Symtom på atypisk lunginflammation

Vid atypisk lunginflammation är febern lägre än vid vanlig lunginflammation. Faktum är att många fall inte ens uppvisar detta symptom. Hostan är torr och väsande andning kan förekomma. Lär dig om de olika symtomen i den här artikeln.
Symtom på atypisk lunginflammation

Senaste uppdateringen: 08 februari, 2021

Lunginflammation är ett ord som medicinskt hänvisar till en infektion i lungorna orsakad av ett virus eller bakterier. Det är en term som i själva verket hänvisar till många olika etiologier. Därför delar läkare vanligtvis upp lunginflammation i två grupper: atypisk och typisk. I den här artikeln kommer vi att berätta om olika symtom på atypisk lunginflammation.

Benämningen atypisk lunginflammation uppstod för att hänvisa till en inflammation som orsakats av olika, och mindre vanliga bakterier, än de för typisk lunginflammation. Men nuförtiden använder läkare det också för att beskriva skillnaderna på symtomatisk nivå mellan de två.

Atypisk lunginflammation är främst orsakat av Mycoplasma pneumoniae, återföljt av andra atypiska bakterier. Utbrott är vanligare på hösten och vintern. Läs vidare för att lära dig mer om denna sjukdom.

Vad orsakar atypisk lunginflammation?

Som vi nämnde ovan är atypisk lunginflammation en lunginfektion som orsakas av mindre vanliga virus eller bakterier. Den här sortens lunginflammation förekommer i de flesta fall på hösten och vintern. Även om den vanligaste orsaken är en infektion av M. pneumoniae, kan också andra bakterier orsaka detta tillstånd. De bakterier som är mest associerade med det är: Coxiella burnetti, Legionella pneumophila, Chlamydia pneumoniae och Chlamydia psitacci.

Som en allmän regel är atypisk lunginflammation vanligtvis mildare än en typisk sådan. Men när det orsakas av Legionella kan man se fler komplikationer och en sådan infektion har också en högre dödlighet. Vi bör notera att denna typ av lunginflammation vid många tillfällen kan uppstå vid en förkylning som varar i mer än sju till tio dagar. Ett exempel är en förkylning som är orsakad av ett respiratoriskt syncytialvirus som inte läker ordentligt.

Kvinna använder inhalator för tung andning.
Atypisk lunginflammation är normalt mindre allvarlig än typisk lunginflammation. Det kan dock ha allvarliga komplikationer när det är orsakat av mikroorganismer som Legionella pneumophila.

Du kanske också är intresserad av: Kronisk obstruktiv lungsjukdom – vad är det?

Vilka symtom kan uppstå?

En annan stor skillnad mellan atypisk och typisk lunginflammation är de kliniska symtomen. De beror i stor utsträckning på i vilket lungområde infektionen befinner sig. Om infektionen till exempel befinner sig i den högsta delen av lungorna, kommer individen i fråga att ha större andningssvårigheter.

Vanligtvis kan man se förkylningssymtom eller influensasymtom som till exempel feber runt 38 ºC och frossa. Man kan också få ont i halsen eller huvudvärk, och även smärta i öronen eller bröstet. Eftersom den drabbade individen känner ett allmänt obehag kan man i vissa fall uppleva aptitlöshet och kräkningar.

Det är viktigt att notera att hosta vid atypisk lunginflammation är en torr hosta. Detta innebär att hostan vanligtvis inte åtföljs av slem. Därutöver kan man ofta uppleva ansträngd och snabb andning.

Man med halsont hostar.
Ett karakteristiskt symtom på atypisk lunginflammation är torr hosta. Dessutom kan det orsaka andningssvårigheter och väsande andning.

Hur behandlar och diagnostiserar läkare atypisk lunginflammation?

För att diagnostisera atypisk lunginflammation är det viktigt att läkaren känner till alla symtom. Dessutom bör man gå igenom en fullständig fysisk undersökning, där man bland annat lyssnar på lungorna. Detta gör man för att höra det ljud som lungorna gör när individen andas.

När det gäller atypisk lunginflammation kan man höra ett väsande vid andning. Det låter nästan som en blåsande vind. Ibland får man också ta en röntgen på bröstet, eftersom det ofta tydliggör infektionen.

Eftersom de flesta orsakerna till infektion är bakterier, är den vanligaste behandlingen antibiotika. Om infektionen inte är särskilt allvarlig kan man ta detta läkemedel oralt i 7 till 10 dagar. Det är dock viktigt att notera att atypisk lunginflammation i vissa fall kan vara smittsam.

Av denna anledning rekommenderar vi att du undviker kontakt med andra och vidtar adekvata hygienåtgärder. Likväl är det, när du upplever några varningssymtom, viktigt att gå till en läkare för att lära dig vilka behandlingsalternativ som finns för dig. På så sätt kan du undvika att använda receptbelagd antibiotika.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.