År 2050 kan antalet personer med hörselproblem uppgå till 900 miljoner

Vi ser fler och fler fall av unga personer med hörselproblem på grund av dåliga vanor. Läs mer om detta växande problem här.
År 2050 kan antalet personer med hörselproblem uppgå till 900 miljoner
Diego Pereira

Granskad och godkänd av läkare Diego Pereira.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 29 december, 2022

Vi ser fler och fler fall av unga personer med hörselproblem på grund av dåliga vanor. Det kan komma sig av att ett överdrivet användande av hörlurar och höga volymer på klubbar. Audiologer och öronspecialister varnar oss för behovet av periodiska förebyggande medicinska kontroller.

Enligt Världshälsoorganisationens senaste rapport om döva och personer med hörselnedsättning beräknas antalet personer som lider av hörselproblem år 2050 kunna nå 900 miljoner människor om vi inte vidtar förebyggande åtgärder.

Många öronspecialister har anslutit sig till den internationella hörseldagen och betonar vikten av att informera människor om orsaker och symptom på hörselnedsättning. De försöker också öka medvetenheten om de nödvändiga åtgärder vi kan vidta för att förebygga dövhet i en befolkning där dessa symptom uppträder hos fler och fler unga.

Det är väldigt vanligt att vi försummar vår hälsan på vår hörsel. Av den anledningen vill experter nu förmedla att det är viktigt, rent av nödvändigt, att gå på regelbundna kontroller. Och det är inte bara för personer över 65 år!

Barn, ungdomar och vuxna behöver alla gå på kontroller de också! Det är möjligt att förhindra 60 % av fallen med hörselnedsättning. Något så enkelt som att regelbundet gå på kontroller och besöka ett specialiserat center kan göra stor skillnad.

I Spanien, för att ta ett exempel, finns det för närvarande över en miljon människor med hörselnedsättning. Faktum är att 72 % av alla personer över 65 lider av denna typ av problem. Det är dock allt vanligare att också ungdomar mellan 12 och 35 år lider av hörselproblem. Detta beror främst på konstant exponering för buller och höga ljud.

hörselnedsättningar blir allt vanligare i de mest utvecklade länderna

Akustisk exponering – milleniumbarnens stora problem

Hörselnedsättningar blir allt vanligare i de mest utvecklade länderna. Det beror delvis på de riskabla ljudnivåer som ungdomar är exponerade för i skolan och arbetslivet och inte minst på fritiden. Kontinuerlig användning av hörlurar (anslutna till en mobiltelefon eller surfplatta) eller besök på nattklubbar eller musikbarer med musik på hög volym är de främsta orsakerna till framtida kortvariga hörselproblem.

Normalt är den genomsnittliga ljudnivån på en nattklubb 100 dB. Specialister rekommenderar att vi inte överskrider 85 dB under 8 timmar. Och om vi utsätter oss för 100 dB bör det inte vara längre än 15 minuter.

Alla hörselskador har dock inte akustisk exponering som ursprung. När det gäller dagens ungdom är öroninfektioner, infektionssjukdomar som röda hund, hjärnhinneinflammation och mässling eller problem under graviditet och förlossning de främsta orsakerna som orsakar hörselproblem eller dövhet hos spädbarn eller barn.

Hur kan vi förhindra att personer utvecklar hörselproblem?

Hörselnedsättning och hörapparater är en del av en verklighet som vi inte alltid accepterar socialt. Faktum är att många personer vägrar att ta itu med sina hörselproblem eftersom de har en förvrängd syn på hörapparater och hjälpmedel. Många tycker att de är för synliga och att det påverkar deras vardag.

Men tack vare de framsteg inom anslutning och teknik kan hörapparater idag fungera som en osynlig hjälpande hand för alla! De moderna varianterna är knappt synliga och har utmärkt trådlös anslutning. Det betyder att de inte behöver någon form av kabel eller sladd för att fungera.

Vidare finns det olika typer av hörapparater beroende på individens nivå av hörselnedsättning och den livsstil de lever. Det finns även enkla laddningslösningar och Bluetooth-teknik. De täcker och anpassar sig till varje persons hörselbehov.

Jesús Hervás, som är expert inom audiologi, konstaterar att “audiologisektorn alltid har förknippats med äldre människor, men just nu ser vi alltfler yngre människor och barn som också behöver hjälp. Vårt mål är att informera och hjälpa till att förebygga framtida hörselproblem. Genom vårt audiologinätverk försöker vi hjälpa alla som är intresserade av att ta hand om sin hörselhälsa“.

många har så svår hörselnedsättning att det allvarligt försämrar deras liv

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Internationella dagen för cochleaimplantat: Allt du behöver veta

Hörselskador i Sverige

Enligt statistiska centralbyrån så upplever i dag i Sverige 1,4 miljoner personer, cirka 15 procent av befolkningen, att de har problem med hörseln. Precis som i andra delar av världen är detta en siffra som stigit stadigt de senaste åren. Av dessa personer har fler än 20 000 personer så svår hörselnedsättning att det allvarligt försämrar deras liv.

Personer med hörselproblem utsätts för många utmaningar

Nedsatt hörsel påverkar hjärnan på många sätt. Med minskade eller helt uteblivna hörselintryck blir hjärnans funktioner försämrade. Skador som en person får före 3 års ålder ger särskilt stor påverkan och detta gäller också igen efter 60 års ålder.

Det är svårare för barn med allvarliga hörselskador att hämta in kunskap. Hörselnedsättningar påverkar i hög grad en persons utbildningsmöjligheter. En annan aspekt är att svårigheter att höra inte sällan leder till social isolering för äldre personer. De kan dra sig undan och kan ibland inte ens delta i samvaron med närmaste familjen.

Många döljer sin hörselnedsättning eftersom den kan förknippas med åldrande och även med försvagad kognition och tänkande.

Detta gör det än viktigare att sprida information om den senaste generationens hörapparater, mobiltelefoner som har funktioner som kan anpassas till varje persons hörselbehov, speciella väckarklockor och hörselskydd. Med alla dessa tekniska framsteg finns det något för alla typer av individer och hörselnedsättningar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.