8 symtom som stör dig om du har magsår

Att lära sig att känna igen symtomen i tid tillåter en att söka hjälp av en specialist för att få en tidig diagnos. Man kan sedan börja behandla magsåret innan det hinner bli värre och börja påverka ens livskvalitet.
8 symtom som stör dig om du har magsår

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Magsår är en gemensam term för djupa sår i magsäckens (latin: ulcus ventriculi) och tolvfingertarmens (latin: ulcus duodeni) skyddande slemhinna. Om man har magsår uppkommer en del symtom så småningom.

Såren uppstår då produktionen av magsyror ökar. Dessa syror irriterar magsäckens vägg och orsakar smärtsamma och brännande känslor.

Deras uppkomst är associerat med onödigt stor konsumtion av inflammatoriska livsmedel, men huvudorsaken är en bakteriell infektion som kallas H. pylori.

Det finns mönster som visar på att man har magsår med större sannolikhet om man röker och dricker alkohol. Detta är på grund av att kemikalierna och gifterna försvagar magsäckens vägg.

Tidig upptäckt av att man har magsår är viktigt för behandlingen eftersom det hindrar skadan från att bli större och från att generera andra matsmältningssvårigheter.

Därför är det viktigt att veta hur magsår inverkar på kroppen så att man kan identifiera symtomen och sedan, så fort som möjligt, besöka en läkare.

Symtom som kan uppstå om man har magsår

1. Magvärk

Magont

Smärta i magen är ett av de första symtomen på magsår som uppkommer i magsäckens vägg.

 • Smärtan kan variera i intensitet från mild till kronisk. Den kan uppkomma speciellt efter att man har ätit irriterande mat eller efter att det har gått några timmar utan att man har ätit något alls.
 • Symtomen känns i övre och centrala delarna av magen, och sprids därefter till sidorna av magen.

2. Inflammation i magsäcken

Inflammation i magsäcken är en börda som brukar uppkomma som resultat av en stor del av matsmältningsproblemen.

 • I detta fall orsakar det anmärkningsvärd uppsvällning av magen och följs ofta av en känsla av tryck och mättnad.
 • Dess uppkomst är kroppens reaktion på det angrepp som den onödigt stora mängden magsyror orsakar.

3. Ofta förekommande matsmältningssvårigheter

Ofta förekommande matsmältningsproblem

Medan matsmältningssvårigheter inkluderar de två ovannämnda symtomen, är det ändå viktigt att nämna eftersom det kan orsaka känsla av mättnad och uppkomst av ovanligt mycket gaser.

 • I detta fall uppstår svårigheter upprepade gånger eftersom organskadan i magen orsakar brännande känslor och smärta varje gång man äter mat med hög syra eller en stor mängd mat.
 • Det är vanligt att man får rapningar och uppstötningar, samt en orolig mage, nästan varje gång efter att man har ätit.

4. Förlust av aptit

På grund av den inflammatoriska reaktionen som uppstår efter måltider, är det många patienter med magsår som börjar tappa sin aptit.

 • Rädslan över att få en brännande och smärtsam känsla i magen efter att man har ätit, gör att personen som lider av problemet tappar sin aptit.
 • Symtomet har allvarliga konsekvenser eftersom det kan utveckla näringsbrister. 

5. Illamående

Illamående

Illamående är inte endast ett symtom av matförgiftning, graviditet eller magkatarr.

Denna obehagliga känsla av att vilja spy är också en biverkning av onödigt stora mängder magsyra som irriterar slemhinnan i magsäcken.

 • Det interna såret gör att en obalans uppstår i magsäckens försvarande och aggressiva funktion, och detta resulterar i symtomet av illamående.

6. Matallergier

Eftersom magsäckens inre vägg är försvagad som ett resultat av magsåret, finns det en ökad risk för att man börjar lida av matallergier som man inte haft förut.

 • De inflammatoriska faktorerna av vissa ingredienser tenderar att förvärra tillståndet. Detta kan orsaka svåra smärtor och matsmältningssvårigheter.
 • Detta händer nästan direkt efter en måltid och kan störa dagliga aktiviteter.
 • I allmänhet uppstår det med livsmedel som är rika på fett, socker och starka kryddor.

7. Omåttlig viktminskning

Stor viktminskning kan ske om man har magsår

Viktminskning hos patienter med magsår är oftast relaterat till förlorad aptit som också är ett symtom av denna sjukdom.

 • De som får magsår slutar äta korrekt. Detta minskar mängden kalorier och näringsämnen som personen får i sig, och därför kan man tappa en anmärkningsvärd mängd vikt.
 • Det är ett symtom som man bör vara väldigt försiktig med eftersom man inte bara tappar fett utan muskelmassa också.
 • Det kräver en komplett medicinsk analys eftersom det också kan vara ett tecken på en annan kronisk sjukdom, som cancer.

8. Blödning

Om det förekommer blod i avföringen eller i kräkningar är det ett tecken på att man har magsår och att det växer i storlek.

 • Få patienter når den punkt då man upplever detta symtom eftersom det uppkommer när tillståndet har nått en farlig nivå.
 • Däremot är det extremt viktigt att söka medicinsk hjälp när man får detta symtom eftersom det kan innebära allvarliga hälsokomplikationer.
 • Detta symtom kan även vara en indikation på andra kroniska matsmältningssjukdomar, som mag- och tjocktarmscancer.

Upptäckten av flera av de ovannämnda symtomen är orsak nog att besöka en läkare så fort som möjligt.

När du väl har fått en diagnos är det viktigt att du förbättrar dina matvanor genom att tillsätta livsmedel i kosten som hjälper dig att neutralisera magsyrorna.

Du bör även komplettera detta med ett ökat intag av vatten eftersom det är väsentligt för reparationen av den skadade vävnaden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.