Effektiva snabbläsningstekniker: när du bör använda dem

Det är mycket praktiskt att kunna läsa fort. I denna artikel presenterar vi några snabbläsningstekniker som du kan pröva.
Effektiva snabbläsningstekniker: när du bör använda dem

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Vi behöver ofta bearbeta stora mängder av skriftlig information. Det kan röra sig om mejl, webbplatser, arbetsrapporter, sociala nätverk eller läroböcker. Eftersom vi har ett ständigt behov av att läsa kan vi alla dra nytta av att lära oss läsa fortare. Idag ska vi diskutera några effektiva snabbläsningstekniker och när vi kan använda dessa.

Den goda nyheten är att man kan öka sin läshastighet. Människor läser i genomsnitt mellan 150 och 250 ord per minut. Men med hjälp av vissa snabbläsningstekniker kan du lära dig läsa upp till 700 ord per minut!

Läs vidare så får du veta vilka tekniker det handlar om och när de kan vara bra att använda.

Hur effektiva snabbläsningstekniker fungerar

Snabbläsning innebär att en person identifierar och tar in fullständiga meningar åt gången, i stället för att fokusera på de enskilda orden individuellt. Somliga personer är födda med denna förmåga. Men även de som saknar den kan utveckla den genom träning.

Även om läsningen går snabbare betyder inte det att detta sker på bekostnad av läsförståelsen. Effektiva snabbläsningstekniker går i stället ut på att finna en balans mellan rytmen och den allmänna förståelsen av innehållet. Med andra ord är syftet att kunna förstå textens mening utan att spilla tid.

Det finns studier som visar att snabbläsning (när den görs på rätt sätt) är mer produktiv än långsam läsning. Detta gäller särskilt för personer som behöver bearbeta och jobba med mycket skriftlig information under dagens lopp.

Här är några av fördelarna:

 • Det gör att du fortare kan läsa, förstå och analysera texten.
 • Utvecklar förmågan att göra kopplingar mellan tidigare information och nya begrepp.
 • Skärper din förmåga att känna igen nyckelidéer.
 • Medför mindre påfrestningar för ögonen.
 • Förbättrar din språkliga kompetens.

När är snabbläsning lämpligt?

Snabbläsning kan vara användbart i följande situationer:

 • Om du har läsproblem: till exempel om du hela tiden måste gå tillbaka i texten för att förstå huvudidén eller om du läser saktare än normalt. Effektiva snabbläsningstekniker kan hjälpa till med att förbättra din läsförmåga.
 • När du ska läsa om ett ämne som är lätt att förstå eller som du redan är bekant med.
 • När du bara behöver förstå de grundläggande argumenten eller slutsatserna i en skrift.
 • Om du planerar att gå igenom texten mer i detalj vid ett senare tillfälle. I en studie fann man att en preliminär granskning av en text gjorde det lättare att förstå materialet vid en andra genomläsning.
 • Efter en noggrann läsning av texten. En snabb omläsning kan hjälpa dig att bättre komma ihåg informationen.

När är snabbläsning mindre lämpligt?

Trots att det låter fantastiskt att under kortast möjliga tid kunna läsa och förstå vilket skriftligt material som helst, så är det inte något som vi rekommenderar för alla situationer. Detta beror på att det inte är en bra strategi i alla lägen.

Nedan beskriver vi situationer i vilka vi avråder från att tillämpa snabbläsning:

 • När du behöver läsa en juridisk handling eller något som innehåller komplexa upplysningar. Den här sortens handlingar kräver noggrann eftertanke. Dessutom har man kunnat påvisa att ju snabbare vi läser, desto mindre förstår vi. Även om målet med snabbläsning är att uppnå en balans mellan hastighet och förståelse, så är det i dessa fall bäst att försöka förstå så mycket som möjligt.
 • Om du försöker memorera något. I sådana situationer är det bättre att läsa långsamt. I dessa fall rekommenderar vi en läshastighet av 100 ord per minut.
För att ha nytta av snabbläsningstekniker måste man träna dem tills man behärskar dem

Effektiva snabbläsningstekniker

Om du vill öka din läshastighet måste du utveckla dina fysiska och mentala färdigheter. För detta krävs bestämda metoder och träning. Och om du vill öka ditt lästempo är det också viktigt att du oavbrutet och systematiskt följer en rad snabbläsningstekniker.

