SMART-metoden kan hjälpa dig att förbättra din ekonomi

SMART-metoden består av att sätta specifika mål som återspeglar din ekonomiska utveckling, är uppnåbara och växer inom en viss tidsperiod. Lär dig hur de kan hjälpa dig att hantera dina pengar i denna artikel!
SMART-metoden kan hjälpa dig att förbättra din ekonomi

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Dagens artikel kommer att beskriva hur SMART-metoden kan hjälpa dig att hitta en lösning på din ekonomi. Denna metod består nämligen av vissa grundläggande idéer för hur du kan balansera dina inkomster och utgifter och för att kunna uppnå dina målsättningar.

Som du kanske vet är det att spara pengar en viktig daglig aktivitet, men många av oss har svårt att genomföra den.

Stämmer detta in på dig? Vill du också ta kontroll över din ekonomi?

Att spara pengar är nästan omöjligt om man bara fokuserar på omedelbar tillfredsställelse. Detta eftersom att vi då fokuserar vår uppmärksamhet på ständigt nya önskningar. Vi köper fler onödiga föremål och spenderar mer än vi har.

Det är viktigt att fokusera på allt som vi vill uppnå. Det är ett bra sätt att visualisera dig själv på kort, medellång eller lång sikt på en personlig, familjefokuserad och professionell nivå.

Vad är SMART-metoden?

Denna metod går ut på att sätta upp konkreta, tydliga och grundligt analyserade mål. Varje bokstav i akronymen har en betydelse som hjälper till att förstå egenskaperna.

Låt oss förklara var och en av dem nedan:

  • S betyder att målet måste vara specifikt. Det vill säga det du vill uppnå måste vara tydligt definierat.
  • M anger att målet måste vara mätbart. Detta betyder att det finns statistik eller starka element som verifierar hur mycket du har gjort och hur mycket som återstår att göra.
  • A betyder att målet måste vara attraktivt. Målet måste vara så attraktivt att du verkligen är villig att arbeta aktivt för att förverkliga det. Det är osannolikt att du uppnår målet om du inte är motiverad att göra vad som krävs för att få det du vill ha.
  • R står för att de måste vara realistiskt så att du verkligen tror att du kan uppnå det. Många människor har ofta för höga ambitioner och vill uppnå många och stora mål på kort tid. Detta leder ofta till besvikelser och en känsla av misslyckande.
  • T uttrycker att målet är tidsbundet. Målet och delmålen måste sättas upp så att de kan uppnås inom en viss tid.
kvinna planerar
Att skapa en plan för att uppnå dina målsättningar är en intelligent lösning för att organisera sitt liv.

Varför är det viktigt att lära sig att spara pengar?

Att lära sig att spara är en fundamental process. Den främjar ekonomiskt ansvar, eftersom det lär dig inte bör spendera varje krona du tjänar. Detta minskar risken att dina pengar ska ta slut innan nästa lönedag.

Detta gör att du kan lägga dig till med vanor som att bara spendera dina pengar på vad du verkligen behöver. Det är ingen hemlighet att vår ekonomiska situation kan variera över tiden. Du kommer med stor sannolikhet att uppleva både trevliga och mer komplicerade stunder när det gäller din ekonomi.

Därmed ger besparingar dig möjlighet att klara av tuffa tider eftersom du har avsatt pengar du kan använda. Ekonomiska besparingar är en samlad resurs för att förverkliga nya drömmar och förhindrar att du fastnar i den onda cirkeln av onödiga utgifter och låga ambitioner.

För att uppnå ett stabilt sparande innebär det dessutom att du behöver inkorporera målen från SMART-metoden i ditt eget personliga liv. Detta eftersom dessa är avgörande för att konsolidera investeringar, projekt och framgångsrik ekonomisk hälsa.

SMART-metoden för att förbättra din ekonomi

Målsättningarna från SMART-metoden får folk att ta sina mål på allvar. Den låter inte målen stå kvar som tomma ord eller vaga idéer utan någon förhoppning om att de ska bli verklighet.

Målen är viktiga, och hjälper dig se till att alla förslag som kommer och behandlas börjar förverkligas och tilldelas en arbetsplan. Denna arbetsplan gör det möjligt att utvärdera huruvida målen kan uppnås. Nedan följer en punktlista med några tips som i hög grad kan hjälpa din ekonomi:

1. Skriv ner dina målsättningar från SMART-metoden och sätt upp på en synlig plats

Genom att göra en lista över alla dina projekt och målsättningar och sätta upp dem där du kan se dem, kan du alltid vara medveten om dina ambitioner. Det påminner dig om att du vill ta dig vidare i livet.

Att skriva ner dina mål är också en viktig aktivitet för att skapa en visuell plan för allt du vill uppnå. Också för att ta reda på vilken tidsplan du har för att uppnå dem. Utöver detta hjälper det dig att prioritera dina behov.

2. Ha kontroll över dina pengar

Det är viktigt att hålla reda på alla inkomster du får in för att få klarhet i det totala beloppet du har att röra dig med, samt notera hur du spenderar pengarna.

Genom denna aktivitet kan du få klarhet i hur mycket du behöver för viktiga utgifter. Även hur mycket du ska spara och hur mycket du har i eventuella lån och skulder som du behöver betala av.

3. Utvärdera besparingsmetoder

Det finns flera olika sätt att spara på, och många människor använder sig av flera av dem för att hitta det bästa alternativet för att låta sina besparingar växa.

Försök att uppbåda ett intresse av att utforska, informera och utbilda dig om var och en av de olika sparmetoderna. Från detta kan du få den bästa grunden för att analysera huruvida det bästa beslutet för din ekonomi är att exempelvis investera, behålla dina pengar på banken, skapa en fond eller köpa aktier.

SMART-metoden: pengar och kontorsmaterial
Att spara enligt SMART-metoden handlar om att veta hur du investerar dina pengar så att de genererar vinster medan du räknar ut hur du ska spendera dem.

4. Upprätta dagliga SMART-mål

Detta är avgörande för att alltid vara medveten om var du bör befinna dig för att uppnå dina mål. Det är en positiv övning så att varje dag kan ge ett överskott. Du ska kunna följa hur du sparar pengar och kommer närmare dina mål, från början till slutet av processen.

Vi rekommenderar att du också läser den här artikeln: Det är viktigt att veta var man vill tillbringa sin ålderdom

SMART-metoden kan grundlägga goda vanor och hjälpa dig ta kontrollen över din ekonomi

Du måste lära dig att vara motiverad av dina målsättningar och inte av frestelser, och det är på detta sätt du börjar undvika onödiga utgifter. Det är bara att bestämma dig för att börja med nya vanor med en gång, för du får inga fördelar med att skjuta upp det.

Du måste också tänka på sparande som en fördel, inte som en uppoffring. För pengarna du sparar innebär fördelar för din framtida stabilitet och trygghet. Du ska se att denna uppgift blir mer uthärdlig med SMART-metoden!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Olmedo Figueroa Delgado, Luis, Las finanzas personales. Revista Escuela de Administración de Negocios [Internet]. 2009; (65): 123-144.
  • Steffens G. Cadiat A. Los criterios SMART: el método para fijar objetivos con éxito [Internet]. (S.L): 50Minutos.es; 2016 [citado 02 de marzo de 2021]
  • López J. Las finanzas personales, un concepto que va más allá de su estructura [Internet]. Pereira: Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad EAFIT, 2016 [citado 02 de marzo 2021]

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.