8 tecken på vanliga övergrepp via WhatsApp

Övergrepp via WhatsApp inkluderar kontroll, manipulation och missbruksbeteenden som kan gå obemärkt förbi. Lär dig hur du identifierar det här.
8 tecken på vanliga övergrepp via WhatsApp
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 11 juni, 2023

Internet och sociala nätverk har blivit en viktig del av våra liv och är därför nyckeln till mänskliga relationer. Särskilt meddelandeapplikationer har förändrat vårt sätt att relatera till varandra. Därför är det viktigt att veta hur man snabbt känner igen tecknen på felbehandling och vanliga övergrepp genom WhatsApp och andra liknande applikationer.

Det uppskattas att mer än 50 % av alla ungdomar mellan 18 och 30 år har utsatts för någon form av nätmobbning. Detta genom bland annat kontroll, övervakning och manipulation som utövas genom denna typ av chatt.

Sådana kränkande beteenden kan riktas mot personer som alla typer av band delas med (som vänner eller familj). Det är dock särskilt vanliga i romantiska relationer.

Ett av huvudproblemen i detta avseende är svårigheten att identifiera att man utsätts för övergrepp. Många av dessa beteenden är normaliserade, minimerade och förbises, men deras återverkningar på offrets mentala hälsa är obestridliga. Så läs vidare för att lära dig några tecken att se upp för.

Vi tror att du kan vara intresserad av att läsa detta också: 6 former av verbala angrepp som man inte ska tolerera

Vanliga tecken på övergrepp via WhatsApp

8 señales de maltrato a través de WhatsApp
Att kräva ett omedelbart svar är ett av de vanligaste tecknen på missbruk på WhatsApp.

Missbruk via WhatsApp inkluderar alla de beteenden som syftar till att kontrollera, manipulera eller känslomässigt skada offret. I motsats till vad man kan tro drabbar denna typ av övergrepp män och kvinnor i lika stor utsträckning under tonåren.

Därför är det mycket viktigt att alla förhindras. Övergrepp kan komma med olika ansikten; följande är några av de vanligaste.

Kräver omedelbara svar

Att kräva omedelbara svar är ett av de vanligaste beteendena. Personen blir arg om partnern inte svarar direkt på deras meddelanden och anklagar dem för ointresse eller för att inte prioritera förhållandet.

De förstår inte (eller respekterar inte) att ingen måste erbjuda konstant och exklusiv tillgänglighet, att det kan finnas andra saker man håller på med och att det är helt legitimt att inte svara förrän man har passande tid och utrymme för det.

Vanliga övergrepp via WhatsApp: Du blir tvingad att chatta när du är online

Varje gång offret går in på WhatsApp måste hon starta en konversation med sin partner. I annat fall blir partnern irriterad och börjar med förebråelser, misstankar och manipulation. Du får inte chatta med andra utan att också chatta med din partner, eftersom denna annars tolkar det som en brist på respekt.

Tvingar dig att skicka platsangivelser

Möjligheten att skicka platsangivelser (i i realtid) är ett utmärkt kontrollverktyg för dem som utövar övergrepp via WhatsApp. Således tvingar de sin partner att visa var de är i varje ögonblick. Anledningen de kan ge är att se till att de inte ljuger eller är otrogna.

Be om bilder eller videor för att hålla ett öga på dig

I likhet med ovanstående är det också vanligt att personer ber sina partner att skicka foton eller filmer vid specifika tider på dygnet. Till exempel när de är i skolan eller äter lunch med vänner.

Syftet med denna begäran är att kontrollera att de verkligen är där de säger att de är, och med vilka de säger att de är med. Ibland tvingas till och med följeslagarna att synas på bilderna eller videorna för att lugna den andras misstankar.

Det kan också hända att grafiska bevis (skärmdumpar) av vem du pratar med via WhatsApp efterfrågas. Kort sagt är syftet att utöva kontroll över offrets liv och relationer.

