Frankrike förbjuder matsvinn i matbutiker

I Frankrike riskerar alla matbutiker som inte följer reglerna om att donera osåld mat att drabbas av ekonomiska sanktioner och till och med fängelse.
Frankrike förbjuder matsvinn i matbutiker

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Matsvinn har länge varit ett kontroversiellt ämne i världen. Man uppskattar att över 1,3 miljoner ton mat kastas bort varje år, medan människor dör av undernäring och hunger varje dag. Man har i många år försök minska denna siffra, men resultaten av studier har visat att det fortfarande finns ett stort matsvinn varje år.

Den huvudsakliga kritiken mot de stora distributörerna är att en avsevärd mängd mat kastas istället för att doneras till behövande. Av den anledningen föreslog 35-årige Arash Derambarsh förra året ett initiativ för att skapa en lag som hindrar matbutiker från att slänga osåld mat.

Idén Arash lade fram var att rörelser skulle donera sin osålda mat till välgörenhetsorganisationer och matbanker, så att den kunde distribueras till behövande. Efter en massiv kampanj som stöddes av konsumenter och aktivister mot fattigdom godkände den franska senaten lagen, vilket kom tusentals hemlösa människor till gagn.

Frankrike – den första platsen i världen att förbjuda matsvinn

Matbutik

Den franska senatens beslut gjorde Frankrike till det första landet i världen att hindra matbutiker från att slösa bort eller förstöra mat. Inrättningar på över 400 kvadratmeter måste skriva under donationskontrakt med välgörenhetsorganisationer. Att inte göra det medför böter på upp till 800,000 eller två års fängelse.

Det var glada nyheter för välgörenhetsorganisationer eftersom det ökar kvaliteten och mångsidigheten hos den mat de får in för distribution. Jacques Bailet, chef för det franska matbanksnätverket, uttryckte hopp om att lagen kommer att öka donationerna av grönsaker, frukt och kött, eftersom man är i störst behov av dessa livsmedel.

Ansvaret för att samla in och förvara maten kommer att falla på de registrerade välgörenheterna och matbankerna, som hoppas på att utöka sin personal för att effektivt hantera de större mängderna inkommande mat.

Lagen kommer även att bestraffa matbutiker som med flit förstör mat – ett utövande som blivit allt vanligare för att förhindra folk från att rota bland skräp och äta från soptunnor. Dessvärre har antalet familjer, studenter och arbetslösa som letar i soptunnor efter utgången mat ökat på senare år.

Nästa utmaning för välgörenhetsorganisationer

Motverkar matsvinn

Med denna första framgång förbereder välgörenhetsorganisationer sig för att möta utmaningarna som kommer med förändringarna i lagen. Den första uppgiften kommer vara att hitta fler volontärer för att hjälpa till att hantera och distribuera maten. De kommer även att behöva fler lastbilar, förvaring och kylskåp för att ta hand om donationerna.

Å andra sidan är det huvudsakliga målet att övertyga EU att överväga en liknande regel i andra medlemsstater.

Matsvinn i Frankrike utgör 11% från butiker, 67% från konsumenter och 15% från restauranger. De som främjar initiativet inser att det fortfarande finns mycket arbete kvar. Men med upprättandet av denna lag vet de att de redan har tagit ett av de viktigaste stegen mot ett mer medvetet och hållbart samhälle.

Bailet försäkrar att en ökning på endast 15% i donationer från matbutiker kan hjälpa till att distribuera ytterligare tio miljoner matportioner varje år. Den långsiktiga drömmen är att många länder ska anamma liknande regler för att minska matsvinn, men framförallt att ge dem en chans att ge mat till de som behöver det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.