Symptom på och behandling av njurabscesser

Njurabscesser orsakas av urinväginfektioner som börjar i urinblåsan och sedan sprider sig till njurarna och området runt dem. Läs vidare för att lära dig mer!
Symptom på och behandling av njurabscesser

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Njurabscesser är ansamlingar av var runt en eller båda njurarna. De är i allmänhet resultatet av att en kortikal abscess har brustit. Tyvärr har njurabscesser hög dödlighet eftersom de är svåra att diagnostisera. I den här artikeln tar vi upp behandling av njurabscesser.

De manifesterar sig vid en genomsnittlig ålder av 46 år, och 80% av fallen berör kvinnor. De är sällsynta hos barn, men konsekvenserna kan vara allvarliga. Dessa inkluderar sepsis, allvarliga njurskador eller till och med förlust av en njure.

Riskfaktorer för njurabscesser

illustration av person som håller sig för ryggen, som är röd, samt njure

Experter har identifierat några predisponerande faktorer. Några av de viktigaste är:

 • Diabetes mellitus.
 • Njursten.
 • Urinvägsinfektion.
 • Vesikoureteralt reflux, eller urinreflux.
 • Trauma.
 • Maligna tumörer.
 • Leversjukdomar.

40% av patienterna har mer än en associerad riskfaktor. Patienter som har blivit diagnostiserade med diabetes för mer än 10 år sedan behöver mer intensiv vård och eventuellt ett radikalt eller partiellt borttagande av njuren, en så kallad nefrektomi.

Symptomen tenderar att pågå i genomsnitt 11 dagar före diagnosen. Emellertid är bara 35% av patienterna korrekt diagnostiserade vid sjukhusinläggning. Detta beror på bristen på specifika kliniska data.

Orsaker

Njurabscesser kommer av urinvägsinfektioner som börjar i urinblåsan. Sedan sprider de sig till njurarna och området runt dem. Kirurgi i urinvägar eller reproduktionssystemet eller en infektion i blodomloppet kan också leda till njurabscesser.

Den största riskfaktorn är njursten som blockerar urinflödet och kan orsaka infektion. Bakterier håller sig fast vid njurstenarna och antibiotika kan inte komma åt dem där.

Mellan 20% och 60% av personer med njurabscesser har njursten. Andra riskfaktorer för njurabscesser är bland annat diabetes, onormala urinvägar, trauma eller intravenös läkemedelsanvändning.

Symptom och diagnos

Njurabscesser och man som håller sig för ryggen

Några av symptomen på njurabscesser är frossa, feber, svett och ländrygg- eller buksmärta. Smärtan kan dock också stråla ut mot ljumsken eller benet. Dessutom kan patienten drabbas av ömhet i ryggen.

Diagnostiska test inkluderar:

 • Blodprover och blodkulturer.
 • Datortomografi.
 • Urinanalys med en urinkultur.

Behandling av njurabscesser

En accepterad behandling av njurabscesser är dränering av abscesserna, antingen perkutant eller genom en öppen operation. För att behandla njurabscesser kan var tömmas ut genom en kateter placerad genom huden eller genom en operation.

Man bör också ge antibiotika, initialt genom dropp. Senare kan patienten byta till oral behandling när infektionen håller på att bli bättre. Öppen dränering är det alternativ som mest troligt löser njurabscesser.

Du kan också läsa följande artikel: Bekämpa njursten med ett te på ingefära och gurkmeja

Behandling av njurabscesser: Antibiotika för njursabscesser

Antibiotika är den första behandlingen man använder sig av för detta tillstånd. Det specifika läkemedlet och hur länge patienten måste äta dem på dem beror på dennas hälsotillstånd. Läkare måste dock också ta hänsyn till de bakterier som man ser i urintestet.

Vanligtvis börjar tecken och symptom på njurinfektionen att försvinna inom några dagar efter påbörjad behandling. Patienten kan dock behöva fortsätta att ta antibiotika i en vecka eller mer.

Experter rekommenderar att du gör en andra urinodling för att bekräfta att infektionen verkligen är borta. Men om infektionen kvarstår kommer patienten att behöva ytterligare en antibiotikabehandling.

Om infektionen är allvarlig kan sjukhusvistelse vara nödvändig. I detta fall kan behandlingen innefatta intravenöst antibiotika och dropp.

För att minska obehaget under din återhämtning kan du vidta en rad åtgärder som:

 • Behandla med värme. Placera en varm kompress på buken, ryggen eller sidan för att lindra smärtan.
 • Ta smärtstillande medel. För att sänka feber eller minska obehag kan du ta smärtstillande medel som paracetamol eller ibuprofen.
 • Drick mycket vätska. Det är viktigt att dricka mycket vätska eftersom det kan hjälpa till att eliminera bakterierna genom urinvägarna. Du bör samtidigt undvika att dricka alkohol eller kaffe tills infektionen försvinner.

Sammanfattningsvis är njurabscesser allvarliga tillstånd som kräver läkarvård. Om du lägger märke till några symptom är det bäst att konsultera en specialist så att de kan diagnostisera dig och se till att problemet inte leder till allvarliga konsekvenser.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • SeattleCloud. (2011). Abseso renal y perinefrítico. In Urología Práctica.

 • Castañeda-Hernández, J. C., Lozano-Triana, C. J., Camacho-Moreno, G., & Landínez-Millán, G. (2017). Abscesos renales en pediatría: reporte de caso. Revista de La Facultad de Medicina. https://doi.org/10.15446/revfacmed.v65n4.59327

 • Goity F., C., Correa A., E., & Daniels S., P. (2012). Absceso renal en el embarazo TT  – Renal abscess in the pregnancy. Rev Chil Obstet Ginecol.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.