Vanliga övergrepp via WhatsApp: Någon blockerar dig eller ignorerar dig

Missbruket är inte alltid aktivt och direkt. Ibland tar det en passiv-aggressiv form som är lika skadlig eller mer skadlig än de tidigare nämnda. Till exempel när en av personerna efter ett gräl ignorerar den andra eller till och med blockerar honom/henne i applikationen.

På så sätt genererar det en enorm ångest genom att det lämna honom/henne utan möjlighet att uttrycka sig, utan förklaringar eller kommunikationsmedel och i total osäkerhet. Detta tar rösten från personen på andra sidan, och det slutar i allmänhet med att denna ber om ursäkt och accepterar vilka villkor som helst så länge som “straffet” tystnad tas bort.

Vanliga övergrepp via WhatsApp: Din partner bestämmer vilket foto som ska visas i din profil

Blir din partner förolämpad, arg eller klagar när din WhatsApp-profilbild inte visar er båda? Ber han/hon dig att ta bort eller ändra några bilder för att han/hon inte gillar hur eller med vem du visas i dem?

Denna typ av manipulation är mycket vanlig och inkräktar på den individuella friheten. Varje person är fri att välja vad den ska visa på sina profiler. Att vara i ett förhållande ger inte den andra personen rätt att bestämma detta åt dig.

8 señales de maltrato a través de WhatsApp
Kontroll på WhatsApp bevisas till exempel genom kravet att dela lösenord eller platser.

Vanliga övergrepp via WhatsApp: Dela varandras lösenord

Detta är ett av de mest utbredda och normaliserade tecknen på missbruk genom WhatsApp. Särskilt den yngre befolkningen kommer att anse att det är nödvändigt, obligatoriskt och ett tecken på förtroende att dela lösenord med en partner. Om det inte accepteras kan detta skapa misstänksamhet och misstro mot den andre när respekten för privatlivet i själva verket är en prioritet i ett band av denna typ.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: 5 former av emotionella övergrepp vi inte alltid upptäcker

Påtvingad sexting

Slutligen bör vi inte glömma ett av de mest skadliga och farliga kränkande beteendena: sexting. Det handlar om att tvinga partnern att skicka bilder eller videor med explicit innehåll eller att delta i sexuella samtal utan att egentligen vilja göra det.

Hur agerar man mot dessa kränkande beteenden via WhatsApp?

Om du känner igen dig någon av ovanstående punkter är det viktigt att du vidtar åtgärder i detta avseende. Först och främst, kom ihåg att ingen av dessa handlingar är naturlig eller hälsosam i ett förhållande. Tvärtom är de tecken på övergrepp.

Tänk på att att det att vara i ett par inte tvingar dig att ge upp din individualitet eller dina rättigheter. Du har fortfarande rätt att prata med andra människor. Du har rätt till din fritid och ditt privatliv. Och du är inte tvungen att ge förklaringar till irrationella tvivel.

Att kunna hantera dessa beteenden hos din partner är viktigt inte bara för att förstå var kärlekens gränser går. Det är också viktigt för en solid självkänsla. Det är detta som gör att du kan säga “nej”, sätta stopp för påträngande och kontrollerande beteenden och att inte ge efter för känslomässig manipulation.

Om du känner att du inte är stark nog att göra det eller om du känner dig skyldig över att ha nekat din partner dessa privilegier, sök professionell rådgivning. Kontroll och missbruk kan eskalera och orsaka betydande psykiska skador på din hälsa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Reed, L. A., Tolman, R. M., & Ward, L. M. (2017). Gender matters: Experiences and consequences of digital dating abuse victimization in adolescent dating relationships. Journal of adolescence59, 79-89.
  • Borrajo, E., Gámez-Guadix, M., & Calvete, E. (2015). Cyber dating abuse: Prevalence, context, and relationship with offline dating aggression. Psychological reports116(2), 565-585.
  • Díaz, P. (2015). El ciber-acoso entre parejas adolescentes. Departamento de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social. Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación. Universidad de La Laguna.
    [Citado 07 de enero 2021]. Disponible en:
    https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/884/El%20ciberacoso%20entre%20parejas%20adolescentes.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.