SQ3R-metoden: Förstå för att komma ihåg

SQ3R-metoden är en studieteknik som kan vara mycket effektiv när du ska förbereda dig inför ett prov eller bara lära dig något nytt. Tekniken är enkel och kan appliceras på alla typer av innehåll.
SQ3R-metoden: Förstå för att komma ihåg
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 29 december, 2022

SQ3R-metoden, även känd som “Robinson-metoden”, är en aktiv lästeknik. Den hjälper dig att läsa och lära på ett mer effektivt sätt. Den har positionerat sig i världen som en av de mest effektiva i dessa aspekter.

Även om den är designad för studenter är SQ3R-metoden lämplig för alla som vill förbättra sin läsförståelse och inlärningsförmåga. Francis P. Robinson tog fram modellen, 1946.

Namnet “SQ3R” är en akronym, där varje bokstav motsvarar en specifik kompetens, alltså: Survey, Question, Read, Repeat och Review; dvs Granska, Fråga, Läs, Upprepa och Gå igenom.

Hur tillämpar man SQ3R-metoden?

SQ3R-metoden
Syftet med SQ3R-metoden är att lära sig på ett mer effektivt sätt.

SQ3R-metoden syftar till att bidra till utvecklingen av förmågan att tillgodogöra sig och behålla nytt innehåll. Det hjälper till att identifiera och förstå de centrala idéerna i en text eller bok

Denna teknik syftar också till att öka förmågan att värdera texter ur ett kritiskt perspektiv. Hur tillämpar man då SQ3R-metoden? Detta gör man i fem steg, som är följande.

1. Granska (survey)

Det första steget i SQ3R-metoden är en översiktlig granskning. Det bör ta högst 10 minuter och består av ett ytligt förhållningssätt till det ämne som du ska studera. Du gör detta genom en snabb läsning av element som innehållsförteckning, rubriker och underrubriker samt höjdpunkter.

Syftet är att få allmän information om innehållet i materialet. Detta gör att du kan upptäcka textens allmänna struktur och att formulera en första mental karta över vad den innehåller. Det är grunden för allt annat.

2. Fråga (question)

Det andra steget är också kortfattat och består av att formulera frågor om innehållet som du just har utforskat. Det är bäst att fokusera frågorna på de funderingar som uppstod i den första granskningen.

Det är också viktigt att identifiera innehåll som är relaterat till tidigare kunskaper. Allt detta bör ta formen av en fråga. Du kan skriva ner det på ett papper, i en vänsterkolumn, och sedan kan du skriva svaret högerkolumnen.

3. Läs (Read)

Det tredje steget i SQ3R-metoden är aktiv läsning. Här ska du läsa texten noggrant, försöka förstå de tankar som författaren framställer och viktiga uppgifter eller detaljer i texten.

Detta steg bör du göra utan att ha bråttom. Det är faktiskt tillrådligt att också göra en andra läsning för att fördjupa förståelsen av texten. Om du hittar svar på frågorna i föregående steg, skriver du ner dem enligt föregående punkt.

Om det finns fragment som är obegripliga, bör du läsa om dem för att bättre förstå dem. En bra metod här är att försöka upprepa det som sägs där, men med dina egna ord. Detta hjälper till att stärka förståelsen.

Vi tror att du också kan vilja läsa den här artikeln: Fördelarna för din hjärna med att läsa på kvällen

4. Upprepa (Repeat)

Det fjärde steget går ut på att upprepa det du har läst. Här ska du lägga alla anteckningar åt sidan och återberätta allt du kommer ihåg från texten, med dina egna ord. Tanken är inte att upprepa allt bokstavligt, utan att översätta innehållet till ditt eget språk.

Ett ytterligare stöd i detta steg kan vara att utarbeta kritiska frågor om ämnet. Dessutom är det bra att göra en allmän sammanfattning av det du läst. Detta bidrar inte bara till att öka förståelsen, utan också att hålla det i minnet i framtiden.

5. Gå igenom (Review)

I detta steg av SQ3R-metoden konsolideras lärandet. Den består av att läsa om texten och granska alla anteckningar som är relaterade till den. Det är den längsta fasen och bör helst pågå över flera dagar, så att den kan memoreras bättre.

“Extra” uppgifter – SQ5R-metoden

Till en början täckte SQ3R-metoden bara dessa fem steg, men allteftersom har två ytterligare uppgifter tillkommit:

 • Registrera. I detta steg ska du skriva ner de viktigaste tankegångarna. Du kan också göra en synoptisk tabell eller en konceptuell karta.
 • Reflektera. Reflektera över det material som du har jobbat med, med målet att göra en kritisk bedömning av det. Det är också en bra idé att koppla det till tidigare kunskaper.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: 8 tekniker för snabbare inlärning

Fördelar med SQ3R-metoden.

SQ3R-metoden

Den största fördelen med SQ3R-metoden är att den hjälper dig få ut det mesta av allt innehåll samtidigt som du assimilerar och införlivar det i din befintliga kunskap. Det är också en enkel teknik som du kan applicera på vilket ämne som helst.

Ytterligare fördelar med SQ3R-metoden är följande:

 • Bidrar till utvecklingen av förmågan att extrahera huvudidéerna i en text.
 • Ökar förmågan att prioritera innehåll.
 • Hjälper till att optimera lästiden.
 • Underlättar upprättandet av kopplingar mellan tidigare och ny kunskap.
 • Förbättrar förhållandet mellan tid och inlärningseffektivitet.
 • Det är en teknik som underlättar memorering.
 • Det hjälper dig att anpassa lärandet till individuella mål.

Varför välja SQ3R-metoden?

En av de mest intressanta aspekterna av denna teknik är att den inkluderar att göra kritiska bedömningar om texten. Detta är mycket viktigt, eftersom det går utöver förståelsen och uppmuntrar skapandet av egna originella idéer.

SQ3R-metoden är mycket funktionell. Ju mer du använder den desto lättare blir den att använda, eftersom den bara innehåller fem steg som är lätta att komma ihåg. Väl använt är det ett värdefullt tidsbesparande verktyg.

x


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ainciburu, M. C. (2008). ¿Basta repetir? Lógicas y vericuetos del proceso de aprendizaje de palabras en una lengua extranjera. Actas del Programa de formación para profesorado de ELE, 41-62.
 • Afanador, T. HACER UN RESUMEN. Acta Bioethica2014, 20(2), 271-277.
 • Cabrera Mejía, T. L. (2015). El uso de la técnica SQ3R (SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, REVIEW) y su beneficio del idioma inglés en los estudiantes de los Décimos 13 y 14 de la Unidad Educativa Temporal Bolívar de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua (Bachelor’s thesis, Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Carrera de Idiomas.).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.