Symptom på hypoalcemi och dess behandling

Hypoalcemi diagnostiseras när det finns en brist på kalcium i blodet. Idag ska vi berätta om diagnosen och behandlingarna.
Symptom på hypoalcemi och dess behandling

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Idag vill vi berätta om olika symptom på hypoalcemi och dess tillgängliga behandlingar. Om dina kalciumnivåer i blodet är för låga kan du drabbas av symptom på hypoalcemi. Det går dock att behandla.

Kalcium är en av de essentiella mineraler som din kropp behöver för att fungera korrekt. Detta mineral har två väldigt viktiga funktioner på intracellulär och extracellulär nivå.

  • På intracellulär nivå är det involverat i flera enzymatiska reaktioner och är viktig för överföringen av nervsignaler.
  • På extracellulär nivå är det viktigt för endokrin utsöndring, koagulering och neuromuskulära synapser.

Att känna till dessa två nivåer är väldigt viktigt på grund av att det finns många symptom på hypoalcemi som är associerade med dem.

Låt oss nu svara på några viktiga frågor angående detta tillstånd

Symptom på hypoalcemi och dess behandling

Bild av höftbenet

Ett av de huvudsakliga organen som påverkar av hypoalcemi är benvävnaden. Detta eftersom kalcium är vitalt för dess strukturella välmående.

Hypoalcemi dyker vanligtvis upp när det finns en brist på vitamin DOftast är det resultatet av kronisk njursjukdom eller allvarliga blodproblem, som leukemi.

I alla dessa och fler fall är de organ som huvudsakligen börjar försämras på grund av kalciumbrist i blodet benen, tarmarna och njurarna.

Låt oss ta en närmare titt på några av symptomen på detta tillstånd:

  • Ökad retbarhet hos motorändplattor (neuromuskulära synapser). Detta inkluderar smärtsamma muskelspasmer som huvudsakligen drabbar lemmarna. Detta kalls för tetani.
  • Trötthet och svaghet: patienter är mycket tröttare än vanligt. Detta kan orsakas av diarré och plötslig viktnedgång, vilket är ytterligare ett resultat av detta tillstånd.
  • Psykos och ångest: dessa två symptom är ganska vanliga. Patienter kan börja uppvisa förändringar i sin verklighetsuppfattning följt av ångestmässiga kriser.
  • Avdomnad: utöver spasmer kan man uppleva stickningar, avdomnad och sveda i olika kroppsdelar. Ibland kan man även uppleva en huggande smärta.

Dessa är bara några symptom på hypoalcemi, och det finns många fler, såsom arytmi.

Om dina symptom pekar på hypoalcemi ska du söka medicinsk hjälp för att få en pålitlig diagnos. Då kommer du kunna börja behandla det så snart som möjligt.

Behandlingar av hypoalcemi

Provtagning vid hypoalcemi

Med olika prover kommer läkarna att försöka etablera en diagnos så att rätt behandling kan påbörjas.

Ett blodprov krävs för att ordentligt diagnostisera en person som uppvisar symptom på hypoalcemi. På så sätt kan läkaren ta reda på huruvida en behandling måste påbörjas samt vilken typ av hypoalcemi det rör sig om.

Akut hypoalcemi

Symptomen på denna typ av hypoalcemi är ganska allvarliga, och därför bör behandlingen påbörjas direkt. Den vanligaste inkluderar intravenös administrering av kalciumglukonat.

Notera att behandlingen måste överses och kontrolleras medan personen genomgår den. Detta eftersom behandlingen kan leda till hjärtarytmi.

Kronisk hypoalcemi

I det här fallet lider personen av allvarliga, regelbundna problem med att stabilisera och balanserad blodkalciumnivåerna. Hon har även tvingats hantera detta problem under en längre tid.

Drabbade personer behöver hjälp att permanent kontrollera tillståndet, och en av de vanligaste behandlingarna är oral konsumtion av kalcium och vitamin D.

Denna typ av hypoalcemi är inte lika allvarlig som den första, men kräver uppföljningar av läkare för att säkerställa att kalciumnivåerna är stabila.

Dessa uppföljningar kan ske veckovis efter en diagnos, varpå de senare minskas till månatligen och till slut till en gång per kvartal. Det är väldigt viktigt att man närvarar vid alla dessa.

Det finns ingen risk för arytmi, men men kan drabbas av njurstenFör att kontrollera detta måste man bibehålla kontrollen över ens saltintag.

Vi hoppas att du lärde dig något om vilka symptom som karaktäriserar hypoalcemi. Tillståndet är relativt vanligt, men få känner till det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.