Se upp för oljud: du kan förlora hörseln

Se upp för oljud: du kan förlora hörseln

Senaste uppdateringen: 28 januari, 2021

När du utsätter dig själv för extrema oljud kan nervcellerna ta skada och du kan faktiskt tappa hörseln. Dagens moderna liv är fullt av buller och det är i princip omöjligt att undkomma oljud från trafik, flygplan, tåg och fabriker, mm.

Intensiteten hos dessa ljud kan vara överväldigande och kan faktiskt leda till att du tappar hörseln om du ständigt utsätts för dem.

Det påverkar inte bara vår hörsel utan även vårt beteende, då mycket buller ofta leder till stress, högt blodtryck, ångest och en känsla av hjälplöshet. Buller och oljud kan vara speciellt stressande om de är oförutsägbara och man inte kan kontrollera dem.

Hörselproblem

Hörseln är en fantastisk och fascinerande perceptuell process

Vi hör saker varje dag utan att vi tänker på det. Vi konverterar konstant lufttrycksvågor till nervimpulser som hjärnan sedan tolkar och ger mening. Man kan uppfatta allt från ljudet från ett piano till ljudet från en liten mygga. Hörseln förstår hur luftmolekyler kolliderar med varandra och kan omvandla dem till ljud.

Ljudvågorna färdas genom hörselgången och producerar små vibrationer i trumhinnan genom ett mekaniskt händelseförlopp. Dessa vibrationer överförs till mellanörat och den vätskefyllda hörselsnäckan vilket skapar rörelse i hårcellerna, som i sin tur utlöser nervimpulser till hjärnan.

Som du kan se har örat en väldigt känslig struktur vilket gör den känslig för mekaniska skador.

Stress och oljud kan leda till hörselnedsättning

Om dessa akustiska kanaler tar skada kan det leda till hörselnedsättning. Det kan bero på att man under en lång tid har utsatts för höga ljud eller stressDet är vanligt att man förlorar hörseln gradvis genom åren, men dessa processer kan snabba på det hela.

När man blir äldre hör man inte de högre frekvenserna lika bra. Långvarig exponering för ljud över 85 decibel kan ge dig hörselskador som kan leda till sensorineural hörselnedsättning, eller “nervdövhet“.

För att du ska kunna förstå det bättre:

 • 20 decibel motsvarar en suck
 • 40 decibel är buller i ett rum
 • 60 decibel är en normal konversation
 • 80 decibel är en trafikerad gatukorsning
 • 100 decibel är en tunnelbana
 • 110 decibel är ett flygplan på 150 meters avstånd
 • 120 decibel är hög åska
 • 140 decibel är ett rockband som spelas i närheten
Sänk volymen

Förstörelse av hörselceller på grund av ålderdom eller oljud

Människor kan inte förnya sina hörselceller, men det finns djur som hajar eller fåglar som har denna förmåga. Forskare har därför funnit kemiska stimuleringar som kan regenerera dessa celler hos marsvin och råttungar, med förhoppningen om att en dag kunna göra det hos människor också.

Lösningen för människor har dock hittills varit att införa ett slags implantat i örat.

Hur hörseln fungerar

Att leva i en tyst värld: De dövas kultur

Personer med hörselnedsättning är en mycket heterogen grupp eftersom det inte bara finns de som har olika grader av hörselnedsättningar, utan för att det finns de som aldrig har hört något alls i hela sina liv.

Så det finns de som har varit döva hela sitt liv och lärt sig att kommunicera, men det finns även de där dövheten är något nytt och därför känns som ett hinder. De som lider av hörselnedsättningar stöter oftast på stora hinder och sociala utmaningar som de måste lära sig att hantera.

Råd för att ta hand om hörseln

För att ta hand om hörseln rekommenderas följande:

 • Använd inte flera apparater på samma gång och tänk på volymen
 • Höj inte ljudet på förstärkarna mer än 60%
 • Använd hörselskydd när så behövs
 • Ta hand om öronen vid influensa och infektioner
 • Sätt inte in föremål i öronen och ej heller tops
 • Undersök hörseln regelbundet

Spara

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.