Skillnader mellan meningit och encefalit

Att skilja mellan meningit och encefalit är ingen lätt uppgift för något medicinskt team. Dessa infektioner är likartade i början, men drabbar olika strukturer.
Skillnader mellan meningit och encefalit

Senaste uppdateringen: 11 juni, 2022

Meningit och encefalit är två allvarliga infektioner i det centrala nervsystemet. Sättet på vilket de påverkar hjärnan är olika, och så är också behandlingen.

De kan dela liknande symptom i början, och därför kommer läkare att utföra olika tester för att särskilja och diagnostisera dem korrekt.

Vikten av att skilja mellan meningit och encefalit

Det första steget en läkare kommer att ta när han eller hon står inför ett fall av en infektion i centrala nervsystemet är att ta reda på vilken typ av infektion det är. Detta är nyckeln eftersom var och en av dem kräver olika behandling och åtgärder.

Dessutom har dessa sjukdomar en hög dödlighet om man inte behandlar dem korrekt. På grund av detta är de något ospecifika symptomen i början problematiska.

De första symptomen på båda sjukdomarna är:

  • Feber
  • Huvudvärk
  • Kräkningar
  • Allmänt obehag

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: År 2050 kan antalet personer med hörselproblem uppgå till 900 miljoner

Meningit

Denna infektion uppstår i de lager som täcker hjärnan – hjärnhinnorna, och huvudsymptomet är stelhet i nacken. Det finns också några andra tecken:

  • Kernigs tecken. En person med meningit har en reflex att böja knät när man lyfter ett utsträckt ben.
  • Brudzinskys tecken. En person med hjärnhinneinflammation har en reflex att böja sina knän när man lyfter nacken.

Var medveten om att en infekterad person tenderar att vara klar i tanken och medveten, till skillnad från vad man ser vid encefalit. Men det kan också förekomma desorientering i vissa fall.

Dessutom kan en person ha meningoencefalit om det finns kärnstelhet och meningeala tecken med förändrat medvetande. Meningoencefalit är en mellanliggande sjukdom mellan hjärnhinneinflammation och hjärninflammation, så den har symptom på båda.

En man med huvudvärk.
Meningit orsakar svår huvudvärk på grund av trycket från de inflammerade hinnorna.

Typer av meningit

Dessa beror på den bakomliggande orsaken:

  • Bakteriell. Pneumokocker och meningokocker är de vanligaste. Vidare har denna typ av hjärnhinneinflammation en dålig prognos utan antibiotikabehandling.
  • Viral. Den här formen har en god prognos. Det brukar vara mellan en till två veckor och det kliniska tillståndet är akut. Förutom att uppvisa domningar och tecken på meningit upplever personen allmänna symptom som vid en influensa. Behandlingen beror på symptomen.

Den vätska som kommer ut från en lumbalpunktion för differentialdiagnos av meningit bestämmer diagnosen. Det förekommer var vid en bakteriell meningit, medan vätskan är klar i sjukdomens virala form.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Encefalit: symptom, orsaker och behandling

Encefalit

Detta är inflammation i hjärnan eller encefalon. Därför har de dominerande symptomen att göra med påverkan på hjärnans funktion.

Precis som att huvudsymptomet vid meningit är en stel nacke, är det tydligaste symptomet på encefalit en förändring i medvetandet. Patienten blir ofta omtöcknad, förvirrad och desorienterad.

Denna förändring i medvetandet kan leda till koma. Men ofta förekommer beteende- och personlighetsförändringar och även anfall innan dess.

En närbild av ett virus.
Herpes simplex-viruset är den ledande orsaken till encefalit över hela världen.

Den ledande orsaken till encefalit över hela världen

Encefalit är en allvarlig och dödlig infektion och har en dödlighet på 50 % om patienten inte får tillgång till rätt vård. Den främsta orsaken är herpes simplex-virus. Faktum är att trettio procent av alla fall av viral encefalit beror på detta virus och i synnerhet typ 1.

Som du kan föreställa dig tenderar läkare att behandla encefalit när en person har symptom som tyder på antingen meningit eller encefalit – enligt protokollet. Prioriteringen är att stoppa en eventuell sjukdom med högre dödlighet.

Behandlingen av herpesencefalit är aciklovir, ett antiviralt medel som hämmar syntesen av viralt DNA i infekterade celler, utan att förändra friska celler. Läkaren kan också ordinera ampicillin, ett antibiotikum, om personen är över 50, är ​​alkoholist eller har en kronisk underliggande sjukdom.

Skillnaderna mellan meningit och encefalit är inte alltid tydliga

Det är inte alltid möjligt att exakt särskilja symptomen på meningit och encefalit. Dessutom är det svårt att omedelbart ställa en korrekt diagnos med en rutinmässig undersökning. Läkare måste utföra tester, som lumbalpunktion, för att vara säker.

Kontakta sjukvården så snart som möjligt om du har feber, huvudvärk, kräkningar och allmänt obehag. Detta eftersom att endast ett medicinskt team kan bestämma det bästa tillvägagångssättet och föreslå rätt behandling för att stoppa dessa allvarliga sjukdomar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.