Tecken på att ett förhållande inte fungerar

Vår partner är inte bara någon vi delar sängen eller matbordet med, utan också den person vi väljer att bygga ett liv och en familj med.
Tecken på att ett förhållande inte fungerar

Senaste uppdateringen: 05 april, 2019

Ibland är det uppenbart att ett förhållande inte fungerar. Men ofta vill vi inte se eller erkänna att saker och ting inte är som de ska, eller att vi är missnöjda. I den här artikeln kommer vi att ge dig några ledtrådar och tecken som tyder på att ett förhållande kanske inte fungerar.

Problem som påverkar ett förhållande

1. Brist på kommunikation

Kommunikation är kanske den viktigaste nyckeln i ett förhållande. Vi behöver stöd från vår partner, inklusive deras förståelse och uppmärksamhet. Här är några tecken på att vår relation kan lida brist på kommunikation: vår partner lyssnar inte när vi talar, han eller hon ser oss inte i ögonen och vi är oförmögna att skapa en öppen och konstruktiv dialog.

Och om vi pratar med varandra hamnar vi bara i dispyter och diskussioner. Dessa är de situationer som oftast distanserar par eftersom det inte längre finns stöd i det som tidigare varit bra. I detta fall kan våra känslor ha svalnat eller så finns det för mycket bitterhet för att en uppriktig dialog ska kunna föras.

Observera att brist på kommunikation ibland även kan grunda sig i perioder av hög stress. Jobbet kan till exempel sluka så mycket tid att vi inte har mycket kvar att ägna åt vår partner, vilket försvårar kommunikationen. Tänk på detta och försumma aldrig denna viktiga del av ett förhållande.

2. Brist på entusiasm när det kommer till att planera aktiviteter

Det kan komma en tid när vi märker en brist på entusiasm när det kommer till att göra saker tillsammans: äta ute, ta en weekendresa… Kanske vi upplever en viss enformighet där hemma eller märker att vår partner inte ser på oss med samma glöd som tidigare. Magin har gått förlorad och vi vet inte varför.

Vi måste vara uppmärksamma på hur vår partner reagerar när vi kommer med förslag – framtida planer, vad ni båda vill, mm. Om vår partners reaktion är kylig och denne inte verkar ha mycket intresse i de mål vi talar om måste vi fråga oss vad som är fel. Kanske något har förändrats. En viktig indikator på detta är en brist på entusiasm.

3. När tårar är vanligare än glädje

Tråkiga saker sker i livet. Kärlek har ibland sina komplikationer, och förhållanden kräver ansträngning och uppoffringar. Men se upp om det kommer en tid när du bara har anledning att känna dig ledsen och sällan känner glädje. Sakta men säkert kommer detta bryta ner din  känslomässiga hälsa. Detta är ett negativt tecken.

Det finns par som älskar varandra väldigt mycket, men som ändå inte kan göra varandra lyckliga. Vi måste ta hand om vårt förhållande och göra vårt bästa för att hålla det spirande och framgångsrikt. Men om din partners ansträngningar inte är lika stora som dina kommer du att må dåligt. Du kan inte ensam bära bördan på dina axlar och i ditt hjärta. Ett förhållande består av två människor – och båda måste bidra för att det ska fungera.

4. När förtroendet går förlorat

Ett annat tveeggat svärd som bryter ner stabiliteten i ett förhållande är misstro. Om det kommer en tid när du inte ser din partner som en person du kan anförtro dina djupaste känslor – en förtrogen som du kan identifiera dig med och få stöd av – är det förmodligen något som inte står rätt till. Vår partner är inte bara någon vi delar sängen eller matbordet med, utan också den person vi väljer att bygga ett liv och en familj med. Om vi tappar förtroendet förlorar vi allt.

5. När vi inte längre prioriteras

Att leva i ett förhållande kräver att båda parter gör den andra till en prioritet i livet – deras oro är min oro, deras välbefinnande är viktigt för mig. Om det kommer en dag när vi märker att vi inte längre prioriteras i vår partners liv kommer lidandet och besvikelsen på en gång.

I förhållanden är följande faktorer också viktiga: vårt jobb, vårt personliga utrymme och våra fritidsintressen, men den vi älskar måste alltid komma i första hand och vara den vi bryr oss mest om. Om det kommer en tid när vi sätter andra människor eller vårt jobb framför vår partner får vi problem i vårt förhållande.

Kärlek

Kom ihåg att varje gång du ser ett tecken på att förhållandet inte fungerar måste du prata med din partner. Ibland finns det yttre faktorer som måste bearbetas och lösas. Till exempel kan problem på jobbet samt ekonomiska eller personliga problem skada ett förhållandes stabilitet. Men med tillit, kärlek och kommunikation kan du övervinna problemen.

Vi hoppas att du dragit nytta av denna artikel om tecken på att ett förhållande inte fungerar!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.