Internationella dagen för cochleaimplantat: Allt du behöver veta

Hörseln är avgörande för kognitiv och social utveckling, men vissa människor lever med kroniska problem med detta sinne. Det finns dock ett alternativ: cochleaimplantat. Den internationella dagen för cochleaimplantat uppmärksammar detta.
Internationella dagen för cochleaimplantat: Allt du behöver veta

Senaste uppdateringen: 28 december, 2021

Hörselproblem, partiell dövhet och hörselnedsättningar är frågor som inte diskriminerar mellan barn och vuxna. Dessa tillstånd kan begränsa människors livskvalitet i alla aspekter från deras sociala liv till deras inlärning. Detta kan även orsaka humörförändringar och depression. För att uppmärksamma detta håller vi den internationella dagen för cochleaimplantat den 25 februari.

För att berätta mer om komplikationerna vid dessa besvär och hur livet kan underlättas för dessa människor ska vi i den här artikeln prata om vad ett cochleaimplantat är, vilka som kan behöva denna enhet och hur den förbättrar människors liv. Låt oss börja!

Vad är ett cochleaimplantat?

Ett cochleaimplantat är ett protesimplantat eller en apparat som möjliggör delvis återskapande av en persons hörselförmåga. Hur gör det detta? Genom att omvandla akustiska signaler till elektriska signaler. Dessa kan sedan överföras direkt till nervus vestibulo-cochlearis, eller hörsel- och balansnerven.

Den totala protesstrukturen består av två delar:

  1. Intern: Receptor eller stimulator
  2. Extern: Mikrofon, processor och sändare eller spole

En specialist placerar den inre delen inuti skallen, och den yttre delen bakom örat.

När det gäller hur implantatet fungerar så fångar mikrofonen upp ljudet och skickar det till processorerna. Dessa läser av, förstår och tolkar signalerna. Därefter kommer informationen till sändaren och går till receptorn. I receptorn sluts emissionscykeln för de elektriska signalerna som stimulerar hörselnerven.

internationella dagen för cochleaimplantat
Hörapparater är en annan typ av enhet som personer med hörselnedsättning kan välja att bära. De fungerar på ett helt annat sätt än cochleaimplantat.

Cochleaimplantatets historia

Anledningen till att den 25 februari valdes till den internationella dagen för cochleaimplantat är relaterad till år 1957 och läkarna Charles Eyries och André Djourno. Evenemanget började dock inte hållas förrän 2009.

Bakgrunden till det hela utspelade sig i Frankrike där dessa två läkare arbetade för att förbättra patienters hörselförmåga och implanterade en koppartråd i en patient med diagnosen total dövhet. Resultatet var att personen kunde uppfatta språksekvensen!

Detta banade väg för det förbättrade implantatet som de utvecklade några år senare. Några av de senare framstegen skedde tack vare W. House som använde sig av en guldelektrod i cochleaimplantatet. G.M. Clarin i Australien insppirerade också till större förhoppningar om cochleaimplantatforskning när han opererade in den första av sitt slag i en patient vid namn Rod Saunders 1978.

Vem behöver ett cochleaimplantat?

Cochleaimplantatets relevans – som internationella organisationer vill stärka med parollen “låt inte hörselnedsättning begränsa dig, lyssna för livet” – beror på användningen hos dem som behöver det.

Läkare kan också föreslå ett cochleaimplantat under följande omständigheter:

  • En person som har liten eller ingen hörselförmåga: det vill säga om man inte ser någon gynnsam förändring med en hörapparat. Men personer som märker en förändring i sin uppfattning av ljud tack vare en hörapparat är inte goda kandidater för ett cochleaimplantat.
  • Om det är omöjligt att förstå tal: Till exempel om det är tydligt att en person har svårt att förstå tal och dennes kommunikationsförmåga till stor del har förvärrats på grund av detta.
  • Äldre vuxna med hörselnedsättning: Det är vanligt i situationer där dövhet blir värre med åldern och personen förlorar möjligheten att tolka ljud runt omkring sig.
  • Personer med allvarlig bilateral neurosensoriell hörselnedsättning: När hörselnedsättningen kommer sig av en allvarlig hörselskada.

