Slemhinneskyddande medel och antacida: Hur skiljer de sig åt?

Slemhinneskyddande medel och antacida har inte samma funktion. Det är viktigt att veta hur man kan skilja på dem för att veta när de faktiskt ska användas. Ta reda på mer i den här artikeln!
Slemhinneskyddande medel och antacida: Hur skiljer de sig åt?
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Det är mycket vanligt att man blandar ihop slemhinneskyddande medel med antacida. Du har förmodligen tagit slemhinneskyddande medel någon gång för att behandla någon enstaka halsbränna eller för att förebygga det före en stor måltid.

Detta är dock inte korrekt användning av denna typ av medicin eftersom slemhinneskyddande medel inte bör användas för att behandla halsbränna eller sura uppstötningar.

Eftersom denna missuppfattning är mycket vanlig vill vi förklara vad slemhinneskyddande medel är och vad man bör använda dem för, samt korrekt användning av antacida.

Fråga din läkare eller apotekspersonal vilket medel som är det bästa för just dig. Självmedicinera aldrig eftersom du riskerar att ta fel medicin för ditt tillstånd.

Vad är ett slemhinneskyddande medel?

Slemhinneskyddande medel är också kända som läkemedel mot magsår. De första effektiva läkemedlen för detta ändamål var antihistaminer som verkar selektivt i magen genom att hämma stimuleringen av syntesen av saltsyra som utsöndras under matsmältningen.

Men de blir allt mindre frekventa för behandling av magsår efter att läkemedelstillverkarna introducerade protonpumpshämmare (eller “PPI”)  på marknaden på 1990-talet. Enligt studier är dessa läkemedel den näst mest använda läkemedelsgruppen på marknaden.

Dessa slemhinneskyddande medel blockerar systemet genom vilket vätejoner, vilka är protonerna som ger lågt pH, blir utsöndrade. Som ett resultat kan magslemhinnan inte syntetisera saltsyra.

Förutom att behandla mag- och duodenalsår använder vi slemhinneskyddande medel för att behandla hälsoproblem med hypersekretion i magen som:

  • Esofagit
  • Zollinger-Ellisons syndrom
  • Gastropati producerad av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel
  • Stressinducerade magsår

Några av de läkemedel som tillhör denna familj är omeprazol, esomeprazol och lansoprazol. Läkare bestämmer vilket som ska förskrivas i varje enskilt fall beroende på behandlingens varaktighet och symtomens intensitet, bland andra kriterier.

När ska du ta slemhinneskyddande medel?

Som vi redan har nämnt är dessa läkemedel belagda med recept, och läkare ordinerar dem för behandling av en sjukdom eller störning som påverkar magslemhinnan. De är inte mediciner för att behandla halsbränna.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Prova en naturlig huskur för halsbränna med bikarbonat

Hur är det med antacida?

En kvinna med ont i magen

Å andra sidan är antacida läkemedel som neutraliserar överskott av syra i magen, vilket gör ämnet mindre aggressivt mot väggarna i magen och tarmen. Till skillnad från slemhinneskyddande medel hämmar eller blockerar antacida inte utsöndringen av magsyra, utan motverkar bara dess effekter.

När ska du ta antacida?

Du bör ta antacida när du efter en måltid känner symptom på halsbränna eller en brännande känsla i magen.

Mat som innehåller mycket fett eller starka kryddor främjar uppkomsten av surhet i magen. Därför rekommenderar läkarna det för att lindra matsmältningsbesvär eftersom de verkar direkt och under en kort tidsperiod.

Bland de syraneutraliserande medlen som vi kan hitta på marknaden idag är de berömda bikarbonat- eller magnesiumsalterna, och det finns många andra. I motsats till ovanstående kräver antacida inte recept.

Symptom på och orsaker till magsår

Kvinnan lägger antacida i ett glas vatten

Magsår är skador som utvecklas på den inre väggen av magen. Det vanligaste symptomet är smärta. Denna smärta beror på svedan från magsyran i magslemhinnan.

Magsyra gör smärtan värre, precis som att ha en tom mage. Tillsammans med smärtan kan magsår också ge upphov till:

Å andra sidan, när det gäller de utlösande orsakerna, kommer sig de vanligaste infektionerna av bakterien Helicobacter pylori och långvarig användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, som aspirin.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Hur man förebygger magsår för att slippa få återfall

Slutsatser om slemhinneskyddande medel och antacida

Kort sagt, läkare använder slemhinneskyddande medel för att behandla olika tillstånd som uppstår i magen och kräver blockering av produktionen av syra i magen.

Å andra sidan är antacida ämnen som neutraliserar magsyra och inte hämmar dess utsöndring. Därför är det antacida vi behöver när vi vill behandla halsbränna.

Fråga din läkare vilket läkemedel som du behöver för att behandla ditt tillstånd. Ta aldrig läkemedel som din läkare inte har rekommenderat eftersom det kan vara farligt eller kanske inte effektivt för att hjälpa ditt tillstånd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Truyols Bonet J, Martínez Egea A, G. H. A. (2014). Ulcera Gastrica Y Duodenal.
  • De Graaf, L., & Ragetli, B. (2018). Omeprazol. Nursing. https://doi.org/10.1007/s41193-018-0095-4
  • Alsasua, A., Blanco, E., Camarasa, J., & Faura, C. (2012). Fármacos Antiulcerosos. Actualidad En Farmacologia y Terapêutica.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.