Skillnaderna mellan karate och taekwondo

Karate och taekwondo är två kampsporter som har många saker gemensamt, men som faktiskt är ganska olika. Dagens artikel berättar mer om dessa.
Skillnaderna mellan karate och taekwondo
Eva María Rodríguez

Skriven och verifierad av fitness- och yogainstruktör Eva María Rodríguez.

Senaste uppdateringen: 11 augusti, 2022

Karate och taekwondo är två vanliga kampsporter som vid första anblicken kan vara svåra att skilja från varandra. Men även om de liknar varandra, finns det viktiga skillnader dem emellan.

Faktum är att båda disciplinerna har sitt ursprung i Asien, och de betonar självdisciplin och har höga krav på personligt uppförande. Dessutom delar de samma upplägg av tävlingar och matcher. Taekwondo är dock en gammal kampsport medan karate, som en disciplin, bara uppstod för några hundra år sedan. De härstammar båda från den kinesiska självförsvarstekniken kung fu.

Observera att de specifika positionerna och rörelserna skiljer sig markant mellan taekwondo och karate trots deras ytliga likheter.

Ursprung och historia

Taekwondo är en koreansk kampsport som kännetecknas av ett fokus på höga sparkar, hoppsparkar och sparkar med en vridning, samt snabba sparkserier. Denna kampsport har funnits i mer än 2000 år.

I sina tidiga dagar utövade man taekwondo utan vapen, och detta gick under namnet subac. Taekkyeon var den stil som gav upphov till den nuvarande disciplinen. Det fanns tre rivaliserande riken i Korea som tränade sina män i obeväpnad strid vid denna tid.

Japanerna förbjöd dock koreansk kampsport när de invaderade Korea i början av 1900-talet, dock fortsatte vissa grupper att utöva dem i hemlighet. Stilarna förgrenade sig också av olika skäl. Senare, vid en konferens som hölls 1955, gick de samman till en enhetlig undervisningsform.

Som kuriosa, låt oss påpeka att Tae betyder “att förstöra med fötterna“, Kwon betyder “att slå eller förstöra med handen” och Do betyder “väg“. Således kan taekwondo översättas till något som “foten och handens väg“.

Som jämförelse har karate sin vagga på Ryūkyūöarna i Japan, varav vi känner till den största som Okinawa. Teknikerna kommer ursprungligen från den kinesiska läran kung fu.

Dess ursprung går tillbaka till 1500-talet då Japan med våld ockuperade Okinawa och konfiskerade alla deras vapen. Lokalbefolkningen kämpade med bara sina händer och fötter, eftersom det var allt de hade att tillgå.

Ordet karate betyder “tom hand“. Termen är förmodligen kopplad till disciplinens ursprung, som ett självförsvarssystem baserat på effektiv användning av den obeväpnade kroppen.

taekwondo
Även om de inte är desamma har båda metoderna något gemensamt, och detta kan leda till förvirring bland dem som aldrig har praktiserat dem.

Vi uppmuntrar dig också att läsa den här artikeln: Varför japanska barn alltid lyder sina föräldrar

Kampstil och tekniker

Karate är en kampsport baserad på slag, sparkar, knä- och armbågsslag och tekniker med öppen hand. Denna disciplin inkluderar också blockeringstekniker, som pareringar och projektioner (takedowns). När det gäller rörelserna är dessa skarpa och linjära.

Grunden för taekwondo är å andra sidan sparktekniker. Träningen är dock komplett och innebär att man lär sig slag, slag med öppen hand, nedtagningar, kast och fasthållningar.

Observera att den traditionella utgångspositionen för taekwondo är med armarna framsträckta, medan den i karate har av en rak överkropp med händerna strax under midjan och bugningen utförs genom att böja bålen nedåt medan du håller ögonen på motståndaren.

Skillnader mellan karate och taekwondo i tävling

Skillnaderna mellan karate och taekwondo är lätta att se med blotta ögat i tävlingar och på uppvisningar. Det senare kräver ett huvud- och ett bröstskydd medan det inte förekommer några skydd i karate.

Dessutom har båda kampsporterna varit olympiska sporter, men karate kommer inte längre att vara närvarande som sådan vid OS i Paris 2024.

Slag och sparkar får lika många poäng i traditionella karateturneringar, så deltagarna använder sig lika mycket av båda tekniker. Men i taekwondo får deltagarna fler poäng för sparkar än för slag.

Gemensamma drag för karate och taekwondo

Karate och taekwondo är olika, men har vissa likheter. De mest relevanta är:

  • Man tränar och utövar dessa discipliner i en dojo.
  • Båda disciplinerna använder liknande uniformer, vanligtvis vit och ljus bomull, för att underlätta rörlighet och flexibilitet.
  • Både karate och taekwondo har traditionella, historiska regler.
  • Båda disciplinerna betonar också respekt för lärare och utövare.
  • Teknikerna som används i både taekwondo och karate är en del av en uppsättning koreograferade sekvenser som kallas kata i den senare och poomsae i den förra.
  • Båda disciplinerna främjar utvecklingen av färdigheter och egenskaper, som tålamod, självdisciplin och självkänsla.
Karate och taekwondo match
Inom taekwondo använder man sig av skydd.

Utmärkande särdrag hos dessa kampsporter

Efter att ha analyserat denna information kan du nu se att skillnaderna mellan karate och taekwondo är ganska tydliga, särskilt under tävlings- och uppvisningsmoment. Det är dock förmodligen inte så lätt att se dessa skillnader om du ser dem i någon actionfilm.

Ändå är det intressant att känna till egenskaperna hos var och en av dessa kampsporter, liksom vad de har gemensamt.

Slutligen, om du undrar om Bruce Lee använde sig av karate eller taekwando, är det rätta svaret: Bruce Lee praktiserade vad som kallas Wing chun gung fu och skapade även i slutänden sin egen kampstil: Jun fan gung fu!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ojeda-Aravena, Alex, and Jairo Azócar-Gallardo. “Comparacion de la composición corporal y el rendimiento físico entre practicantes jovenes de karate deportivo vs. Karate tradicional.” Revista Horizonte Ciencias de la Actividad Física 11.1 (2020): 1-12.
  • Zhu, Hua, Wei Li, and Daria Jankowicz-Pytel. “Whose karate? Language and cultural learning in a multilingual karate club in London.” Applied Linguistics 41.1 (2020): 52-83.
  • Cardozo, Luis Alberto, et al. “Aspectos fisiológicos de deportistas elite de taekwondo: Una revisión narrativa.” Revista Española de Educación Física y Deportes 418 (2017): 35-46.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.