Ett annat sätt som specialister kan avgöra om en individ behöver implantatet, och även kan klara av operationen, är att utföra olika tester. Analysen kan innehålla följande:

  • Audiometri
  • Tomografi
  • Psykologiska tester
  • Magnetisk resonanstomografi

Syftet med Internationella dagen för cochleaimplantat är att förbättra livskvaliteten

Generellt är avsikten med internationella dagen för cochleaimplantat att nå människor som lider av dålig hörsel i hopp om att förbättra deras livskvalitet. På grund av detta ska vi nu berätta hur denna medicinska enhet kan hjälpa till att förbättra tillståndet för de drabbade.

Förbättrar lärande hos barn

En nedsatt hörsel hos barn påverkar hur de uppfattar och förstår världen, och detta kan bromsa deras inlärning. I dessa fall kan ett cochleaimplantat hjälpa till att förbättra internaliseringen av tanke, minne och språk.

Även omden förbättring som sker av förmågan kan vara långsam för en person som inte har hört förut, är förändringarna anmärkningsvärda.

Ger möjligheten att kunna ringa telefonsamtal

Apparaten kan hjälpa vissa patienter att lära sig förstå språk utan att behöva text som stöd. Därigenom utökas kommunikationsmöjligheterna till att de även kan kommunicera genom telefonsamtal.

Internationella dagen för cochleaimplantat vill ge fler möjligheten att njuta av musik och röster

Upplevelsen av att lyssna på all slags musik och njuta av vackra röster eller andra ljud kan bidra till en persons livskvalitet. I sin tur ökar individens fritidsalternativ och de kan även kanalisera sin stress i olika utrymmen, vilket är bra för deras känslomässiga hälsa.

Bättre talkontroll

Det finns vissa fall då cochleaimplantatet inte kan hjälpa en person att återfå en normal hörseluppfattning. En stor fördel med implantatet är ändå att patienten kan bli bättre på att kontrollera sitt tal, vilket i sin tur innebär att människor runt dem bättre kan förstå och uppfatta vad de vill säga.

två personer med hörlurar
Något så enkelt som att lyssna på musik finns inte i många människors liv. Cochleaimplantatet hjälper människor att njuta dessa behagliga aktiviteter.

Internationella dagen för cochleaimplantat vill ge fler bättre självförtroende

Oron man kan känna när man inte kan kommunicera på ett ineffektivt sätt eller för att framstå som osammanhängande i sitt tal, minskar dramatiskt. Som ett resultat ökar självförtroendet, vilket påverkar både beteende och tillfredsställelse, och även prestandan i många aktiviteter. Det finns många anledningar till att den internationella dagen för cochleaimplantat är viktig!

Återvinna sin självständighet

Enligt United States National Library of Medicine har cochleaimplantatet i vuxen ålder en effekt på patientens självständighet. Med andra ord, de kan utföra grundläggande aktiviteter kring sociala interaktioner på ett tryggare sätt, samt tydligt uttrycka sig och planera livsprojekt.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: Micra: världens minsta ej inopererade pacemaker

Internationella dagen för cochleaimplantat: Teknik och medicin

Sammanfattningsvis är internationella dagen för cochleaimplantat en påminnelse om medicinska och tekniska framsteg som hjälper till att förbättra livskvaliteten oavsett funktionshinder.

Vi rekommenderar att alla som överväger ett cochleaimplantat som en lösning på sin hörselnedsättning först verkligen sätter sig in i hur operationen går till steg för steg. Det är också viktigt att känna till de associerade riskerna och hur den slutliga läkningsprocessen ser ut. Att lyssna är att kommunicera!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.