Symtom på lungsäcksinflammation

Pleurit, eller lungsäcksinflammatoin, är en inflammation i pleura. Pleura omger lungorna. En förändring orsakar det huvudsakliga symtomet smärta. I den här artikeln ska vi berätta om orsakerna till att man får pleurit, samt symtomen och behandlingar.
Symtom på lungsäcksinflammation

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Lungsäcksinflammation kallas också pleurit. Båda termerna hänvisar till samma situation: inflammation i hinnan man kallar pleura. I den här artikeln tar vi upp olika symtom på lungsäcksinflammation, samt orsaker till och behandlingar för tillståndet.

Varje lunga är omgiven av en lungsäck kallad pleura. Pleura är en tunn hinna som omger lungorna och håller dem åtskilda från bröstväggen. I själva verket har den här hinnan två lager: den inre, viscerala hinnan som fäster vid lungan och den yttre, parietala hinnan vid bröstväggen.

Mellan de här två lagren finns ett litet utrymme man kallar för pleuralhålan. Den här hålan existerar näst intill inte, om inte någon substans befinner sig i hålan vill säga. Om luft kommer in i det här utrymmet så uppstår en lungkollaps. Om en flytande substans tar sig in i pleuralhålan uppstår vätskeutgjutning i lungsäcken.

Det är vanligt att pleurit är förknippat med vätskeutgjutning i lungsäcken. När lungsäcken är inflammerad, kan den producera inflammatorisk vätska som lämnas av i pleuralhålan. Detta indikerar att olika lungsäckssjukdomar kan reagera på samma orsak.

Orsakerna till pleurit

Pleurit har olika orsaker. Följande är några av de tillstånd som kan orsaka inflammation i lungan.

 • Autoimmuna sjukdomar. Vissa autoimmuna sjukdomar attackerar lungsäckarna. Reumatoid artrit är till exempel en orsak till lungsäcksinflammation.
 • Lungcancer. Denna onkologiska sjukdom kan angripa lungsäckarna. Ibland sväller pleuralhinnorna på grund av närheten till den primära tumören. Andra gånger sväller de på grund av att metastaser från lungcancern hamnar i lungsäckarna.
 • Lunginflammation. När man lider av bakteriell eller viral lunginflammation blir lungsäckarna inflammerade på grund av den smittsamma processen.
 • Mykos. Viss svamp som infekterar människor, särskilt de inre organen, kan fastna i lungsäckarna. Inflammation orsakad av svamp är svår att behandla eftersom svampdödande medel kräver mycket tid innan de kan börja agera, och läkemedlen tar sig inte heller in till lungsäckarna lika snabbt som de kan ta sig till andra organ.
 • Trauma mot bröstkorgen. Trauma mot bröstet och sidan av bröstkorgen, närmare bestämt revbenen, är förknippat med pleurit. Inflammation sker på grund av närheten till angränsande strukturer. Ett brutet revben kan till exempel rispa mot lungsäcken och orsaka blödning och inflammation.
Kvinna med smärta i bröstet.
Smärta i bröstkorgen är ett vanligt symtom på lungsäcksinflammation.

Fortsätt läsa: Nanopartiklar i teblad kan döda lungcancerceller

Symtom på lungsäcksinflammation

Det mest karakteristiska symtomet på lungsäcksinflammation är smärta i bröstkorgen. Det är en intensiv men övergående smärta som förvärras när patienten hostar eller tar djupa andetag.

Dyspné uppstår ofta tillsammans med smärtan. Dyspné, eller andnöd, är en upplevd brist på luft antingen under in- eller utandning. Som om andnöd inte skulle vara nog så kan ansträngningen att andas också förvärra smärtan i bröstet. Vilka andra symtom som kommer att uppstå beror på orsaken till lungsäcksinflammationen.

 • Om det är lunginflammation lider patienten också av feber och hosta.
 • Om det är lungcancer kommer patienten att märka av viktminskning, anemi eller förändringar i hudfärgen.
 • När en autoimmun sjukdom ligger bakom inflammationen påverkar det ofta lederna.

Om lungsäcksinflammation åtföljs av vätskeutgjutning i lungsäcken, kan den karakteristiska smärtan att variera något. Den ackumulerade vätskan förvärrar smärtan i vissa kroppsställningar och positioner. Dyspné är också mer påtagligt på grund av trycket som vätskeutgjutningen sätter på lungan.

Läkare tittar på en röntgenbild av en bröstkorg.
En läkare använder alla diagnostiska alternativ för att avgöra orsaken till lungsäcksinflammation.

Fortsätt upptäcka i den här artikeln: Orsaker till bröstsmärtor när man hostar

Behandling

Vilken behandling man använder för lungsäcksinflammation beror mycket på orsaken bakom tillståndet. Kom ihåg att inflammationen inte är en sjukdom i sig, utan snarare ett tillstånd som uppstår från en annan patologi.

En patient kan dock behandla smärtan från pleurit med antiinflammatoriska läkemedel, oavsett ursprunglig orsak. Läkare rekommenderar vanligtvis ibuprofen för smärtbehandling. I svårare fall kan patienten ta till morfin och dess derivat.

Om patientens smärta förvärras när de hostar, kan läkaren utvärdera användningen av hostdämpande medel. Man rekommenderar dem dock inte alltid. Det beror på att hosta är en försvarsmekanism som kroppen använder för att lösa en atypisk situation.

Vid infektioner kan en antimikrobiell behandling bekämpa den invaderande faktorn. Det finns olika protokoll för lunginflammation, svampinfektion och influensaliknande kliniska situationer som avgör vilka steg som ska vidtas i varje stadium.

Om det är vätskeutgjutning i lungsäcken som är associerat med inflammationen, kommer läkaren att bedöma behovet av dränering. Detta innebär att extrahera vätskan från lungsäcken med vissa förfaranden. Det är dock inte alla vätskeutgjutningar som man behöver tömma.

Om en patient lider av pleurit måste läkare hitta orsaken till inflammationen. Läkaren använder alla komplementära metoder som denna anser lämpliga för att kunna ställa en diagnos. När läkaren har upptäckt orsaken till inflammationen kan denna besluta om en behandling för att behandla den underliggande situationen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Porcel, José M. “Advances in the diagnosis of tuberculous pleuritis.” Annals of translational medicine 4.15 (2016).
 • Porfyridis, Ilias, et al. “Outcome of patients with non specific pleuritis after medical thoracoscopy.” (2016): PA3392.
 • Lafitte, Juan Pablo. “Tratamiento de la pleuresía con derrame.” (2015).
 • Crisafulli E, Aredano I, Valzano I, Burgazzi B, Andrani F, Chetta A. Pleuritis with pleural effusion due to a Bacillus megaterium infection. Respirol Case Rep. 2018;7(1):e00381. Published 2018 Nov 28. doi:10.1002/rcr2.381
 • Sharma JK, Marrie TJ. Explosive pleuritis. Can J Infect Dis. 2001;12(2):104–107. doi:10.1155/2001/656097

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.