Du gör också klokt i att samtidigt arbeta med att förbättra din förståelse, koncentration och memoreringsförmåga.

Undvik subvokalisering

Subvokalisering (även känt som din inre röst) innebär att du uttalar orden tyst för dig själv när du läser. Denna vana är en av viktigaste orsakerna till att läsningen bromsas upp.

Därför ska du inte subvokalisera om du vill förbättra din läshastighet. Till en början kan det vara en vana som tycks svår att bli av med och du kan uppfatta det som om du inte förstår något. Men tänk bara på att det är en fråga om ihärdighet och övning. 

Pekmetoden

En annan metod som kan bidra till att förbättra din läshastighet är att peka på den rad du läser med ditt pekfinger, en penna eller ett annat föremål som kan fungera som pekpinne. På så sätt ökar du din fokusering och koncentration på orden. 

Skanning

Detta är en av de vanligaste teknikerna för snabbläsning. Den består i att uppdaga textens centralpunkter genom att skumma igenom den.

När du gör detta ska du inte läsa vartenda ord. Istället måste du identifiera de huvudsakliga elementen i texten. Detta är värdefullt när du söker efter datum, namn och platser.

För att lyckas med detta läser man i regel den första meningen i varje avsnitt, varefter man försöker hitta de viktigaste fraserna i varje avsnitt. Vidare är det bra när man ska leta efter sådana saker som listor, bildtexter, tabeller och förteckningar. När man gjort detta bör man ha skaffat sig en god uppfattning om textens huvudidéer.

Undvik omläsning

Att gå tillbaka i texten är något vi ofta gör när vi inte förstår vad vi läser. Vi har en benägenhet att läsa om texten för att försöka lista ut vad vi har missat, eftersom vi vill förstå huvudidén i det vi läser.

Emellertid leder detta snarare till avbrott som faktiskt hämmar vår förståelse av materialet.

Utveckla din läsförståelse

Det är ingen vits med att läsa snabbt om man inte förstår vad man läser. Därför är det också viktigt att du utvecklar din förmåga att förstå meningen med texten.

För att förbättra dessa färdigheter rekommenderar vi:

 • Utvidga ditt ordförråd: detta innebär att du lär dig nya ord och deras betydelser i olika sammanhang.
 • Anteckna och sammanfatta: när du skriver och sammanfattar tvingar du dig själv att tolka den information du läser.
 • Lär dig om ämnet i förhand: när du vet vad texten handlar om hjälper det dig att förstå den sanna betydelsen av ord och fraser.
 • Bläddra igenom texten innan du läser den: detta hjälper dig att förstå de centrala idéerna.
 • Ställ frågor: när du har bläddrat igenom texten ska du skriva ner alla de frågor du vill få svar på när du läser. Detta hjälper dig att strukturera dina tankar och att verbalisera dina svar.

Hur du tränar dessa effektiva snabbläsningstekniker

Det är bäst att arbeta med en snabbläsningsteknik i taget och att välja lätta texter. Fundera först ut vilken teknik som passar bäst för dig och börja gradvis praktisera den tills du behärskar den. Dra därefter upp på tempot.

Det är normalt att inte förstå textens mening i början. Men med övning kommer du att kunna träna din hjärna till att läsa i fortare takt. Till slut blir tekniken till en vana.

Dessutom finns det en mängd böcker och online-resurser som är avsedda att erbjuda de verktyg som är nödvändiga för snabbläsning. Du kan välja ut en sådan kurs och följa de anvisningar du får.

Snabbläsning spar tid

Snabbläsning är en färdighet som du kan lära dig genom träning. I början kan det vara svårt, så du måste vara ihärdig i dina försök.

För att göra inlärningen lättare är det också fördelaktigt att uppsöka en lämplig miljö. Försök till exempel att hitta ett ställe där du slipper avbrott och som har behaglig belysning. Dessutom ska du undvika att läsa när du känner dig trött eller stressad.

Slutligen bör du testa din läshastighet innan du börjar praktisera dessa tekniker. Därigenom kan du mäta och hålla koll på dina framsteg under träningens gång. Och på så sätt får du veta du om dina ansträngningar ger resultat!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.