Tips för hur du kan ljudisolera ditt hem

Konstant buller kan skapa problem. Här är några enkla tips på hur du själv kan minska bullret i ditt hem.
Tips för hur du kan ljudisolera ditt hem

Skriven av Ana Luzardo

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Knep för hur du kan ljudisolera ditt hem är mycket värdefullt, eftersom vi är omgivna av buller överallt.

För bullerstörningar är ett verkligt problem, i synnerhet i tätbebyggda områden. Du kan besväras av oljud från en granne, från gatan, från bullriga maskiner, eller kanske vill du bara slippa höra vad som pågår utanför ditt rum. Oavsett varifrån oljudet kommer är du säkert intresserad av att veta hur du kan ljudisolera ditt hem.

Ljudisolering syftar till att förhindra att ett ljud lämnar eller når en plats, att minska bullret i ett visst område och att isolera det med olika material.

Innan vi börjar måste vi klargöra ett par begrepp. Man kan tala om akustisk isolering och akustisk konditionering, vilket inte är samma sak. Anpassning av en plats ur akustiskt synpunkt innebär att man får ljudet att låta bra i detta utrymme.

Låt oss titta närmare på detta.

Material som finns att tillgå för dig som vill ljudisolera ditt hem

Akustiska isoleringsmaterial används för att minska ljudet som tränger in i ett rum utifrån.

Ljud överförs via vibrationer som rör sig genom luften. Ljudvågorna breder ut sig och kolliderar med någon form av barriär som hindrar ljudet från att tränga in i ett utrymme. Detta kan ske med hjälp av ljudabsorption eller bullerreduktion.

Vi kan skapa bullerreduktion genom att öka utrymmet mellan rummen, vilket gör att ljudet har större plats att skingras.

Vid ljudabsorption handlar det om att dämpa ljudet. När ljudet isoleras omvandlas ljudvågornas energi till värme, vilket gör att ekot och efterklangen försvagas. Med efterklang avser man ljud som återkastas i ett rum.

Bullrig trafik inverkar på vår hälsa
Oväsendet från bullriga gator kan vara outhärdligt för den som försöker arbeta eller studera.

Ljuddämpning med pyramidformat skumgummi

Det är den här sortens ljudisolering som man använder i inspelningsstudier och i teatersalonger. Den består av skumgummiplattor med olika densitet och tjocklek.

Var dessa plattor bör placeras beror på vad slags utrymme du vill ljudisolera. Denna teknik gör att ljudet absorberas och hindras från att återkastas.

Skumagglomerat

Skumagglomerat kan du använda för att minska bullret från alla riktningar. De är utformade som akustiska skumpaneler som kan placeras på tak och väggar.

Skumpanelerna fungerar även som värmeisolering. De finns att tillgå i olika tjocklek och densitet.

Aluminiumisolering

Aluminium är ett ämne med hög ledningsförmåga, så förutom ljuddämpning kan det även användas till värmeisolering. Isoleringsmaterialet består av flera lager av aluminium och polyetylen, men det kan även innehålla polyester.

Stenull

Stenullspaneler består av en isolerande insida och två styva ytskikt. Materialet består av vulkanit. Därigenom tillhandahåller det både värmeisolering och akustisk isolering. Vidare har det flamskyddande egenskaper och det hämmar utvecklingen mikroorganismer.

Glasfiber

Glasfiber består av kvartssand, natriumkarbonat och kalksten. Dessa material upphettas till 1 500 ºC. Vid denna temperatur bildas trådar som sammanflätas till glasfiber.

Som akustiskt isoleringsmaterial bidrar det till att reducera luftburet buller, efterklang, ljud som kommer utifrån samt ljud som uppstår inne i huset.

Ljudisolerande färg

Det är en typ av målarfärg som du kan använda på alla ytor och som lämpar sig för alla normala färger. Dock fungerar den bara för ljudnivåer upp till 52 decibel, så du bör fråga försäljaren hur mycket den kommer att täcka.

Olika tips på hur du kan ljudisolera ditt hem

Om du inte vill lägga ner så mycket pengar för att utföra installationsarbeten med mineralull kan du istället använda några hemmagjorda isoleringsknep för att få stopp på oljudet.

Alla bygger på principen att ju tjockare material, desto bättre isolering. Närmare bestämt så handlar det om att upprätta akustiska barriärer eller strukturer som fungerar som ljuddämpare.

Mattor, gardiner och stoppade möbler som ljuddämpare

Här är en enkel metod som du kan använda för att isolera ditt hem från buller. Du kan lägga in en tjock matta som tjänar som ett hinder, så att ljudet inte kan passera genom och återkastas från golvet.

Gardiner och möbeltextilier gjorda av tjocka tyger som sammet, kraftigt linne och manchester kan hjälpa. Om du bor i ett hyreshus är detta dessutom ett billigt sätt att dämpa oljudet från en störande granne i lägenheten under dig.

Ljudisolera ditt hem med bokhyllor

En annan ekonomisk lösning för att minska bullret består i att ställa låga bokhyllor längs väggarna. Om du fyller dem med böcker kommer de att dämpa ljudet. Du kan också placera skåp och möbler utmed väggarna. Likaså kan speglar och tavlor tjäna som barriärer.

Isolering av fönster

Fönster är särskilt ljudledande. Faktum är att de genererar ljud på grund av sina inre vibrationer. Detta är ett vanligt problem för dem som bor i stadsområden.

Fackfolk rekommenderar att man ersätter fönstren med glas som är mer effektiva akustiskt sett eller att man installerar tvåglasfönster. För att förhindra vibrationer kan du placera elastiska stöd i fönsterramen.

Om du vill ljudisolera ett fönster finns det olika alternativ. Det första är att använda tunga gardiner som fungerar som barriärer.

Vidare behöver du vara uppmärksam på sprickor och fogar. Om det rör sig om små utrymmen kan du täta med polyuretanskum eller silikon. Detta gör du först på utsidan av fönstret och därefter på insidan. Om det finns fogar i glaset kan du täta dessa med gummilister.

Gardiner kan vara till stor nytta om du vill ljudisolera ditt hem
Fönster släpper igenom ljud utifrån, men de alstrar också ljud genom sina inre vibrationer.

Ljudisolerande undertak

Du kan installera ett undertak 10 centimeter under det ursprungliga taket för att på så sätt skapa en bullerreducerande luftkammare. Installationen är i allmänhet inte särskilt kostsam; se bara till att få några olika kostnadsförslag.

Ljudisolera ditt hem för att få sinnesro

Tänk på att det är materialets tjocklek som avgör hur ljudisolerande det är.  Med andra ord är äggkartonger inte särskilt effektiva som ljuddämpare, eftersom materialet är alltför tunt för detta ändamål.

Om du vill renovera ditt hem bör du anlita en byggfirma du har förtroende för. Du kan också ta hjälp av ovanstående knep för att ljudisolera ditt hem till en låg kostnad. Ibland är det bara fråga om att testa och se vad som verkligen fungerar. I slutändan är det värt besväret för att kunna sova, arbeta eller studera i fred.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • GUÍA TÉCNICA PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO Y DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE REFUERZO SONORO PARA ESTABLECIMIENTOS. Convenio de Asociación No. 124 De 2015, Celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC- Y La Universidad De San Buenaventura Medellín.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.