper dig att undvika att slösa med vatten i trädgården.

6. Gruppera växter efter deras egenskaper

Ett av de vanligaste misstagen som leder till ett stort slöseri med vatten är att tro att alla växter behöver lika mycket vatten. Vissa grödor kräver dock mycket vatten medan andra bara behöver några droppar.

Därför är det bäst att dela in plantorna i grupper för att ge dem rätt mängder i varje område och på så vis undvika att slösa med vatten i trädgården.

7. Installera ett uppsamlingssystem för regnvatten

Du kan installera olika tunnor och filter i din trädgård som kan lagra en stor andel av regnvattnet. Detta verktyg är ett av de mest användbara sätten att uppnå besparingar eftersom du på så vis kan återvinna detta vatten för att senare använda för att vattna dina växter.

8. Skydda växter från hård vind för att undvika att slösa med vatten i trädgården

Starka vindar sliter ut växterna och gör att de behöver vattnas mycket oftare. Därför är den mest ekonomiska lösningen att använda staket eller solida strukturer som skyddar dem från dessa menliga väderförhållanden och sätter stopp för det stora behovet av vatten.

9. Se till att ditt bevattningssystem är i gott skick

Som trädgårdsägare bör du planera in frekvent och noggrant underhåll av ditt bevattningssystem. Vid dessa tillfällen kan du kontrollera att det inte finns några skador på det. För om ett fel uppstår kan det göra att vattnet hela tiden droppar konstant och på så sätt går till spillo.

10. Installera regnsensorer för att undvika att slösa med vatten i trädgården

En regnsensor är ett annat modernt instrument som vi rekommenderar att du installerar i din trädgård för att undvika slöseri med vatten. Det gör att bevattningssystemet kan känna av när det regnar och sluta vattna i onödan.

3 rekommenderade bevattningssystem för att undvika att slösa med vatten i trädgården

Bevattningssystem är en uppsättning maskiner och anordningar som är ansvariga för att bevattna växterna i din trädgård eller odling. De ger rätt mängd vatten och minskar manuellt arbete.

Att välja ett lämpligt bevattningssystem är grundläggande för att inte ändra de naturliga egenskaperna för varje gröda och ta hand om dem på bästa sätt. Följande är de tre mest etablerade systemen i för trädgårdar och kommersiella jordbruk.

1. Sprinklersystem

Ett sprinklersystem är idealiskt för stora trädgårdar. Med denna teknik aktiveras flera vattenspridare samtidigt. Vattnet kommer ut under tryck och faller ner på växterna i form av små droppar.

Den stora fördelen med detta system är att vattnet fördelas jämnt. Man kan också styra hur stark strålen ska vara.

sprinkler
Du kan justera kraften hos sprinkler för att minska mängden vatten som de sprutar ut.

2. Droppbevattningssystem

Droppbevattningssystemet består av en vattentank som man aktiverar med hjälp av en kran så att vätskan sprids genom slangar. Plantornas rötter får vatten från dessa slangar droppe för droppe.

Detta system är ett av de mest rekommenderade eftersom det sparar stora mängder vatten. Det är också bra för att det bara ger vatten till de delar av växten som behöver det.

3. Sipprande bevattningssystem

Detta system fungerar med hjälp av ett rör som lagrar vatten och har porer som gör att vattnet kan sippra ut kontinuerligt. På så sätt säkerställs att jorden har bästa möjliga fuktförhållanden hela tiden.

Sipprande bevattning ger precis rätt mängd vatten som varje planta behöver. Som ett resultat förhindrar det att marken får för mycket vatten.

Ta bort ogräs för att undvika att slösa med vatten i trädgården

Ogräs är växter som växer på platser där du inte vill ha dem, och på så vis stör den typ av gröda du vill ska växa där. De kännetecknas av att de absorberar stora mängder vatten och påverkar vilken typ av vattenåtgång som krävs för att hålla andra arter vid liv.

Det är bäst att rensa ogräs ofta så att man tar bort dem när de fortfarande är små. På detta sätt kommer de inte att suga åt sig så mycket av vattnet du vattnar med. Som ett resultat kommer dina växter att klara sig på det vatten du har beräknat för dem och du behöver inte lägga till ytterligare stödbevattningar. Därför är det värt att sköta om din trädgård regelbundet och lägga tid på att rensa bort ogräs.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fernández Cirelli, Alicia, El agua: un recurso esencial. Química Viva [Internet]. 2012; 11 (3): 147-170.
  • Ayuntamiento de Ciudad Real. Guía de buenas prácticas ambientales en el uso del agua [Internet]. (S.L): (S.E); (S.F) [citado 18 de mayo de 2021]
  • Demin P. Aportes para el mejoramiento del manejo de los sistemas de riego [Internet]. San Fernando del Valle de Catamarca: Ediciones INTA; 2014 [citado 18 de mayo de 2021]
  • Varela I. Uso eficiente de agua en el hogar [Internet]. Zaragoza: ECODES; 2005 [citado 18 de mayo de 2021]

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.